Start

Studenckie Koło Naukowe  Biologiczno-Rolnicze powstało w dniu 5 listopada 2014 r.

W ramach koła działają dwie sekcje: biologiczna i rolno-spożywcza.

Opiekunką koła jest dr inż. Małgorzata Stryjecka