Stosunki Międzynarodowe
Specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

Plan studiów Stosunki Międzynarodowe,
Specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie

Semestr I

Lp.

Nazwa przedmiotu/modułu

Typ

Typ zajęć i suma godzin

Forma

zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

Ćwiczeni
projektowe
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

 1.  

Wstęp do prawoznawstwa

P

1

15

 

 

 

 

 

 

Egzamin

4

 1.  

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Makroekonomia

P

1

15

 

 

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Demografia

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

3

 1.  

Nauka o państwie

P

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

4

 1.  

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych

P

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

3

 1.  

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Geografia polityczna i ekonomiczna

P

1

15

 

 

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

P

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Filozofia

P H

1

15

 

 

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Technologia informacyjna

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Wychowanie fizyczne I

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

0

 1.  

Lektorat języka obcego I

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

W sumie godzin

8

120

17

225

 

 

 

 

 

30

Razem godzin w semestrze

375

Moduły obieralne:

15.

Lektorat języka angielskiego I

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

15.

Lektorat języka rosyjskiego I

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

15

Lektorat języka niemieckiego I

OB

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 
 

Semestr II

Lp.

Nazwa przedmiotu/modułu

Typ

Typ zajęć i suma godzin

Forma
zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

Ćwiczenia
projektowe
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

 1.  

Mikroekonomia

P

1

15

 

 

 

 

 

 

Egzamin

3

 1.  

P

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Podstawy statystyki

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

4

 1.  

Historia stosunków międzynarodowych

P

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

3

 1.  

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Podstawy prawa Unii Europejskiej

P

1

15

 

 

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

P

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Integracja europejska

P

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

5

 1.  

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

3

 1.  

Wychowanie fizyczne II

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

0

 1.  

Ochrona własności intelektualnej

P

1

15

 

 

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

P

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Lektorat języka obcego II

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

W sumie godzin

7

105

13

195

0

0

0

0

 

30

Razem godzin w semestrze

300

Moduły obieralne:

13.

Lektorat języka angielskiego II

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

13.

Lektorat języka rosyjskiego II

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

13

Lektorat języka niemieckiego II

OB

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 
 

Semestr III

Lp.

Nazwa przedmiotu/modułu

Typ

Typ zajęć i suma godzin

Forma
zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

Ćwiczenia
projektowe
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

 1.  

Organizacje międzynarodowe

P

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

3

 1.  

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Międzynarodowe stosunki polityczne

P

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

3

 1.  

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Międzynarodowe stosunki kulturalne

P

2

30

 

 

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Polityka zagraniczna Polski

P

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

3

 1.  

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Współczesne systemy polityczne

P

2

30

 

 

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Religia w nowoczesnym świecie

P H

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

3

 1.  

P H

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Socjologia

P

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Psychologia społeczna

P

2

30

 

 

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Lektorat języka obcego III

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

W sumie godzin

14

210

15

225

0

0

0

0

 

30

Razem godzin w semestrze

435

Moduły obieralne:

15.

Lektorat języka angielskiego III

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

15.

Lektorat języka rosyjskiego III

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

15

Lektorat języka niemieckiego III

OB

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 

Semestr IV

Lp.

Nazwa przedmiotu/modułu

Typ

Typ zajęć i suma godzin

Forma
zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

Ćwiczenia
projektowe
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

 1.  

Podstawy prawa międzynarodowego publicznego

P

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

3

 1.  

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Administracja publiczna

P

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

3

 1.  

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

P

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

3

 1.  

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Współczesne dyskursy polityczne

OB.

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

3

 1.  

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Fundusze strukturalne UE

OB.

2

30

 

 

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Polityka wewnętrzna i sprawiedliwości

OB.

1

15

 

 

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Konflikt rosyjsko-ukraiński i jego konsekwencje na arenie międzynarodowej

OB.

2

30

 

 

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Lektorat języka obcego IV

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

W sumie godzin

13

195

15

225

0

0

0

0

 

26

Razem godzin w semestrze

420

 1.  

Praktyka

OB

3 tygodnie

Ocena

4

W sumie ECTS

30

 

Moduły obieralne:

15.

Lektorat języka angielskiego IV

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

15.

Lektorat języka rosyjskiego IV

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

15

Lektorat języka niemieckiego IV

OB

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

 

Semestr V

Lp.

Nazwa przedmiotu/modułu

Typ

Typ zajęć i suma godzin

Forma
zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

Ćwiczenia
projektowe
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

 1.  

Negocjacje i komunikowanie międzynarodowe

P

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

3

 1.  

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Mniejszości narodowe i etniczne w UE

OB.

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

3

 1.  

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Specyfika zarządzania w organizacji

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Rynek pracy w UE

OB.

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

4

 1.  

Polityka i media we współczesnym świecie

OB.

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

4

 1.  

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Polityka regionalna UE

OB.

2

30

 

 

 

 

 

 

Ocena

3

 1.  

Seminarium dyplomowe I

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

5

W sumie godzin

10

150

10

150

0

0

0

0

 

30

Razem godzin w semestrze

300

 

 

Semestr VI

Lp.

Nazwa przedmiotu/modułu

Typ

Typ zajęć i suma godzin

Forma
zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

Ćwiczenia
projektowe
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

 1.  

Służba dyplomatyczna i konsularna

P

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

3

 1.  

P

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Podstawy wizerunku państwa

OB.

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

3

 1.  

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Aspekty handlu międzynarodowego w UE

OB.

1

15

 

 

 

 

 

 

Ocena

3

 1.  

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

OB.

2

30

 

 

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Seminarium dyplomowe II

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

15

W sumie godzin

7

105

9

135

0

0

0

0

 

30

Razem godzin w semestrze

240

 

Semestr

I

II

III

IV

V

VI

Ilość godzin dydaktycznych na w poszczególnych semestrach

375

ECTS

300

ECTS

435

ECTS

420

ECTS

300

ECTS

240

ECTS

30

30

30

26

30

30

Praktyka po IV sem.

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

ECTS

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

60

60

60

Ilość godzin zajęć dydaktycznych w roku akademickim

675

855

540

Ilość godzin dydaktycznych w całym cyklu kształcenia

2070