Previous
wtorek, 16 wrz 2014r.

Przez chełmski PWSZ do USA

dodano: 2014-09-12

Dnia 9 września 2014 roku, uczelnia amerykańska Pennsylvania College of Technology, będąca jednostką satelicką największego stanowego uniwersytetu Pensylwanii – Penn State University, przesłała umowę współpracy akademickiej z PWSZ w Chełmie, jaka ma zostać podpisana przez J.M. Rektora.

Umowa stanowi milowy krok w kierunku tak ostatnio rekomendowanych na całym świecie studiów interdyscyplinarnych i wielokierunkowego przygotowania zawodowego. Określa ona, mianowicie, warunki studiów na partnerskiej uczelni amerykańskiej w zakresie technologii i nauk stosowanych prowadzone z myślą o absolwentach amerykanistyki i anglistyki Instytut Neofilologii PWSZ. Oznacza to, że absolwent kierunku „filologia” ma szanse poszerzenia swoich horyzontów oraz przygotowania zawodowego o wiedzę nowego kierunku i staje się również specjalistą w dziedzinie nauk stosowanych. A zatem, staje się on atrakcyjnym towarem na międzynarodowym rynku pracy. Sama „Umowa” jest niezwykle atrakcyjna, gdyż dopuszcza skrócenie o połowę okresu studiów w USA podejmowanych przez absolwentów amerykanistyki i anglistyki PWSZ. Decyzja strony amerykańskiej o skróceniu okresu studiów została podjęta po dogłębnej analizie programów nauczania w zakresie amerykanistyki i anglistyki oraz po zapoznaniu się z poziomem prac licencjackich studentów tych dwóch specjalności. Należy tu podkreślić, iż jest to pierwszy w Polsce tego rodzaju akt akredytacji ze strony amerykańskiej uczelni a tym samym akt uznawalności amerykanistycznych i anglistycznych studiów prowadzonych w Polsce.

Mimo że studia w USA są płatne, to warunki stworzone przez partnerską uczelnię amerykańską oraz pozwolenie na pracę wydawane studentom, pozwalają na swobodne funkcjonowanie w wielkim świecie akademickim za oceanem.

Lubelski Festiwal Nauki – po raz pierwszy w Chełmie

dodano: 2014-09-11

W dniach 20-26 odbędzie się XI edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki pod hasłem "Nauka bez barier". Ten najpopularniejszy w regionie, cykliczny projekt naukowy jest największą imprezą promującą naukę i osiągnięcia naukowe na wschód od Wisły i jednym z największych w Polsce. Każdego roku o tej samej porze lubelskie uczelnie, biblioteki, archiwa i wiele, wiele innych instytucji, których pełną listę możecie znaleźć na oficjalnej stronie Festiwalu www.festiwal.lublin.pl przygotowują projekty przyciągające dziesiątki tysięcy słuchaczy. I każdego kolejnego roku pada nowy rekord w ilości zgłoszonych pokazów oraz odnotowywanej na nich frekwencji zaineresowanych widzów. W tym roku już odnotowaliśmy kolejny sukces w ilości twórców pokazów a będzie ich aż 1730! W całej historii festiwalu jeszcze nigdy nie zgłosiło się tylu twórców, by uczestniczyć we wspólnej zabawie!

Więcej »

Chełmszczyzna z własnym lotniskiem

dodano: 2014-09-05

W dniu 4 września 2014 roku, przedstawiciele chełmskiej PWSZ odebrali, z rąk Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, decyzję o wpisie Lotniska Depułtycze Królewskie do rejestru lotnisk cywilnych, pod numerem 66.

W ten sposób Chełm znalazł się na ekskluzywnej liście miejscowości Lubelszczyzny, które posiadają takie lotniska, a są to; Chełm, Lublin, Świdnik i Zamość. Spośród nich chełmskie lotnisko wyróżnia się rekordową ilością wykonywanych tutaj operacji lotniczych, których liczba przekracza 6.500 w skali roku, podczas gdy lotnisko pasażerskie Lublin-Świdnik wykonało w 2013 roku około 2.400 takich operacji.

Więcej »

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2014/2015

dodano: 2014-09-03

Uprzejmie informujemy, że do 16 września 2014 r. przyjmowane są wnioski studentów zainteresowanych stypendiami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Złożone, kompletne wnioski, zostaną zaopiniowane przez Senat Uczelni i w terminie do 15 października przesłane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej»

Konkurs anglisty – tłumacza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

dodano: 2014-08-29

Katedra Anglistyki Instytutu Neofilologii PWSZ Chełm ogłasza otwarty konkurs na tłumaczenie poezji i prozy. Zadaniem pierwszego etapu konkursu jest przetłumaczenie na język polski utworu poetyckiego „Nettles”, załączonego poniżej. Tłumaczenie bez nazwiska tłumacza, opatrzone jedynie godłem (hasłem), z dopiskiem „Konkurs tłumacza”, należy przesłać na adres Instytutu Neofilologii, ul. Wojsławicka 8 „b”; 22-100 Chełm do dnia 30.10.2014 roku. Laureatów „Konkursu” czekają nietypowe nagrody i wyróżnienia!!!

Więcej »

Pielęgniarstwo
nowy kierunek w PWSZ w Chełmie

dodano: 2014-08-18

Oferta edukacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie została rozszerzona o nowy kierunek studiów – pielęgniarstwo. Decyzję nadającą uprawnienia do prowadzenia tego kierunku wydało w dniu 27 czerwca 2014 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na pierwszy rok studiów PWSZ zamierza przyjąć 60 osób. Studia realizowane będą w systemie stacjonarnym i trwać trzy lata (sześć semestrów), a absolwenci uzyskają tytuł licencjat pielęgniarstwa. Program studiów przewiduje m.in. zapoznanie studentów ze szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych oraz obowiązujących regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, m.in. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach medycyny pracy, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach, administracji państwowej i samorządowej. Będą mogli również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

Absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie w ramach studiów II stopnia lub studiów kształcenia podyplomowego.