Chełmskie Towarzystwo Naukowe

Zaproszenie na spotkanie CHTN

Szanowni Państwo
Członkowie 
Chełmskiego
Towarzystwa Naukowego

Zarząd Chełmskiego Towarzystwa Naukowego zaprasza do udziału w zebraniu ogólnym Towarzystwa, które odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00 w auli 207 w gmachu Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie przy ul. Pocztowej 54.

Porządek zebrania przewiduje wystąpienie Pana dra inż. Ignacego Kitowskiego na temat ,,Konsekwencji wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobyluoraz sprawy organizacyjne.

Zarząd ChTN