Previous
poniedziałek, 30 mar 2020r.
Kontrast:
 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żólty
 • Kontrast żółto-czarny

15 Lat PWSZ

erasmus

erasmus

INFORMACJA NA TEMAT KONKURSU NR 2/NPK/POWER/3.1/2016 Z DNIA 29.03.2016 r. W PROGRAMIE ROZWOJU KOMPETENCJI

dodano: 2016-03-31

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs o numerze 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie projektów na podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) poprzez:

 • certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
 • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
 • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,
 • wizyty studyjne u pracodawców.

Wnioski będą przyjmowane od 4 maja 2016 r. do 7 czerwca 2016 r.

Projekt trwa nie krócej niż rok i nie dłużej niż 3 lata.

Ma zapewnić wyposażenie w odpowiednie kompetencje lub kwalifikacje studentów, którzy zbliżają się do zakończenia studiów i wejścia na rynek pracy, legitymując się odpowiednim poziomem wiedzy pozyskanej w toku kształcenia. W związku z tym, projekt musi obejmować swym działaniem od jednego do maksymalnie czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, czyli dotyczyć osób zbliżających się do wejścia na rynek pracy.

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji lub kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi prowadzić do uzyskania kompetencji lub kwalifikacji spośród wskazanych poniżej:

 • zawodowych,
 • komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych i językowych,
 • w zakresie przedsiębiorczości,
 • informatycznych, w tym wyszukiwania informacji,
 • analitycznych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBIR

Propozycje działań do projektu (wg schematu przekazanego mailem) należy przesłać do Biura Wniosków i Projektów PWSZ w Chełmie najpóźniej do 29.04.2016 r.

„SPRAWDŹ SIEBIE” - III Wojewódzki Konkurs Gramatyczny Języka Rosyjskiego

dodano: 2016-03-31

Katedra Slawistyki Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie (Specjalność: Wspólnotowy Ruch Graniczny i Administracja Celna) już p raz trzeci zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego do udziału w pisemnym teście gramatycznym „Sprawdź siebie” obejmującym zagadnienia gramatyki języka rosyjskiego z zakresu szkoły średniej.

Nasz konkurs ma na celu promocję nauki języków obcych, a przede wszystkim sprawdzenie wiedzy gramatycznej. Może być również doskonałą próbą sprawdzenia stanu swojej wiedzy przed egzaminem maturalnym.

Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie o godz 10.00 w sali nr 002.

Więcej »

Wystawa krzyży i Akademicka Droga krzyżowa

dodano: 2016-03-29

Do dnia 25 marca 2016 r. w Instytucie Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (ul. Pocztowa 54a) można było oglądać wystawę krzyży pochodzących z różnych miejsc świata chrześcijańskiego, należących do prywatnego zbioru dr Józefa Dudy, emerytowanego nauczyciela akademickiego. Wystawa została oficjalnie otwarta 21 marca 2016 r. o godz. 14.30. Tego samego dnia o godz. 15.00 miała miejsce akademicka droga krzyżowa, której początkiem był Instytut Matematyki i Informatyki.

Galeria »

Ogólnopolskie Zawody Samolotowe im. Zdzisława Dudzika

dodano: 2016-03-23

W dniach 5-10 kwietnia 2016 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie po raz kolejny będzie gospodarzem Ogólnopolskich Zawodów Samolotowych im. Zdzisława Dudzika, które to już po raz 36. są organizowane przez Aeroklub Polski. Zawody odbędą się na Lotnisku Depułtycze Królewskie pod Chełmem, wykorzystywanym przez Uczelnię do szkolenia studentów- pilotów.

W zawodach weźmie udział Samolotowa Kadra Narodowa, w której składzie są wielokrotni Mistrzowie odnoszący sukcesy zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Zawody rozpoczną się wspólnym treningiem, następnie uczestnicy rozegrają trzy konkurencje polegające na precyzyjnym oblocie wyznaczonej trasy, oceniana będzie również celność wykonanych lądowań.

Podczas zawodów w kategorii ADVENCE, wystąpi 9 załóg składających się z przedstawicieli Uczelni wyższych, którzy będą walczyli o punkty podczas II Międzyuczelnianych Rajdowych Zawodów Samolotowych, konkurencji która jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez WSOSP Dęblin w 2015 r.

Kierownikiem zawodów jest Pan Jakub Klęczar, absolwent PWSZ w Chełmie obecnie Pilot PLL LOT.

Uroczyste podsumowanie zawodów wraz z wręczeniem nagród zwycięzcom odbędzie się w dniu 10 kwietnia br.

Więcej »

Podsumowanie III edycji Konkursy wiedzy o Unii Europejskiej

dodano: 2016-03-15

14 marca br. odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Katedra Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie. Uczestnicy odpowiedzieli na pytania na temat genezy i historii Wspólnoty Europejskiej, systemu prawnego, traktatów i instytucji UE. Niekwestionowanym zwycięzcą konkursu okazało się po raz kolejny II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, z którego wywodzą się laureaci:

 • Pan Adrian Smalej (I miejsce),
 • Pani Katarzyna Biega (II miejsce)
 • Pan Patryk Dobrowolski (III miejsce).

Wszyscy są podopiecznymi Pana Sławomira Roguckiego. Laureaci wezmą udział w wycieczce do Parlamentu RP, ufundowanej przez Senatora RP, Rektora PWSZ w Chełmie, prof. dr hab. Józefa Zająca. Młodzież otrzymała także nagrody rzeczowe i książkowe. Gratulujemy również Pani dr Dorocie Jegorow z ZSE i III LO w Chełmie i jej uczniom, którzy zajęli wysokie miejsca w finale konkursu. 

Patronat nad konkursem objęli: Poseł do PE Krzysztof Hetman oraz Senator RP, Rektor PWSZ w Chełmie, prof. dr hab. Józef Zając.

Galeria »

Wystawa fotografii w Bibliotece Głównej

dodano: 2016-03-11

Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zaprasza na wystawę fotografii z wyjazdu w ramach programu Erasmus + na Słowację Izabeli Słowik studentki kierunku Mechanika i budowa maszyn. Wystawa prezentuje fotografie z pobytu na Uniwersytecie w Żylinie jak i wycieczek po różnych zakątkach Słowacji oraz wizyty w Wiedniu.

Autorka o wystawie:
Jedni w wakacje odpoczywają, inni pracują, jeszcze inni uczą się do poprawek ;) Ja natomiast w ostatnie wakacje zwiedzałam, poznawałam, szlifowałam i karmiłam. Zwiedzałam cudowne, przepiękne i bogate w historię miejsca, których widok niejednokrotnie wbijał mnie w ziemię. Poznawałam wspaniałych ludzi, ich obyczaje, kulturę, historię, upodobania. Szlifowałam język angielski a przy okazji udało mi się odrobinę lepiej poznać jeden ze słowiańskich języków naszych południowych sąsiadów. I w końcu karmiłam – swoją ciekawość świata i potrzebę przeżywania przygód, lecz jak powszechnie wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia ;) Właśnie z tego powodu powstała ta wystawa, by choć w małym stopniu zobrazować moje niezapomniane przeżycia i doświadczenia, a przy okazji może również pobudzić czyjś apetyt na życie i zachęcić do wzięcia udziału w programie

Więcej »