Previous
środa, 29 lip 2015r.
rekrutacja
Kontrast:
  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żólty
  • Kontrast żółto-czarny

laczymy

lbs

erasmus

SEMINARIUM „SYNERGIA NAUKI I PRZEMYSŁU W ZAKRESIE PROCESU KSZTAŁCENIA PROGRAMISTÓW I OPERATORÓW OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC”

dodano: 2015-07-25

W dniach 8-9 września 2015r. w Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (Depułtycze Królewskie 55, 22-100 Chełm) odbędzie się Seminarium pt.: SYNERGIA NAUKI I PRZEMYSŁU - spotkanie skupiające i integrujące ludzi świata nauki i przemysłu. W tym roku ma ono na celu wspólne działanie Uczelni oraz wielkich i rozpoznawalnych na rynku światowym firm, takich jak: SIEMENS, HEIDENHAIN, DMG MORI, SANDVIK i wielu innych, na rzecz PROCESU KSZTAŁCENIA PROGRAMISTÓW I OPERATORÓW OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC.

Do dyspozycji uczestników spotkania pozostaje jedno z najnowocześniejszych laboratoriów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, wyposażone w najwyższej klasy sprzęt naukowo – badawczy oraz obrabiarki sterowane numerycznie DMG MORI, z systemami sterowania numerycznego firmy Siemens oraz Heidenhain. Celem nadrzędnym organizowanego dwudniowego Seminarium jest zaprezentowanie strategii rozwoju długofalowego systemu szkoleń i kształcenia inżynierskiego - wspartego przez ośrodki akademickie. Działania te są ukierunkowane na grupę niezwykle poszukiwanych na rynku pracy programistów i operatorów obrabiarek CNC z uwzględnieniem potrzeb przemysłu. Podjęte działania uwzględniają szerokie możliwości systemów sterowania i systemów komputerowego wspomagania wytwarzania CAD/CAM oraz potencjał i wsparcie lokalnych ośrodków edukacyjnych. Kształtowanie kompetencji studentów i pracowników poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej to przecież synergiczne współdziałanie wielu podmiotów i organizacji mające przynieść większe i lepsze efekty w procesie kształtowania zawodu programisty oraz operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Te uzupełniające się działania i realizacja wspólnych celów poprzez kooperację i synchronizację działań, mają przynieść oczekiwane rezultaty, w myśl idei, że „efekt zorganizowanej pracy zespołowej jest wyższy niż suma efektów działań indywidualnych".

Serdecznie zapraszamy do współuczestniczenia w organizowanym Seminarium.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: synergia.pwsz.chelm.pl/

Kurs przygotowujący do matury poprawkowej z matematyki

dodano: 2015-07-13

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tegorocznych maturzystów, w miesiącu sierpniu organizuje kurs przygotowujący do matury poprawkowej z matematyki.

10-dniowy blok lekcyjny zostanie poświęcony przede wszystkim zadaniom z arkuszy maturalnych.

Kurs odbędzie się w dniach 3-14 sierpnia br.

  • 3-7.08.2015 (5 dni po 4 godziny każdego dnia)
  • 10-14.08.2015 (5 dni po 4 godziny każdego dnia)

Zajęcia bezpłatne powadzone przez doświadczoną kadrę dydaktyczną.

Liczbę osób zainteresowanych kursem wraz z danymi kontaktowymi (imię i nazwisko, nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, numer telefonu) prosimy przekazać do dnia 30 lipca na adres mailowy: promocja@pwsz.chelm.pl lub telefonicznie: 82 562 11 24.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszej Uczelni.

Dzień Otwarty w Centrum Studiów Inżynierskich

dodano: 2015-07-10

8 lipca w Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich odbył się Dzień Otwarty.

Program obejmował m.in.:

- "WODA - NIE TYLKO DO PICIA" - prezentacja cięcia strugą wodno-ścierną, projektowanie, wykonanie części na obrabiarce numerycznej;

- "ZRÓB Z DZIECIAKA TECHNOMANIAKA" prezentacje dla najmłodszych - mikroskop metalograficzny, sprawdzenie składu chemicznego stali - spektrometr, skanowanie zabawki;

- "ŚWIAT W TECHNOKOLORACH" zabawy w podczerwieni na dużym ekranie, wspólne zdjęcie z kamery termowizyjnej.

