Previous

Instytut Matematyki i Informatyki

Porozumienia dotyczące praktyk studenckich wypełniać należy poprzez Wirtualną Uczelnię. Tam w zakładce Sprawy Studenta -> Wnioski Studenta -> Nowy Wniosek -> Grupa Spraw(01_stud) -> Nazwa Sprawy: "Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych" znajduje się formularz do samodzielnego uzupełnienia przez studenta, wydrukowania i dostarczenia do firmy oraz do uczelnianego opiekuna praktyk na danym kierunku.
W razie problemów technicznych proszę kontaktować się z Centrum Informatycznym.

dr Iwona Koza - opiekun praktyk kierunek Matematyka, specjalność: Matematyka Ekonomiczna

mgr Mariusz Maciuk - opiekun praktyk kierunek Matematyka, specjalność: informatyczna - administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi

Katedra Pedagogiki

dr Małgorzata Łobacz - opiekun praktyk III roku kierunek Pedagogika specjalność opiekuńczo-wychowawcza

dr Halina Bejger opiekun praktyk II roku kierunek Pedagogika specjalność opiekuńczo-wychowawcza

mgr Ewa Staropiętka - Kuna - opiekun praktyk II i III roku kierunek Pedagogika specjalność przedszkolna i wczesnoszkolna

prof. dr hab. Jolanta Andrzejewska - opiekun praktyk w przedszkolu dla III roku studiów na specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

dr Iwona Oleksa - opiekun praktyk w klasach I-III szkoły podstawowej dla III roku studiów na specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym