Previous
piątek, 30 sty 2015r.

Plan zajęć

Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa
I RokII RokIII RokIV Rok
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechanika i Budowa Maszyn - stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - stacjonarne
Mechanika i Budowa Maszyn - niestacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - niestacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - niestacjonarne  
Budownictwo
Budownictwo - stacjonarne Budownictwo - stacjonarne Budownictwo - stacjonarne Budownictwo - stacjonarne
Budownictwo - niestacjonarne Budownictwo - niestacjonarne Budownictwo - niestacjonarne Budownictwo - niestacjonarne
Elektrotechnika
Elektrotechnika - stacjonarne Elektrotechnika - stacjonarne Elektrotechnika - stacjonarne  
Elektrotechnika - niestacjonarne Elektrotechnika - niestacjonarne Elektrotechnika - niestacjonarne Elektrotechnika - niestacjonarne
Podział tygodni
Aktualizacja: 27-10-2014, godz. 10:14
Instytut Matematyki i Informatyki
I RokII RokIII Rok
Matematyka specjalność: informatyczna - administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi
Matematyka specjalność: informatyczna - administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi - stacjonarne Matematyka specjalność: informatyczna - administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi - stacjonarne Matematyka specjalność: informatyczna - administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi - stacjonarne
Matematyka Ekonomiczna
Matematyka Ekonomiczna - stacjonarne Matematyka Ekonomiczna - stacjonarne Matematyka Ekonomiczna - stacjonarne
Pedagogika
Pedagogika - stacjonarne Pedagogika (sp. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza) - stacjonarne
Pedagogika (sp. Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym) - stacjonarne
Pedagogika (sp. Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią) - stacjonarne
Pedagogika (sp. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza) - stacjonarne
Pedagogika (sp. Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym) - stacjonarne
Aktualizacja: 30-09-2014, godz. 14:44
Instytut Neofilologii
I RokII RokIII Rok
Filologia Angielska z przygotowaniem pedagogicznym
Filologia Angielska z przygotowaniem pedagogicznym - stacjonarne Filologia Angielska z przygotowaniem pedagogicznym - stacjonarne Filologia Angielska z przygotowaniem pedagogicznym - stacjonarne
Filologia Angielska (amerykanistyka)
Filologia Angielska (amerykanistyka)-stacjonarne Filologia Angielska (amerykanistyka)-stacjonarne Filologia Angielska (amerykanistyka)-stacjonarne
Filologia Słowiańska
Filologia Słowiańska -stacjonarne Filologia Słowiańska -stacjonarne   Filologia Słowiańska -stacjonarne
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe-stacjonarne Stosunki Międzynarodowe-stacjonarne  Stosunki Międzynarodowe-stacjonarne
Aktualizacja: 29-09-2014, godz. 13:53
Instytut Nauk Rolniczych
I RokII RokIII RokIV Rok
Rolnictwo
Rolnictwo-stacjonarne Rolnictwo-stacjonarne Rolnictwo-stacjonarne Rolnictwo-stacjonarne
Aktualizacja: 15-10-2014, godz. 15:23
Instytut Nauk Humanistycznych
I RokII RokIII Rok
Filologia polska
--- Filologia polska - stacjonarne Filologia polska - stacjonarne
Aktualizacja: 04-11-2014, godz. 11:36
Instytut Nauk Medycznych
I RokII RokIII Rok
Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo - stacjonarne --- ---
Aktualizacja: 24-11-2014, godz. 13:52

 

Rozkłady zajęć mogą ulec zmianie