Budownictwo - studia od 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie od roku akademickiego 2014/2015 prowadziła zajęcia na następujących specjalnościach:

Kierunek: Budownictwo - profil ogólnoakademicki