Studia od roku 2013/2014

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie od roku akademickiego 2013/2014 prowadziła zajęcia na następujących specjalnościach:

Kierunek: Elektrotechnika - profil ogólnoakademicki