Chełmskie Towarzystwo Naukowe

Statut ChTN

Aktualny Statut Chełmskiego Towarzystwa Naukowego (plik.pdf)

Na IX Walnym Zgromadzeniu Członków Chełmskiego Towarzystwa Naukowego w dniu 03.03.2014 roku podjęto Uchwałę Statutową.
Na podstawie §19 ust. 5f  Statutu na wniosek Zarządu ChTN, Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa postanawia dokonać zmian w Statucie Stowarzyszenia w §7 Statutu, które otrzymują brzmienie:


a)    Organizowanie i prowadzenie własnych szkół wyższych i placówek oświatowo wychowawczych oraz Uniwersytetu III Wieku.
d)      Doradztwo i pomoc prawną w zakresie kształcenia oraz szkolenia i kursy.
h)    Organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów naukowych w tym w zakresie kultury, edukacji ekologicznej, promocji zdrowia i rozwiązywania problemów z uzależnieniami.