Filologia
Specjalność: Filologia słowiańska
Specjalizacja: Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne
od roku akademickiego 2014/2015 do 2016/2017

Plan studiów Filologia,
Specjalność: Filologia słowiańska
Specjalizacja: Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Semestr I

Lp.

Nr modułu

Nazwa przedmiotu/modułu

Typ

Typ zajęć i suma godzin

Forma
zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

Ćwiczenia
projektowe
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

 1.  

MK_I

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – fonetyka

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – pisanie

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – leksyka

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

3

 1.  

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – konwersacja

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

MK_II

Wstęp do językoznawstwa

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

MK_III

Historia literatury rosyjskiej

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

MK_IV

Podstawy handlu międzynarodowego

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

4

 1.  

Podstawy wspólnotowego prawa celnego

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

MK_VI

Przedmiot do wyboru I

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Przedmiot do wyboru II

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

MK_VII

Filozofia

O

1

15

 

 

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Język łaciński

O

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

3

 1.  

Technologia informacyjna

O

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Wychowanie fizyczne

O

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

0

W sumie godzin

1

15

20

300

0

0

0

0

 

30

Razem godzin w semestrze

315

Moduły obieralne:

 9.

MK_VI/1

Historia i kultura rosyjskiego obszaru językowego

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

MK_VI/2

Kultura współczesnej Rosji

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 10.

MK_VI/1

Gramatyka funkcjonalna języka rosyjskiego

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

2

MK_VI/2

Leksykologia i leksykografia rosyjska

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

2

Semestr II

Lp.

Nr modułu

Nazwa przedmiotu/modułu

Typ

Typ zajęć i suma godzin

Forma
zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

Ćwiczenia
projektowe
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

 1.  

MK_I

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – fonetyka

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – pisanie

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – leksyka

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – konwersacja

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Praktyczna nauka języka ukraińskiego – fonetyka

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

1

 1.  

Praktyczna nauka języka ukraińskiego – pisanie

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Praktyczna nauka języka ukraińskiego – leksyka

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Praktyczna nauka języka ukraińskiego – konwersacja

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

MK_II

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego

 

1

15

 

 

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Gramatyka kontrastywna języków słowiańskich

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

MK_III

Historia literatury rosyjskiej

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

MK_IV

Podstawy wspólnotowego prawa celnego

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

MK_VI

Przedmiot do wyboru I

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

3

 1.  

Przedmiot do wyboru II

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Przedmiot do wyboru III

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

MK_VII

Wychowanie fizyczne

O

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

0

W sumie godzin

1

15

26

390

0

0

0

0

 

26

Razem godzin w semestrze

405

18.

 

Praktyka

OB.

4 tygodnie (120 godzin)

Ocena

4

W sumie ECTS

30

Moduły obieralne:

 

14.

MK_VI/1

Historia i kultura rosyjskiego obszaru językowego

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

3

MK_VI/2

Kultura współczesnej Rosji

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

3

15.

MK_VI/1

Gramatyka funkcjonalna języka rosyjskiego

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

MK_VI/2

Leksykologia i leksykografia rosyjska

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

16.

MK_VI/1

Gramatyka funkcjonalna języka ukraińskiego

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

MK_VI/2

Leksykologia i leksykografia ukraińska

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

Semestr III

Lp.

Nr modułu

Nazwa przedmiotu/modułu

Typ

Typ zajęć i suma godzin

Forma
zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

Ćwiczenia
projektowe
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

 1.  

MK_I

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – pisanie

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – konwersacja

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – tłumaczenia

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Praktyczna nauka języka ukraińskiego – pisanie

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Praktyczna nauka języka ukraińskiego – leksyka

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Praktyczna nauka języka ukraińskiego – konwersacja

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

MK_II

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego

 

1

15

 

 

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Gramatyka opisowa języka ukraińskiego

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Gramatyka kontrastywna języków słowiańskich

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

MK_III

Wstęp do literaturoznawstwa

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Historia literatury rosyjskiej

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

MK_IV

Język rosyjski w obsłudze ruchu granicznego

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Podstawy wspólnotowego prawa celnego

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Podstawy postępowania celnego

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

MK_VI

Przedmiot do wyboru I

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Przedmiot do wyboru II

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Przedmiot do wyboru III

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Przedmiot do wyboru IV

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

W sumie godzin

1

15

27

405

0

0

0

0

 

30

Razem godzin w semestrze

420

Moduły obieralne:

 

16.

MK_VI/1

Historia i kultura ukraińskiego obszaru językowego

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

2

MK_VI/2

Kultura współczesnej Ukrainy

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

2

17.

MK_VI/1

Współczesna leksyka rosyjska

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

MK_VI/2

Język mediów rosyjskich

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

18.

MK_VI/1

Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

MK_VI/2

Frazeologia rosyjska

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

19.

MK_VI/1

Gramatyka funkcjonalna języka ukraińskiego

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

MK_VI/2

Leksykologia i leksykografia ukraińska

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

Semestr IV

Lp.

Nr modułu

Nazwa przedmiotu/modułu

Typ

Typ zajęć i suma godzin

Forma
zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

Ćwiczenia
projektowe
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

 1.  