Po raz kolejny Centrum Studiów Inżynierskich zgromadziło liczną grupę dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które z ogromnym zainteresowaniem zwiedzały nowoczesne laboratoria oraz z zapartym tchem oglądały przygotowane prezentacje i pokazy.

Kolejne Dni Otwarte w Centrum Studiów Inżynierskich już w sierpniu. Serdecznie zapraszamy.

Galeria »

dodano: 2015-06-25

pedagogika

Problemy badań, ochrony i konserwacji historycznych fortyfikacji

dodano: 2015-06-24

International Conference for Young Researchers “Current Issues in Research, Conservation and Restoration of Historical Fortifications” odbywa się corocznie od siedmiu lat. Do tej pory była organizowana wyłącznie przez stronę ukraińską (Instytut Architektury Politechniki Lwowskiej) i amerykańską (Uniwersytet Stanowy Morehead USA) z aktywnym udziałem młodych badaczy z Polski, Niemiec, Austrii, Chorwacji. Po raz pierwszy aktywny udział organizacyjny w konferencji zgłosiła PWSZ w Chełmie. Konferencja jest miejscem kameralno-terenowych spotkań i wymiany osiągnięć badawczych w zakresie dokumentowania, konserwacji i restauracji oraz udostępniania i popularyzacji historycznych fortyfikacji w strefie wielowiekowego krystalizowania się wschodnich rubieży Europy. Jest to miejsce spotkań europejskich architektów, inżynierów budownictwa, historyków, archeologów, muzealników, konserwatorów zabytków i animatorów kultury z amerykańskimi naukowcami i młodymi adeptami slawistyki wielu uniwersytetów stanowych USA, organizowanych dla wspólnych wyjazdów studyjnych do Polski i Ukrainy przez Uniwersytet Stanowy Morehead (USA, Kentucky). Tego typu spotkania, dające możliwość indywidualnego kontaktu badaczy źródeł i materialnych obiektów, mają ogromne znaczenie dla wymiany i pogłębiania wiedzy, jej obiektywizacji i tworzenia wielopłaszczyznowych więzi badawczych, kulturowych. Ponadto stwarzają możliwość promocji osiągnięć nauki i walorów historycznych a także turystycznych miejsc występowania historycznych zamków i obiektów fortyfikacyjnych.

W tym roku plenarna część konferencji odbyła się w dniach 8-9 czerwca we Lwowie, w dniach 21-22 czerwca w Depułtyczach Nowych w Akademickim Centrum Współpracy Transgranicznej PWSZ w Chełmie, oraz 23 czerwca w formie studyjnego wyjazdu do historycznych obiektów Chełma, Stołpia, Lublina i Zamościa. Wiodącym motywem konferencji realizowanej w obiektach PWSZ w Chełmie były: ziemne obiekty obronne na przykładzie X-XIII wiecznego Czermna, XIII-wieczne założenia obronne Chełma i Lublina.

W ciągu trzech dni obrad wygłoszono łącznie 35 referatów i przedstawiono 10 opracowań problemowych w formie posterowej, odbyto niezliczone dyskusje i polemiki oraz wyjazd studyjny do historycznych obiektów obronnych Ziemi Lubelskiej, które znajdują się na różnym poziomie zachowania, badań, udostępniania i wykorzystania.

Konferencji towarzyszyła kampania informacyjna dotycząca różnych zagadnień z zakresu architektury, archeologii, historii, konserwacji zabytków, muzealnictwa i turystyki. Trwałym efektem konferencji będzie monograficzna publikacja stworzona przez redakcję wygłoszonych i pozytywnie zrecenzowanych referatów autorów z Austrii, Polski, Ukrainy i USA.

Konwencja i kreacja w tekstach kultury - Konferencja Naukowa w Instytucie Nauk Humanistycznych

dodano: 2015-06-22

Instytut Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie oraz Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie zapraszają w dniach 25–27 czerwca 2015 r. na konferencję naukową pt.

Konwencja i kreacja w tekstach kultury

Zaproponowana problematyka odwołuje się do dwóch nader ważnych dla refleksji naukowej w obszarze humanistyczno-społecznym pojęć, jakimi są konwencja i kreacja, rozpatrywane w odniesieniu do różnego rodzaju tekstów kultury (teksty rozumiane jako zjawiska i dyskursywne struktury przekazujące znaczenia w sposób uwarunkowany przez kulturę).

Program konferencji (do pobrania)