Previous
czwartek, 24 kwi 2014r.

Drzwi otwarte w Naszej Uczelni

dodano: 2014-04-14

W dniu 11 kwietnia br. zorganizowane zostały Drzwi Otwarte PWSZ w Chełmie, które przyciągnęły około 1000 maturzystów, nie tylko z terenu Chełmszczyzny, ale z całego kraju.

Drzwi Otwarte, to wydarzenie, którego głównym celem było zaprezentowanie oferty edukacyjnej naszej Uczelni. Kandydaci na studia mieli możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu ze studentami różnych kierunków oraz obejrzenia bazy naukowo-dydaktycznej. Drzwi Otwarte to również doskonała okazja, aby dowiedzieć się, jakie przedmioty zdawać na maturze i jakie są zasady rekrutacji na studia.

Poszczególne Instytuty PWSZ w Chełmie zaprezentowały swoją ofertę na specjalnie przygotowanych stoiskach, ponadto pracownicy i studenci kół naukowych opracowali interesujący program warsztatów, prezentacji i wykładów tematycznych.

Należy podkreślić, iż podczas tegorocznych Drzwi Otwartych szczególnym zainteresowaniem cieszył się kolejny już VIII Konkurs Matematyczny im. Samuela Chróścikowskiego. Chęć współzawodnictwa przyciągnęła do naszych murów młodzież nie tylko z województwa, ale również i całego kraju. Dzięki temu nasz konkurs urasta do rangi ogólnopolskiego.

Tradycyjnie już, tłumy potencjalnych studentów z ciekawością i niedowierzaniem zwiedzały Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich. Z ust niejednego maturzysty, można było usłyszeć, iż jest to obiekt, w którym chcieliby zdobywać swoją wiedzę i umiejętności.

Uczelnia kusi maturzystów nie tylko atrakcyjnymi kierunkami studiów, nowymi specjalnościami, ale również profesjonalną kadrą oraz nowoczesną bazą dydaktyczną. Mamy nadzieję, że wizyta w murach naszej Uczelni i zapoznanie się z ofertą edukacyjną pomoże uczniom szkół średnich podjąć jak najlepszą decyzję dotyczącą dalszego kształcenia.

Galeria »

Profesor Józef Zając otrzymał honorowy tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu w Łucku

dodano: 2014-04-08

4 kwietnia 2014 r. w Łucku na Ukrainie odbyła się uroczystość nadania tytułu Doctora Honoris Causa Wschodnieuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki prof. dr hab. Józefowi Zającowi – rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Tę najwyższą godność Uniwersytetu w Łucku nadała Mu Rada Uczonych 27 marca 2014 r. na wniosek prof. dr Igora Kocana – rektora Uniwersytetu z Wołynia.

Uroczystość, która została zorganizowana w Auli Rektorat VNU zgromadziła ponad 300 przedstawicieli świata nauki, administracji, duchowieństwa i służb dyplomatycznych Ukrainy i Polski.

Pierwszy prorektor Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki – prof. Cios, głosząc laudację poświęconą życiowej i naukowej drodze Józefa Zająca zwrócił szczególną uwagę na działalność prof. Zająca jako Męża Stanu związaną z działaniem na rzecz dobrosąsiedzkich stosunków polsko-ukraińskich. Podkreślił, iż Józef Zając postrzegany jest w środowiskach naukowych Ukrainy jako uczony o wielkim dorobku naukowym, o nieprzeciętnych zdolnościach organizatorskich, jako człowiek, którego cechuje wysoka kultura. Stwierdził na koniec, że Józef Zając jako Polski Mąż Stanu jest przede wszystkim przyjacielem Ukrainy i Ukraińców.

Dekoracji Doctora Honoris Causa w imieniu Rady Uczonych, społeczności uniwersyteckiej oraz własnym dokonał prof. dr Igor Kocan – rektor Uniwersytetu Wschodnioeuropejskiego. Stwierdził przy tym, że przyjmują z wielką życzliwością do grona Uniwersytetu doktora honoris causa Józefa Zająca. Prof. Zając jest pierwszym matematykiem, który otrzymał najwyższą honorową godność Uniwersytetu w Łucku.

