Matematyka - Specjalność: Matematyka ekonomiczna

profil ogólnoakademicki

Plan studiów Matematyka,

Specjalność: Matematyka ekonomiczna

Semestr I

Lp.

Nr modułu

Przedmiot

Typ

Typ zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Konwersatoria
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

1

MK_01

Wybrane zagadnienia z matematyki

O

 

 

 

 

3

45

1

15

Oc

5

2

MK_02

Wstęp do logiki i teorii mnogości

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

6

W-3

K-3

3

MK_03

Algebra liniowa

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

7

W-4

K-3

4

MK_04

Wstęp do informatyki

O

1

15

 

 

 

 

1

15

Oc

4

W-2

L-2

5

MK_05

Ekonomia

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

3

W-2

K-1

6

MK_46

Podstawy makroekonomii

O

2

30

 

 

2

30

 

 

Oc

4

W-2

K-2

7

MK_06
MK_06

Lektorat języka obcego I

OB

 

 

 

 

2

30

 

 

Oc

1

8

MK_07

Wychowanie
fizyczne I

O

 

 

2

30

 

 

 

 

Oc

0

W sumie godzin

9

135

2

30

13

195

2

30

 

30

Razem godzin w semestrze

390

 

Moduły obieralne:

MK_06

Lektorat języka angielskiego I

OB.

 

 

 

 

2

30

 

 

Oc

1

MK_06

Lektorat języka niemieckiego I

OB.

 

 

 

 

2

30

 

 

Oc

1


Semestr II

Lp.

Nr modułu

Przedmiot

Typ

Typ zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Konwersatoria
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

1

MK_07

Analiza
matematyczna I

O

3

45

 

 

3

45

 

 

E

8

W-4

K-4

2

MK_08

Geometria analityczna

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

5

W-3

K-2

3

MK_09

Algorytmy i złożoności

O

2

30

 

 

 

 

2

30

E

5

W-3

L-2

4

MK_10

Podstawy Internetu

O

2

30

 

 

 

 

2

30

Z

6

W-3

L-3

5

MK_47

Instytucje i rynki
finansowe

O

1

15

 

 

1

15

 

 

Z

3

W-2

K-1

6

MK_48

Zarządzanie i marketing

O

1

15

 

 

1

15

 

 

Z

2

W-1

K-1

7

MK_12
MK_12

Lektorat języka obcego II

OB

 

 

 

 

2

30

 

 

Z

1

8

MK_13

Wychowanie
fizyczne II

O

 

 

2

30

 

 

 

 

Z

0

W sumie godzin

11

165

2

30

9

135

4

60

 

30

Razem godzin w semestrze

390

 

Moduły obieralne:

MK_12

Lektorat języka angielskiego II

OB.

 

 

 

 

2

30

 

 

Z

1

MK_12

Lektorat języka niemieckiego II

OB.

 

 

 

 

2

30

 

 

Z

1

Semestr III

Lp.

Nr modułu

Przedmiot

Typ

Typ zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Konwersatoria
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

1

MK_14

Analiza matematyczna II

O

3

45

 

 

3

45

 

 

E

8

W-4

K-4

2

MK_15

Algebra ogólna

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

5

W-3

K-2

3

MK_17

Podstawy programowania

O

2

30

 

 

 

 

2

30

E

5

W-3

L-2

4

MK_18

Bazy danych

O

2

30

 

 

 

 

2

30

E

4

W-2

L-2

5

MK_49

Podstawy matematyki finansowej

O

1

15

 

 

2

30

 

 

E

4

W-2

K-2

6

MK_50

Rachunkowość

O

1

15

 

 

1

15

 

 

E

2

W-1

K-1

7

MK_51

Polityka gospodarcza

O

1

15

 

 

 

 

 

 

Oc

1

8

MK_20
MK_20

Lektorat języka obcego III

OB

 

 

 

 

2

30

 

 

Oc

1

W sumie godzin

12

180

 

 

10

150

4

60

 

30

Razem godzin w semestrze

390

 

Moduły obieralne:

MK_20

Lektorat języka angielskiego III

OB.

 

 

 

 

2

30

 

 

Oc

1

MK_20

Lektorat języka niemieckiego III

OB.

 

 

 

 

2

30

 

 

Oc

1

 
Semestr IV
 

Lp.

