Filologia
Specjalność: Filologia angielska,
Specjalizacja: amerykanistyka

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne
od roku akademickiego 2014/2015 do 2016/2017

Plan studiów Filologia,
Specjalność: Filologia angielska
Specjalizacja: amerykanistyka

Semestr I

Lp.

Nr modułu

Nazwa przedmiotu/modułu

Typ

Typ zajęć i suma godzin

Forma zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

Ćwiczenia
projektowe
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

1.

MK_1

Praktyczna nauka języka angielskiego — praktyczna gramatyka

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

2.

Praktyczna nauka języka angielskiego — pisanie

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

3.

Praktyczna nauka języka angielskiego — konwersacje-rozumienie

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

4.

Praktyczna nauka języka angielskiego — praca z tekstem

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

5.

Praktyczna nauka języka angielskiego — tłumaczenie

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

6.

Praktyczna nauka języka angielskiego — ćwiczenia fonetyczne

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

7.

MK_2

Wstęp do literaturoznawstwa

 

1

15

 

 

 

 

 

 

Egzamin

1

8.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

5

9.

MK_3

Wstęp do językoznawstwa

 

1

15

 

 

 

 

 

 

Egzamin

1

10.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

4

11.

MK_5

Wychowanie fizyczne

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

0

12.

MK_10

Lektorat języka obcego I

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

13.

MK_11

Społeczeństwo amerykańskie

 

2

30

 

 

 

 

 

 

Ocena

2

14.

Filozofia polityki amerykańskiej

 

2

30

 

 

 

 

 

 

Ocena

1

15.

Socjolingwistyczne podstawy amerykańskiej odmiany języka angielskiego

 

2

30

 

 

 

 

 

 

Ocena

2

W sumie godzin

8

120

20

300

0

0

0

0

 

30

Razem godzin w semestrze

420

Moduły obieralne:

 12.

MK_10

Lektorat języka niemieckiego I

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

Lektorat języka rosyjskiego I

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 

Semestr II

Lp.

Nr modułu

Nazwa przedmiotu/modułu

Typ

Typ zajęć i suma godzin

Forma zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

Ćwiczenia
projektowe
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

1.

MK_1

Praktyczna nauka języka angielskiego — praktyczna gramatyka

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

3

2.

Praktyczna nauka języka angielskiego — pisanie

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

3

3.

Praktyczna nauka języka angielskiego — konwersacje-rozumienie

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

4.

Praktyczna nauka języka angielskiego — praca z tekstem

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

3

5.

Praktyczna nauka języka angielskiego — tłumaczenie

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

6.

Praktyczna nauka języka angielskiego — ćwiczenia fonetyczne

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

7.

MK_2

Literatura brytyjska I

 

1

15

 

 

 

 

 

 

Egzamin

1

8.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

4

9.

MK_3

Gramatyka opisowa - składnia

 

1

15

 

 

 

 

 

 

Ocena

1

10.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

3

11.

MK_5

Wychowanie fizyczne

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

0

12.

MK_10

Lektorat języka obcego II

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

13.

MK_11

Filozofia polityki amerykańskiej

 

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

4

W sumie godzin

4

60

20

300

0

0

0

0

 

30

Razem godzin w semestrze

360

Moduły obieralne:

 12.

MK_10

Lektorat języka niemieckiego II

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

Lektorat języka rosyjskiego II

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

Semestr III

Lp.

Nr modułu

Nazwa przedmiotu/modułu

Typ

Typ zajęć i suma godzin

Forma zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

Ćwiczenia
projektowe
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

1.

MK_1

Praktyczna nauka języka angielskiego — praktyczna gramatyka

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

2.

Praktyczna nauka języka angielskiego — pisanie

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

3.

Praktyczna nauka języka angielskiego — konwersacje-rozumienie

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

4.

Praktyczna nauka języka angielskiego — praca z tekstem

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

5.

Praktyczna nauka języka angielskiego — tłumaczenie

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

6.

Praktyczna nauka języka angielskiego — ćwiczenia fonetyczne

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

7.

MK_2

Literatura brytyjska II

 

1

15

 

 

 

 

 

 

Egzamin

1

8.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

3

9.

MK_3

Gramatyka opisowa - semantyka

 

1

15

 

 

 

 

 

 

Egzamin

1

10.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

3

11.

MK_4

Wstęp do kulturoznawstwa

 

1

15

 

 

 

 

 

 

Egzamin

1

12.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

4

13.

MK_10

Lektorat języka obcego III

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

14.

MK_11

Prasa amerykańska

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

W sumie godzin

3

45

21

315

0

0

0

0

 

28

15.

MK_11

Praktyka

OB.

