Previous

Instytut Matematyki i Informatyki

dr Iwona Koza - opiekun praktyk kierunek Matematyka, specjalność: Matematyka Ekonomiczna

mgr Mariusz Maciuk - opiekun praktyk kierunek Matematyka, specjalność: informatyczna - administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi

Katedra Pedagogiki

dr Małgorzata Łobacz - opiekun praktyk III roku kierunek Pedagogika specjalność opiekuńczo-wychowawcza

dr Halina Bejger opiekun praktyk II roku kierunek Pedagogika specjalność opiekuńczo-wychowawcza

mgr Ewa Staropiętka - Kuna - opiekun praktyk II i III roku kierunek Pedagogika specjalność przedszkolna i wczesnoszkolna

/p