Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Chełmskie Towarzystwo Naukowe

Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie

Prikarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stafanyka

Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza

Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie

 

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

STUDIA NAD SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM

 

,,Samorząd terytorialny w konstytucjach państw

Europy Środkowo-Wschodniej

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ul. Pocztowa 54

22-100 Chełm

 

Termin: 16-17 października 2017 r.

 

Organizatorzy:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Chełmskie Towarzystwo Naukowe

Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie

Prikarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stafanyka

Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza

Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie

 

 

Cel konferencji:

w związku z przypadającą w 2017 roku 20. rocznicą uchwalenia Konstytucji RP zapraszamy do dyskusji naukowej na temat znaczenia USTAWY ZASADNICZEJ dla rozwoju i kształtowania się pod jej wpływem tożsamości samorządu terytorialnego w Polsce oraz w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Zakres tematyczny:

- uwarunkowania historyczne regulacji/przepisów samorządowych w konstytucjach państw Europy Środkowo-Wschodniej

- współczesny status  i uregulowania konstytucyjne na temat samorządu terytorialnego

- ekonomiczne/finansowe aspekty działania samorządu a konstytucja

- konstytucyjna regulacja zadań/kompetencji samorządu terytorialnego

- istota wspólnoty samorządowej w konstytucji;

- autonomia samorządu;

- prawna i sądowa ochrona samorządu