MK_I

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – konwersacja

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – tłumaczenia

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Praktyczna nauka języka ukraińskiego – pisanie

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Praktyczna nauka języka ukraińskiego – konwersacja

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

MK_II

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego

 

1

15

 

 

 

 

 

 

Egzamin

1

 1.  

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Gramatyka opisowa języka ukraińskiego

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

MK_III

Wstęp do literaturoznawstwa

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Historia literatury rosyjskiej

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Historia literatury ukraińskiej

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

MK_IV

Język rosyjski w obsłudze ruchu granicznego

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Podstawy wspólnotowego prawa celnego

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Podstawy postępowania celnego

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

MK_VI

Przedmiot do wyboru I

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Przedmiot do wyboru II

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Przedmiot do wyboru III

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Przedmiot do wyboru IV

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Przedmiot do wyboru V

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

MK_VII

Podstawy zarządzania
w organizacjach

O

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

W sumie godzin

1

15

26

390

0

0

0

0

 

27

Razem godzin w semestrze

405

21.

 

Praktyka                   

 

3 tygodnie (90 godzin)

Ocena

3

W sumie ECTS

30

Moduły obieralne:

15.

MK_VI/1

Historia i kultura ukraińskiego obszaru językowego

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

MK_VI/2

Kultura współczesnej Ukrainy  

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

16.

MK_VI/1

Współczesna leksyka rosyjska

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

MK_VI/2

Język mediów rosyjskich

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

17.

MK_VI/1

Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

MK_VI/2

Frazeologia rosyjska

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

18.

MK_VI/1

Współczesna leksyka ukraińska

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

MK_VI/2

Język mediów ukraińskich

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

19.

MK_VI/1

Gramatyka praktyczna języka ukraińskiego

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

MK_VI/2

Frazeologia ukraińska

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

Semestr V

Lp.

Nr modułu

Nazwa przedmiotu/modułu

Typ

Typ zajęć i suma godzin

Forma
zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

Ćwiczenia
projektowe
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

 1.  

MK_I

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – konwersacja

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – tłumaczenia

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Praktyczna nauka języka ukraińskiego – pisanie

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Praktyczna nauka języka ukraińskiego – konwersacja

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Praktyczna nauka języka ukraińskiego – tłumaczenia

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

MK_II

Gramatyka opisowa języka ukraińskiego

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

MK_III

Historia literatury ukraińskiej

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

MK_IV

Język rosyjski w obsłudze ruchu granicznego

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Język ukraiński w obsłudze ruchu granicznego

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Dokumenty celne

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Ochrona własności intelektualnej

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Graniczny obrót towarowy i osobowy

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

MK_V

Seminarium dyplomowe

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

5

 1.  

MK_VI

Przedmiot do wyboru I

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

3

 1.  

Przedmiot do wyboru II

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Przedmiot do wyboru III

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

2

W sumie godzin

0

0

25

360

0

0

0

0

 

30

Razem godzin w semestrze

360

 

Moduły obieralne:

14.

MK_VI/1

Współczesna leksyka ukraińska

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

3

MK_VI/2

Język mediów ukraińskich

OB.

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

3

15.

MK_VI/1

Gramatyka praktyczna języka ukraińskiego

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

MK_VI/2

Frazeologia ukraińska

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

16.

MK_VI/1

Tendencje rozwojowe współczesnego języka rosyjskiego

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

2

MK_VI/2

Potoczny język rosyjski

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

2

Semestr VI

Lp.

Nr modułu

Nazwa przedmiotu/modułu

Typ

Typ zajęć i suma godzin

Forma
zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

Ćwiczenia
projektowe
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

 1.  

MK_I

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – konwersacja

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – tłumaczenia

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

Praktyczna nauka języka ukraińskiego – tłumaczenia

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

2

 1.  

MK_IV

Język rosyjski w obsłudze ruchu granicznego

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

Język ukraiński w obsłudze ruchu granicznego

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Dokumenty celne

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Egzamin

3

 1.  

Ochrona własności intelektualnej

 

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

1

 1.  

Procedury celne

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

2

 1.  

MK_V

Seminarium dyplomowe

 

 

 

2

30

 

 

 

 

Ocena

13

 1.  

MK_VI

Przedmiot do wyboru I

OB.

 

 

1

15

 

 

 

 

Ocena

2

W sumie godzin

0

0

15

225

0

0

0

0

 

30

Razem godzin w semestrze

225

 

Semestr

I

II

III

IV

V

VI

Ilość godzin dydaktycznych w poszczególnych semestrach

315

405

420

405

360

255

ECTS

30

26

30

27

30

30

Praktyka po II sem. i IV sem.

 

4

 

3

 

 

Rok akademicki

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Ilość godzin dydaktycznych w roku akademickim

720

825

615

Ilość godzin dydaktycznych w całym cyklu kształcenia

2130

 

Forma zaliczenia-sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia

Typ

O

student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o ocenę

O

Ogólnouczelniany

E.

student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o ocenę i egzamin końcowy

HES

Humanistyczno-ekonomiczno-społeczne

 

 

OB

Obieralny