Matematyka: Specjalność Informatyczna – Administrowanie Sieciowymi Systemami Komputerowymi

profil ogólnoakademicki

Plan studiów Matematyka,

Specjalność Informatyczna – Administrowanie Sieciowymi Systemami Komputerowymi

Semestr I

Lp.

Nr modułu

Przedmiot

Typ

Typ zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Konwersatoria
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

1

MK_01

Wybrane zagadnienia z matematyki

O

 

 

 

 

3

45

1

15

Oc

5

K-3

L-2

2

MK_02

Wstęp do logiki
i teorii mnogości

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

8

W-4

K-4

3

MK_03

Algebra liniowa

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

7

W-4

K-3

4

MK_04

Wstęp
do informatyki

O

1

15

 

 

 

 

1

15

Oc

6

W-3

L-3

5

MK_05

Ekonomia

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

3

W-2

K-1

6

MK_06
MK_06

Lektorat
języka obcego I

OB

 

 

 

 

2

30

 

 

Oc

1

7

MK_07

Wychowanie
fizyczne I

O

 

 

2

30

 

 

 

 

Oc

0

W sumie godzin

7

105

2

30

11

165

2

30

 

30

Razem godzin w semestrze

330

 

Moduły obieralne:

6

MK_06

Lektorat języka angielskiego I

OB

 

 

 

 

2

30

 

 

Oc

1

MK_06

Lektorat języka niemieckiego I

OB

 

 

 

 

2

30

 

 

Oc

1

 Semestr II

Lp.

Nr modułu

Przedmiot

Typ

Typ zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

Wykłady

(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Konwersatoria
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

1

MK_07

Analiza
matematyczna I

O

3

45

 

 

3

45

 

 

E

8

W-4

K-4

2

MK_08

Geometria analityczna

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

6

W-3

K-3

3

MK_09

Algorytmy
i złożoności

O

2

30

 

 

 

 

2

30

E

6

W-3

L-3

4

MK_10

Podstawy Internetu

O

2

30

 

 

 

 

2

30

Oc

6

W-3

L-3

5

MK_11

Architektury systemów komputerowych

O

1

15

 

 

 

 

1

15

Oc

3

W-2

L-1

6

MK_12
MK_12

Lektorat języka obcego II

OB

 

 

 

 

2

30

 

 

Oc

1

7

MK_13

Wychowanie
fizyczne II

O

 

 

2

30

 

 

 

 

Oc

0

W sumie godzin

10

150

2

30

7

105

5

75

 

30

Razem godzin w semestrze

360

 
Moduły obieralne:

6

MK_12

Lektorat języka angielskiego II

OB.

 

 

 

 

2

30

 

 

Oc

1

MK_12

Lektorat języka niemieckiego II

OB.

 

 

 

 

2

30

 

 

Oc

1

 

 Semestr III

Lp.

Nr modułu

Przedmiot

Typ

Typ zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Konwersatoria
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

1

MK_14

Analiza
matematyczna II

O

3

45

 

 

3

45

 

 

E

6

W-3

K-3

2

MK_15

Algebra ogólna

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

5

W-3

K-2

3

MK_16

Topologia z geometrią różniczkową

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

5

W-3

K-2

4

MK_17

Podstawy programowania

O

2

30

 

 

 

 

2

30

E

4

W-2

L-2

5

MK_18

Bazy danych

O

2

30

 

 

 

 

2

30

E

4

W-2

L-2

6

MK_19

Technologie sieciowe I (CISCO)

O

2

30

 

 

 

 

2,66

40

E

5

W-3

L-2

7

MK_20
MK_20

Lektorat języka obcego III

OB

 

 

 

 

2

30

 

 

Oc

1

W sumie godzin

13

195

 

0

9

135

6,66

100

 

30

Razem godzin w semestrze

430

 

Moduły obieralne:

6

MK_20

Lektorat języka angielskiego III

OB

 

 

 

 

2

30

 

 

Oc

1

MK_20

Lektorat języka niemieckiego III

OB

 

 

 

 

2

30

 

 

Oc

1

 

Semestr IV

Lp.