60 godzin

Ocena

2

Razem godzin w semestrze

360

30

Moduły obieralne:

 13.

MK_10

Lektorat języka niemieckiego III

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

Lektorat języka rosyjskiego III

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

Semestr IV

Lp.

Nr modułu

Nazwa przedmiotu/modułu

Typ

Typ zajęć i suma godzin

Forma zaliczenia

ECTS

Wykład
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

Ćwiczenia
projektowe
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

1.

MK_1

Praktyczna nauka języka angielskiego — praktyczna gramatyka

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

2.

Praktyczna nauka języka angielskiego — pisanie

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

3.

Praktyczna nauka języka angielskiego — konwersacje-rozumienie

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

3

4.

Praktyczna nauka języka angielskiego — praca z tekstem

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

5.

Praktyczna nauka języka angielskiego — tłumaczenie

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

3

6.

Praktyczna nauka języka angielskiego — ćwiczenia fonetyczne

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

7.

MK_2

Literatura amerykańska

 

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

2

8.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

3

9.

MK_4

Historia angielskiego obszaru kulturowego

 

2

30

 

 

 

 

 

 

Ocena

2

10.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

11.

MK_9

Przedmiot do wyboru

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

12.

MK_10

Lektorat języka obcego IV

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

13.

MK_11

Prasa amerykańska

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

3

14.

Film amerykański i jego twórcy

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

W sumie godzin

4

60

23

345

0

0

0

0

 

30

Razem godzin w semestrze

405

Moduły obieralne:

11.

MK_9

Zajęcia specjalizacyjne amerykanistyczne kulturoznawcze

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

Zajęcia specjalizacyjne amerykanistyczne językoznawcze

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

12.

MK_10

Lektorat języka niemieckiego IV

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

Lektorat języka rosyjskiego IV

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

Semestr V

Lp.

Nr modułu

Nazwa przedmiotu/modułu

Typ

Typ zajęć i suma godzin

Forma zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

Ćwiczenia
projektowe
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

1.

MK_1

Praktyczna nauka języka angielskiego — pisanie

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

2.

Praktyczna nauka języka angielskiego — konwersacje-rozumienie

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

3.

Praktyczna nauka języka angielskiego — praca z tekstem

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

4.

Praktyczna nauka języka angielskiego — tłumaczenie

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

5.

MK_3

Morfologia

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

6.

Analiza dyskursu

 

1

15

 

 

 

 

 

 

Egzamin

1

7.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

3

8.

MK_4

Kultura angielskiego obszaru językowego

 

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

2

9.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

3

10.

MK_5

Technologia informacyjna

O

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

11.

Ochrona własności intelektualnej i prawa autorskiego

O

1

15

 

 

 

 

 

 

Ocena

1

12.

MK_9

Seminarium dyplomowe

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

3

13.

MK_11

Film amerykański i jego twórcy

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

14.

Myśl polityczna i filozofia dyplomacji USA

 

2

30

 

 

 

 

 

 

Egzamin

2

15.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

3

W sumie godzin

6

90

20

300

0

0

0

0

 

30

Razem godzin w semestrze

390

Semestr VI

Lp.

Nr modułu

Nazwa przedmiotu/modułu

Typ

Typ zajęć i suma godzin

Forma zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

Ćwiczenia
projektowe
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

1.

MK_1

Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

4

2.

Praktyczna nauka języka angielskiego – tłumaczenie

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

3

3.

MK_5

Wnioski na realizację projektów

O

1

15

 

 

 

 

 

 

Ocena

1

4.

BHP

O

1

15

 

 

 

 

 

 

Ocena

1

5.

MK_9

Seminarium dyplomowe

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

15

6.

MK_10

Podstawy zarządzania w organizacjach

O

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

7.

MK_11

Poezja i nowela amerykańska

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

W sumie godzin

2

30

9

135

0

0

0

0

 

28

8.

MK_11

Praktyka

OB.

60 godzin

Ocena

2

Razem godzin w semestrze

165

30

 

 

Semestr

I

II

III

IV

V

VI

Ilość godzin dydaktycznych na w poszczególnych semestrach

420

ECTS

360

ECTS

360

ECTS

405

ECTS

390

ECTS

165

ECTS

30

30

28

30

30

28

Praktyka  po III sem.
Praktyka po VI sem.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

ECTS

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

60

60

60

Rok akademicki

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Ilość godzin zajęć dydaktycznych w roku akademickim

780

765

555

Ilość godzin dydaktycznych w całym cyklu kształcenia

2100

 

Forma zaliczenia-sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia

Typ

O

student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o ocenę

O

Ogólnouczelniany

E.

student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o ocenę i egzamin końcowy

HES

Humanistyczno-ekonomiczno-społeczne

 

 

OB

Obieralny