Nr modułu

Przedmiot

Typ

Typ zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Konwersatoria
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

1

MK_21

Analiza matematyczna III

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

4

W-2

K-2

2

MK_52

Rachunek prawdopodobieństwa

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

6

W-3

K-3

3

MK_53

Równania różniczkowe

O

2

30

 

 

1

15

1

15

E

5

W-2

K-2

L-1

4

MK_54

Matematyka finansowa

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

4

W-2

K-2

5

MK_55

Finanse publiczne

O

 

 

 

 

2

30

 

 

Oc

1

6

MK_56

Integracja europejska

O

 

 

 

 

1

15

 

 

Oc

1

7

MK_57

Przedmioty wyksz-tałcenia ogólnego

Pedagogika

O

2

30

 

 

 

 

 

 

E

2

8

MK_58

Socjologia

O

1

15

 

 

 

 

 

 

Oc

1

9

MK_59

Prawo pracy

O

1

15

 

 

 

 

 

 

Oc

1

10

MK_28
MK_28

Lektorat języka obcego IV

OB

 

 

 

 

2

30

 

 

E

2

W sumie godzin

12

180

 

 

12

180

1

15

 

27

Razem godzin w semestrze

375

 

11

Praktyka zawodowa 

OB.

3 tygodnie

Zal

3

 

Moduły obieralne:

MK_28

Lektorat języka angielskiego IV

OB.

 

 

 

 

2

30

 

 

E

2

MK_28

Lektorat języka niemieckiego IV

OB.

 

 

 

 

2

30

 

 

E

2

 
Semestr V
 

Lp.

Nr modułu

Przedmiot

Typ

Typ zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Konwersatoria
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

1

MK_60

Topologia z geometrią różniczkową

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

7

W-4

K-3

2

MK_61

Matematyka
ubezpieczeń
majątkowych

O

1

15

 

 

2

30

 

 

E

5

W-3

K-2

3

MK_62

Matematyka
ubezpieczeń na życie

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

6

W-3

K-3

4

MK_63

Pakiety matematyczne i informatyczne z elementami metod obliczeniowych

O

1

15

 

 

 

 

1

15

Oc

4

W-2

L-2

5

MK_64

Polityka społeczna

O

1

15

 

 

 

 

 

 

Oc

2

6

MK_65

Teoria gier i ryzyka

O

 

 

 

 

1

15

 

 

Oc

1

7

MK_66

Prawo

O

2

30

 

 

 

 

 

 

E

2

8

MK_67

Gospodarka
regionalna

O

1

15

 

 

 

 

 

 

Oc

1

9

MK_36

Seminarium
dyplomowe

OB

 

 

 

 

2

30

 

 

Oc

2

W sumie godzin

10

150

 

 

7

135

1

15

 

30

Razem godzin w semestrze

300

 
Semestr VI

Lp.

Nr modułu

Przedmiot

Typ

Typ zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

Wykłady
(ilość godzin)

Ćwiczenia
(ilość godzin)

Konwersatoria
(ilość godzin)

Laboratoria
(ilość godzin)

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

tydzień

semestr

1

MK_37

Statystyka matematyczna

O

2

30

 

 

1

15

1

15

E

6

W-3

K-2

L-1

2

MK_68

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

O

2

30

 

 

 

 

 

 

Oc

4

3

MK_69

Ekonometria

O

2

30

 

 

2

30

 

 

E

5

W-3

K-2

4

MK_70

Technologia informacyjna

O

 

 

 

 

 

 

2

30

Oc

2

5

MK_71

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa

O

1

15

 

 

1

15

 

 

E

2

W-1

K-1

6

MK_72

Biznes plan

O

1

15

 

 

1

15

 

 

Oc

2

W-1

K-1

7

MK_44

Ochrona własności intelektualnej

O

0,33

5

 

 

 

 

 

 

Oc

1

8

MK_45

Seminarium dyplomowe

OB

 

 

 

 

2

30

 

 

Oc

8

W sumie godzin

8.33

125

 

 

7

105

3

45

 

30

Razem godzin w semestrze

275

 

Forma zaliczenia
sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia

Typ

Oc

Student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie z oceną

O

Obowiązkowy

E

Student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy

OB

Obieralny