Czasopismo SCIENTIA jest wydawane od maja 2008 roku, początkowo jako Materiały Koła Naukowego Historyków Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. W pierwszym roku działalności aktywność studentów – historyków była na tyle intensywna, że wyniki prowadzonych przez nich prac badawczych dostarczyły materiałów do dwóch tomów czasopisma. Realizacja tego przedsięwzięcia była i jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Chełmskiego Towarzystwa Naukowego oraz Władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Aktualnie SCIENTIA jest periodykiem naukowym reprezentującym nauki humanistyczne i społeczne. W czasopiśmie zamieszczane są artykuły w formie szkiców, esejów i polemik autorstwa studentów i naukowców chełmskiej Uczelni oraz członków Chełmskiego Towarzystwa Naukowego. SCIENTIA stanowi pożądaną w gronie młodych Chełmian platformę wymiany myśli, opinii oraz stawiania inspirujących hipotez badawczych.  Młodzi badacze, autorzy tekstów, próbują w sposób zwięzły i syntetyczny spojrzeć na interesujące ich zagadnienia historyczne, literackie i społeczne z perspektywy regionu lub problematyki lokalnej. Pismo promuje miasto Chełm jako ośrodek akademicki.