Chełmskie Towarzystwo Naukowe

Siedziba

Instytut Nauk Humanistycznych

22-100 Chełm, 
ul. Nowy Świat 3 
tel. 82 564 21 04, tel./fax 82 565 77 46