Previous
poniedziałek, 05 paź 2015r.
rekrutacja
Kontrast:
  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żólty
  • Kontrast żółto-czarny

Forum Tutoringu

Zawody samolotowe 2015

laczymy

lbs

erasmus

Ogólnopolskie Zawody Samolotowe im. Zdzisława Dudzika

dodano: 2015-10-01

W dniach 23-27 września 2015 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie była gospodarzem Ogólnopolskich Zawodów Samolotowych im. Zdzisława Dudzika, które to już po raz 35. zostały zorganizowane przez Aeroklub Polski. Zawody odbyły się na Lotnisku Depułtycze Królewskie pod Chełmem, wykorzystywanym przez Uczelnię do szkolenia studentów - pilotów.

Zawody rozpoczęły się wspólnym treningiem, następnie uczestnicy rozegrali jedną konkurencją polegającą na precyzyjnym oblocie wyznaczonej trasy, oceniana była również celność wykonanych lądowań.

W zawodach wystartowało 18 załóg w tym Samolotowa Kadra Narodowa, w której składzie są wielokrotni Mistrzowie Świata i Europy.

Uroczyste podsumowanie zawodów wraz z wręczeniem nagród zwycięzcom odbyło się podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 PWSZ w Chełmie, w dniu 27 września br.

Oficjalne Wyniki zawodów

Galeria »

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

dodano: 2015-09-29

baner inauguracyjny

27 września br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie uroczyście zainaugurowano piętnasty rok akademicki.
Uroczystości, tradycyjnie rozpoczęły się dzień wcześniej nabożeństwem w cerkwi p.w. Jana Teologa w Chełmie.
Główne obchody w dniu 27 września br. poprzedziła msza św. w Bazylice NNMP w intencji społeczności akademickiej.
Po mszy studenci, kadra i goście przy asyście orkiestry dętej przemaszerowali do Auli Instytutu Neofilologii.
Oficjalną część inauguracji roku akademickiego otworzył JM Rektor PWSZ w Chełmie, Senator RP – prof. dr hab. Józef Zając.
Kolejnym punktem spotkania była immatrykulacja studentów I roku, wręczenie indeksów oraz wykład inauguracyjny, który wygłosił Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Podczas uroczystości prof. dr hab. Józef Zając – Rektor PWSZ w Chełmie, Senator RP, został odznaczony Krzyżem Obrońców Wołynia. Otrzymał również odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”.
Prorektor ds. studiów i nauczania – dr Beata Fałda została uhonorowana Medalem KEN.

Nabożeństwo w cerkwi p.w. Jana Teologa w Chełmie - Galeria

Uroczyste nabożeństwo w Bazylice NNMP - Galeria

Przemarsz - Galeria

Oficjalna część Inauguracji - Galeria

Zaproszenie na spektakl charytatywny

dodano: 2015-09-21

Z inicjatywy Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Senatora Józefa Zająca w auli PWSZ przy ul. Pocztowej 54 A, odbędzie się w najbliższy piątek (25 września) o godz. 18.00 inscenizacja sztuki autorstwa i reżyserii Waldemara Bednaruka "Agnieszka przed Trybunałem" w wykonaniu Teatru Studentów Seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Całkowity dochód z tego przedsięwzięcia zostanie przekazany na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podajmy sobie ręce", które prowadzi w Chełmie przy ul. Powstańców Warszawy 2, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny "Nadzieja". Każdy mieszkaniec naszego regionu może w tym dniu połączyć przyjemne z pożytecznym – przychodząc, by wesprzeć to szczytne przedsięwzięcie.

Biletów w klasycznym tego słowa znaczeniu nie przewidujemy, prosimy jednak, by każdy widz wsparł na miejscu Stowarzyszenie "Podajmy sobie ręce" kwotą na którą go stać, ale nie mniej niż 10 - 15 złotych od osoby. Przed i po przedstawieniu będzie też możliwość nabycia książek autora sztuki, z których sprzedaży dochód również zasili konto Stowarzyszenia.

Chętnych prosimy o kontakt w celu rezerwacji miejsc pod numerem telefonu: 508 810 204 lub 516 151 058

Więcej »

Konferencja samorządowa

dodano: 2015-09-21

W dniach 14-15 września 2015 w budynkach Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. ,,25. lecie odrodzenia samorządu. Wybory samorządowe 1990 r. w Polsce na tle przemian okresu przełomu (1989-1991)”. Podczas obrad głos zabrało blisko 40 prelegentów, w tym goście z Ukrainy i Litwy. Współorganizatorami konferencji, oprócz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, byli: Samorząd Miasta Chełm, Vytautas Magnus University (Litwa), Prikarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stafanyka (Ukraina), Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Ukraina) oraz Національний університет водного господарства та природокористування (Ukraina). 14 września miała również miejsce uroczysta sesja Rady Miasta Chełm, podsumowująca 25. letnią działalność Samorządu Miasta Chełm. Patronat honorowy nad konferencją sprawowali: Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz oraz prof. Józef Zając, Rektor PWSZ w Chełmie, Senator RP.

