Previous
środa, 01 kwi 2015r.

Nadchodzące konkursy w ramach POWER

dodano: 2015-03-27

Biuro Wniosków i Projektów informuje, że zgodnie ze wstępnym Harmonogramem konkursów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje w najbliższym czasie uruchomienie 2 konkursów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Konkursy dotyczyć będą Priorytetu III, Działania 3.1 – Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców.

I konkurs wpisywał się będzie w ministerialny Program Rozwoju Kompetencji, zastąpi wcześniejszy program kierunków zamawianych. Jego celem jest zacieśnienie współpracy uczelni z biznesem, a przez to wzmocnienie kształcenia na uczelniach przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych, oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. 

Realizowany  w tym konkursie program może zawierać: certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe, kształcące kompetencje, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów, realizowane w formie projektowej (w tym w ramach zespołów projektowych), warsztaty, seminaria, wizyty studyjne u pracodawców, itp. Konkurs nie będzie obejmował staży.

Planowane uruchomienie konkursu – kwiecień/maj 2015r.

II konkurs dotyczyć będzie wsparcia akademickich biur karier i innych instytucji, wspomagających studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy. Jego celem będzie aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów, zwłaszcza w zakresie poradnictwa zawodowego.

Planowane uruchomienie konkursu – maj/czerwiec 2015r.

Prosimy o zgłaszanie propozycji projektowych do Biura Wniosków i Projektów PWSZ w Chełmie.

Kontakt:


Tel.: 82 5620602

XLI edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej

dodano: 2015-03-27

W dniu 28 marca 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie miała miejsce uroczystość otwarcia zawodów centralnych XLI edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej, którą zaszczycili m. in.: Tadeusz Sławecki (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej), prof. dr hab. Józef Zając (Rektor PWSZ w Chełmie, Senator RP), prof. dr hab. inż. Stefan Góralczyk (v-ce Przewodniczący Naczelnej Organizacji Technicznej), prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski (przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej), prof. dr hab. Inż. Stanisław Wincenciak (zastępca przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej, Prorektor Politechniki Warszawskiej), przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i oświatowych oraz przedstawiciele wielu firm będących sponsorami zawodów finałowych.

Do rywalizacji przystąpiło 76 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych z całej Polski, w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowalnej i elektryczno-elektronicznej. Pierwszego dnia zawodnicy rozwiązują zadania tematyczne, a drugiego dnia zmagań finałowych uczestnicy rozwiązują problem techniczny.

Organizatorem zawodów był Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa PWSZ w Chełmie oraz Lubelski Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Podsumowanie zmagań olimpijskich nastąpi 9 maja 2015 r. w siedzibie NOT w Warszawie.

Galeria »

II Wojewódzki Konkurs Gramatyczny Języka Rosyjskiego

dodano: 2015-03-23

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Gramatycznym Języka Rosyjskiego „Sprawdź siebie” organizowanym przez Katedrę Filologii Słowiańskiej PWSZ w Chełmie (Specjalność: Wspólnotowy Ruch Graniczny i Administracja Celna). Konkurs odbędzie się w dn. 27.03.2015 roku w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie o godzinie 10.00, sala nr 002. Serdecznie zachęcamy do udziału!!!

Regulamin
Ankieta uczestnika

Zwycięzcy Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej wyłonieni

dodano: 2015-03-20

17 marca br. odbył się finał Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Katedra Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie. Uczestnicy odpowiedzieli na pytania na temat genezy i historii Wspólnoty Europejskiej, systemu prawnego, traktatów i instytucji UE. Niekwestionowanym zwycięzcą konkursu okazało się II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, z którego wywodzą się laureaci – Pani Alicja Stasiak, Pan Łukasz Kocot oraz Pani Katarzyna Biega. Wszyscy są podopiecznym Pana Sławomira Roguckiego. Finaliści w nagrodę wezmą udział w wycieczce do Parlamentu Europejskiego.

Patronat nad konkursem objęli: Krzysztof Hetman, Poseł do PE oraz Senator RP, prof. Józef Zając, Rektor PWSZ w Chełmie. Wszystkim finalistom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

Galeria »

Intensywny kurs języka angielskiego na poziomie B2+

dodano: 2015-03-20

Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ w Chełmie zaprasza studentów na kurs języka angielskiego, który stanowi intensywne przygotowanie do egzaminu na poziomie B2+//C1. Adresowany jest do osób, które już osiągnęły średnio-zaawansowany poziom biegłości językowej i zdecydowały się na kurs, aby zebrać i uzupełnić wiedzę oraz zapoznać się z technikami egzaminacyjnymi oraz typami pytań i wymogami egzaminacyjnymi.

Więcej »

Wystawa malarstwa na drewnie w Bibliotece Głównej PWSZ w Chełmie

dodano: 2015-02-26

Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zaprasza na wystawę prac Renaty Sary Kukli i Ryszarda Nawojczyka. Twórczość artystów charakteryzuje bogactwo motywów: od wizerunków świętych, patronów, ikon, poprzez anioły i portrety ludzi popkultury aż do kwiatów i pejzaży. Klimatowi malarstwa sprzyja także materiał na jakim zostały namalowane prace. Twórcy korzystają z drewna sosnowego, dębowego, olchowego o ciekawych kształtach i fakturach.

Wystawa czynna jest w godzinach pracy biblioteki, w jej siedzibie przy ulicy Pocztowej 54, od 18 lutego do 20 marca 2015 roku. Serdecznie zapraszamy!

Więcej »