Uroczystość była także okazją do prezentacji w niewielkiej części dorobku naukowego Józefa Zająca. Wygłosił on wykład pt. „Od Kopernika do Banacha”, w którym zaprezentował dorobek polskich matematyków i polskich szkół matematycznych od czasów Mikołaja Kopernika do związanego ze Lwowem Stefana Banacha. W wystąpieniu honorowego doctora nie zabrakło wątków chełmskich dotyczących:

  • Samuela Chróścikowskiego rektora Kolegium Pijarów w Chełmie i autora pierwszego podręcznika fizyki w języku polskim (1764),
  • pochodzącego z Hrubieszowa Abrahama Sterna wynalazcy pierwszej maszyny liczącej wykonującej obliczenia w zakresie czterech podstawowych działań arytmetycznych
  • oraz miasta Chełm, gdzie po wojnie zamieszkało kilku znakomitych matematyków ze Lwowa, którzy przynieśli tu fascynację, profesjonalizm i atmosferę niezwykłego świata matematyki.

Uroczystość zakończyły życzenia i gratulacje przekazane dostojnemu Doctorowi Honoris Causa przez władze Uniwersytetu Wschodnioeuropejskiego z prof. dr Igorem Kocanem – rektorem, przedstawiciele kościoła prawosławnego Łucka i Wołynia z ks. biskupem Michaiłem na czele, Konsul Generalny RP w Łucku – Beata Brzywczy oraz przedstawiciele społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dr Beatą Fałda – prorektorem chełmskiej Uczelni.

Galeria »

Zwycięzcy konkursu literacko-plastycznego Janusz Korczak – zawsze aktualny wzór moralnego postępowania

dodano: 2014-04-07

Katedra Pedagogiki w Instytucie Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie po raz kolejny była organizatorem konkursu literacko-plastycznego Janusz Korczak – zawsze aktualny wzór moralnego postępowania.

W tegorocznej edycji konkursu laureatami zostali:

  • W kategorii plastycznej Pani Patrycja Błaszczuk z Zespołu Szkół technicznych w Chełmie – praca przygotowana pod kierunkiem Pani Beaty Świderskiej. Pan Grzegorz Szczepanik z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie – praca przygotowana pod kierunkiem Pani Marzeny Tomaszewskiej.
  • W kategorii literackiej Pani Weronika Marek i Pani Patrycja Koziak z I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie – obie uczennice przygotowały esej pod kierunkiem Pani Wiesławy Mazurek.

Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 roku o godzinie 13:00 w Instytucie Matematyki i Informatyki, ul. Pocztowa 54, bud. C, Aula 113.

Galeria »

I Konkurs Gramatyczny Języka Rosyjskiego „Sprawdź siebie” rozstrzygnięty

dodano: 2014-04-04

Dn. 04.04.2014 roku w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie odbył się I Konkurs Gramatyczny Języka Rosyjskiego „Sprawdź siebie”, organizowany przez Katedrę Slawistyki. W konkursie wzięło udział 25 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Zwyciężył Konrad Klasura, uczeń II LO w Chełmie (nauczyciel p. Bożena Czupryńska), miejsce drugie zajęła Karolina Sawczuk, uczennica ZSZ i II LO we Włodawie (nauczyciele: p. Urszula Kalenik oraz Elżbieta Kochan), zaś miejsce trzecie przyznano Aleksandrze Nowosad, uczennicy ZSZ nr 2 w Hrubieszowie (nauczyciel p. Neonila Pawluk). Jury pod kierownictwem dr Teresy Giedz-Topolewskiej zdecydowało o przyznaniu także 4 miejsca, które zajął Grzegorz Czerwiński, uczeń I LO we Włodawie (nauczyciel p. Anna Chorąży). Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez naszą uczelnię.

Konkurs plastyczny pt. „Dbam o bezpieczeństwo w domu, szkole i na ulicy”

dodano: 2014-04-03

Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie uprzejmie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Dbam o bezpieczeństwo w domu, szkole i na ulicy”. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III; kl. IV-VI. Konkurs odbywa się pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie prof. dr hab. Józefa Zająca. Termin składania prac upływa z dniem 15 kwietnia 2014 r.

Więcej »

Zwycięzcy Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej nagrodzeni

dodano: 2014-04-03

31 marca br. prof. dr hab. Józef Zając wręczył nagrody książkowe i dyplomy finalistom I edycji Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej. Laureaci Konkursu – Pani Alicja Stasiak (I miejsce) oraz Pan Łukasz Kocot (II miejsce) z II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie zwiedzą w nagrodę Parlament Europejski, zaś Pan Kamil Lebnicki (III miejsce, I Liceum Ogólnokształcące) weźmie udział w wycieczce do Parlamentu RP. Fundatorem nagród jest Senator RP prof. dr hab. Józef Zając. Wszystkim finalistom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

Galeria »