Nr modułu

Przedmiot

Typ

Typ zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Konwersatoria
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

1

MK_21

Analiza
matematyczna III

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

4

W-2

K-2

2

MK_22

Analiza zespolona

O

1

15

 

 

1

15

 

 

E

3

W-2

K-1

3

MK_23

Równania
różniczkowe i modelowanie

O

1

15

 

 

 

 

1

15

E

3

W-2

L-1

4

MK_24

Języki i paradygmaty programowania

O

2

30

 

 

 

 

2

30

E

4

W-2

L-2

5

MK_25

Technologie
sieciowe II (CISCO)

O

2

30

 

 

 

 

2,66

40

E

5

W-3

L-2

6

MK_26

Przetwarzanie
sygnałów cyfrowych

O

1

15

 

 

 

 

1

15

Oc

3

W-2

L-1

7

MK_27

Systemy operacyjne

O

1,66

25

 

 

 

 

1,33

20

Oc

3

W-2

L-1

8

MK_28
MK_28

Lektorat języka obcego IV

OB

 

 

 

 

2

30

 

 

E

2

W sumie godzin

10,66

160

 

 

5

75

8

120

 

27

Razem godzin w semestrze

355

 

9

Praktyka zawodowa 

OB.

3 tygodnie

Zal

3

 

Moduły obieralne:

6

MK_28

Lektorat języka angielskiego IV

OB.

 

 

 

 

2

30

 

 

E

2

MK_28

Lektorat języka niemieckiego IV

OB.

 

 

 

 

2

30

 

 

E

2

Semestr V

Lp.

Nr modułu

Przedmiot

Typ

Typ zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Konwersatoria
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

1

MK_29

Rachunek prawdopodobieństwa

O

1

15

 

 

2

30

 

 

E

5

W-3

K-2

2

MK_30

Metody numeryczne

O

1

15

 

 

 

 

1

15

E

4

W-2

L-2

3

MK_31

Języki i paradygmaty programowania II

O

1

15

 

 

 

 

1

15

E

4

W-2

L-2

4

MK_32

Technologie
sieciowe III (CISCO)

O

2

30

 

 

 

 

2,66

40

E

5

W-2

L-2

5

MK_33

Inżynieria
oprogramowania

O

1

15

 

 

 

 

1

15

E

3

W-2

L-1

6

MK_34

Projekt zespołowy

O

1

15

 

 

 

 

1

15

Oc

4

W-2

L-2

7

MK_35

Fizyka

O

1

15

 

 

 

 

2

30

E

3

W-2

L-1

8

MK_36
MK_36
MK_36

Seminarium
dyplomowe

OB

 

 

2

30

 

 

 

 

Oc

2

W sumie godzin

8

120

2

30

2

30

8.66

130

 

30

Razem godzin w semestrze

310

 

Semestr VI

Lp.

Nr modułu

Przedmiot

Typ

Typ zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Konwersatoria
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

1

MK_37

Statystyka
matematyczna

O

1

15

 

 

1

15

1

15

E

3

W-1

K-1

L-1

2

MK_38

Matematyka dyskretna

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

4

W-2

K-2

3

MK_39

Grafika komputerowa i komunikacja
człowiek - komputer

O

2

30

 

 

 

 

2

30

E

5

W-3

L-2

4

MK_40

Technologie
sieciowe IV (CISCO)

O

2

30

 

 

 

 

2,66

40

E

5

W-3

L-2

5

MK_41

Sztuczna inteligencja

O

1

15

 

 

 

 

 

 

Z

2

6

MK_42

Systemy wbudowane

O

1

15

 

 

 

 

1

15

Z

2

W-1

L-1

7

MK_43

Problemy społeczne
i zawodowe
informatyki

O

0,33

5

 

 

 

 

 

 

Z

0

8

MK_44

Ochrona własności intelektualnej

O

0,33

5

 

 

 

 

 

 

Z

1

9

MK_45
MK_45
MK_45

Seminarium
dyplomowe

OB

 

 

2

30

 

 

 

 

Z

8

W sumie godzin

9.66

145

2

30

3

45

6.66

100

 

30

Razem godzin w semestrze

320

 

Forma zaliczenia
sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia

Typ

Oc

Student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie z oceną

O

Obowiązkowy

E

Student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy

OB

Obieralny