Galeria »

Podsumowanie seminarium pt. „SYNERGIA NAUKI I PRZEMYSŁU w zakresie procesu kształcenia programistów i operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” 8-10 września 2015r.

dodano: 2015-09-17

Wielkim sukcesem zakończyło się zorganizowane w dniach 8-10 września 2015r. seminarium pt. „SYNERGIA NAUKI I PRZEMYSŁU w zakresie procesu kształcenia programistów i operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”. Gospodarzem Seminarium była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, zaś patronowali mu: Senator RP, Rektor PWSZ w Chełmie prof. dr hab. Józef Zając, Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Chełm Pani Agata Fisz oraz Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Pan Stanisław Adamiak. Patronat medialny sprawowało 12 instytucji, czasopism technicznych i naukowych, radio i telewizja. Mecenat sprawowały rozpoznawalne na rynku światowym firmy i koncerny przemysłowe. Spotkanie zgromadziło nieoczekiwanie ogromną ilość firm i przedsiębiorstw regionu wschodniego, a także z całej Polski. Liczba uczestników seminarium w ciągu trzech dni wyniosła 440 osób, spośród których 262 osoby to zarejestrowani przedsiębiorcy, menadżerowie i pracownicy przedsiębiorstw produkcyjnych oraz firm handlowych, zaś 178 osób to uczniowie techników, liceów oraz szkół zawodowych. Liczba wszystkich zarejestrowanych firm z całej Polski wyniosła 74, z czego 46 to firmy produkcyjne zaś 28 firm to firmy handlowe i wystawcy. W spotkaniu uczestniczyły również osoby prywatne, społeczność regionu oraz 16 firm niezarejestrowanych imiennie. Liczba uczelni i instytucji szkoleniowych wyniosła 19, w tym także dwie z zagranicy - Słowacji i Niemiec. Spośród mediów w spotkaniu uczestniczyli TVP Lublin, Radio Bon Ton, oraz redakcja najbardziej poczytnego ogólnopolskiego czasopisma technicznego - MECHANIK. Dwa pierwsze dni Seminarium (8-9 września 2015r.) poświęcono relacjom na styku nauka – przemysł, zaś dzień trzeci (10 września 2015r.) dedykowano szkołom, uczelniom i innym instytucjom prowadzącym działalność edukacyjną. Niewątpliwym sukcesem zwieńczającym spotkanie było wręczenie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie Certyfikatu firmy Siemens uprawniającego PWSZ w Chełmie do używania tytułu certyfikowanego partnera firmy Siemens. Oznacza to, że PWSZ w Chełmie jest oficjalnie uprawniona do posługiwania się oznaczeniem Siemens CNC Training Partner w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej: programowanie Sinumeric DIN/ISO, obsługa i programowanie ShopMill, obsługa i programowanie ShopTurn. Podczas seminarium wręczono także pierwsze Certyfikaty dwóm Trenerom – pracownikom PWSZ w Chełmie, uprawniające do posługiwania się oznaczeniem Siemens CNC – Trainer. Zdefiniowano również plan kolejnych szkoleń podstawowego i wyższego stopnia dla kolejnych Trenerów. Oznacza to, że nasi obecni Trenerzy są a przyszli będą uprawnieni do podpisywania certyfikatów Siemens ukończenia kursów osobom biorącym udział w szkoleniach. Podjęto również rozmowy i starania dotyczące nadania tytułu PWSZ w Chełmie Certyfikowanego partnera firmy HEIDENHAIN oraz DMG MORI, gwarantującego, że procesy kształcenia będą realizowane wg. standardów firmy HEIDENHAIN oraz DMG MORI. Wszystko wskazuje na to, że PWSZ w Chełmie jest certyfikowanym i wiodącym ośrodkiem szkoleniowym w zakresie obsługi i nauki programowania sterowań CNC - Sinumeric oraz HEIDENHAIN, wyposażonym w bogaty i nowoczesny park maszynowy obrabiarek CNC. Dodatkowo, w niedalekiej przyszłości planowane jest utworzenie SHOW ROOM Polska Wschód, w którym przedsiębiorcy, pracownicy uczelni i handlowcy będą mogli testować i wdrażać nowoczesne technologie a także spotykać się na dorocznych seminariach naukowych, pokazach i wystawach.

Galeria »

35. Ogólnopolskie Zawody Samolotowe im. Zdzisława Dudzika w Depułtyczach Królewskich

dodano: 2015-09-15

W dniach 23-27 września 2015 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie będzie gospodarzem Ogólnopolskich Zawodów Samolotowych im. Zdzisława Dudzika, które po raz 35-ty są organizowane przez Aeroklub Polski. Zawody odbędą się na Lotnisku Depułtycze Królewskie pod Chełmem, wykorzystywanym przez Uczelnię do szkolenia studentów-pilotów.

W zawodach weźmie udział Samolotowa Kadra Narodowa, w skład której wchodzą wielokrotni Mistrzowie odnoszący sukcesy zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.

Zawody rozpoczną się wspólnym treningiem, następnie uczestnicy rozegrają trzy konkurencje polegające na precyzyjnym oblocie wyznaczonej trasy, oceniana będzie również celność wykonanych lądowań.

Uroczyste podsumowanie zawodów wraz z wręczeniem nagród zwycięzcom odbędzie się podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 PWSZ w Chełmie, w dniu 27 września br.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do oglądania zawodów, podczas których nie zabraknie wrażeń i wielu pozytywnych emocji.