Redakcja

Redaktor naczelny:
Zygmunt Gardziński

Redaktor tematyczny:
nauki humanistyczne

Beata Kucharska

Redaktor tematyczny:
nauki społeczne – pedagogika

Piotr Mazur

 

 

 

 

Sekretarz redakcji

Aneta Paszkiewicz

Edycja tekstu

 • Małgorzata Łobacz,
 • Aneta Paszkiewicz

Redaktorzy językowi

 • Język polski: Agnieszka Piwnicka-Jagielska
 • Język angielski: Karolina Nafalska
 • Język rosyjski: Mirosława Kawecka

Skład i łamanie

Mariusz Maciuk

Komitet naukowy

 • Józef Zając (Polska)
 • Beata Fałda (Polska)
 • Nadieżda Leonyuk (Białoruś)
 • Viktor Porada (Czechy)
 • Kestutis Trakšelys (Litwa)
 • Renata Stojecka-Zuber (Polska)
 • Alexandr Shunkov (Rosja)
 • Anton Lisnik (Słowacja)
 • Attila Kiss (Węgry)

Recenzenci

 • A. Puszka (KUL)
 • J. Karbowniczek (Ignatianum w Krakowie)
 • B. Obsulewicz-Niewińska (KUL)
 • M. Bednarczuk (Ruhr-Universität Bochum)
 • A. Siwiec (UMCS, PWSZ w Chełmie)
 • A. Stępnik (UMCS)