Chełmskie Towarzystwo Naukowe

Encyklopedia Chełma

"Encyklopedia Chełma” pod tytułem „Ludzie” tom I ukazała się w 2011 roku, w roku 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz w przededniu 15-lecia Chełmskiego Towarzystwa Naukowego. Pomysłodawcą i organizatorem programu badawczego oraz wydawnictwa jest prof. dr hab. Andrzej Stępnik – prezes Chełmskiego Towarzystwa Naukowego, który zaszczepił w środowisku chełmskich regionalistów ideę odkrywania dziejów „małej ojczyzny” .
    Zespół redakcyjny w skaldzie: Zygmunt Gardziński, Zbigniew Lubaszewski, Paweł Kiernikowski, Zbigniew Waldemar Okoń, Andrzej Rybak, skupił wokół siebie autorów 397 biogramów osób w różnym stopniu związanych z Chełmem.
    Wydawca: Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Wydawnictwo Gaudium w Lublinie. 
    Publikacja będzie kontynuowana w kolejnych tomach.


Pod koniec 2013 roku ukazała się druga część I tomu „Encyklopedii Chełma” pod tytułem „Ludzie”. Ta część powstała pod wpływem licznych głosów czytelników z różnorodnych środowisk sygnalizujących konieczność uzupełnienia biogramów. Zespół redakcyjny w składzie: Zygmunt Gardziński, Paweł Kiernikowski, Elżbieta Kuszelewska, Zbigniew Lubaszewski, Zbigniew Waldemar Okoń, Andrzej Rybak przy współpracy Anny Małysz, Barbary Sztompki i Iwony Szczuckiej oraz autorów biogramów opracował około 300 biogramów wyłącznie osób nieżyjących. 
Kolejny planowany tom „Encyklopedii Chełma” jest przygotowywany już od 2011 roku i będzie nosił tytuł „Miejsca”. 
Na kolejnych zebraniach członkowie Chełmskiego Towarzystwa Naukowego przedstawiają propozycję haseł do nowego tomu jak np. „Las Borek”, „Górka Chełmska”. Prezentacje i dyskusje wokół poszczególnych haseł dotyczą głównie zdefiniowania kategorii „miejsce”, a „miejsce wydarzeń”. Prezes ChTN prof. dr hab. Andrzej Stępień zaproponował bardziej uniwersalny tytuł „Miejsca i wydarzenia”. Dla autorów poszczególnych haseł dużą pomocą będą wiadomości z wykładu dr Ewy Solskiej pracownika naukowego UMCS w Lublinie pod tytułem „Miejsce jako kategoria metodologiczna”. Wykład odbył się 20 października 2014 roku w Sali Senatu PWSZ w Chełmie. 

Zarząd Chełmskiego Towarzystwa Naukowego

Prezentacja Pana Marcina Buczka pt. "Materiały do historii Chełma w zasobie Państwowego Archiwum w Lublinie" do wykorzystania przez autorów haseł encyklopedycznych