Start

Studenckie Koło Naukowe Agrobiznesu powstało w dniu 5 listopada 2014 r. W ramach koła działają dwie sekcje: agrobiznesu i florystyczna.

Opiekunką koła jest dr inż. Anna Kocira.

Na Walnym Zebraniu założycielskim koła, które odbyło się 5 listopada 2014 r. wybrano zarząd w składzie:

  • Przewodniczący - Anna Skowrońska
  • Zastępca przewodniczącego - Izabela Kalman
  • Skarbnik - Paulina Gąsior
  • Sekretarz – Małgorzata Semeniuk