Chełmskie Towarzystwo Naukowe

Zaproszenie na spotkanie CHTN

Szanowni Państwo
Członkowie Chełmskiego
Towarzystwa Naukowego

Zarząd Chełmskiego Towarzystwa Naukowego zaprasza do udziału w zebraniu ogólnym Towarzystwa, które odbędzie się 13 czerwca 2017 r. o godz. 16:00 w auli 207 w gmachu Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie przy ul. Pocztowej 54.

Porządek zebrania przewiduje wykład na temat początków obudowy bankowości centralnej na ziemiach polskich po zaborach.

Zarząd ChTN