Termin składania ofertPrzedmiot zamówieniaWybrano
2017-05-11Dostawa części lotniczych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
2017-05-05Przeprowadzenie kursu zawodowego do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV – kwalifikacje SEP w związku z realizacją projektu „NOWE KOMPETENCJE-LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”.
2017-04-28Przeprowadzenie zajęć warsztatowych „ORACLE” w związku z realizacją projektu „NOWE KOMPETENCJE-LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”.
2017-04-25Usługa wykonania, montażu i demontażu banerów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-04-06Wertykulacja wraz z wałowaniem nawierzchni darniowej pasa startowego lotniska PWSZ w Chełmieoferta
2017-04-03Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie podstawowego szkolenia IR(A), ME, IR/ME loty wg wskazań przyrządów - na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmieoferta
2017-03-24Usługa drukowania ulotek informacyjnych na potrzeby Centrum Studiów podyplomowych PWSZ w Chełmieoferta
2017-03-23Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-03-20Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla studentów w związku z realizacją projektu „NOWE KOMPETENCJE-LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”oferta
2017-03-17Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie podstawowego szkolenia IR(A), ME, IR/ME loty wg wskazań przyrządów - na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-03-15Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie podstawowego szkolenia IR(A), ME, IR/ME na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-03-14Przeprowadzenie zajęć warsztatowych w związku z realizacją projektu „NOWE KOMPETENCJE-LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”oferta
2017-03-14Dostawa gadżetów na potrzeby promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-03-07Usługa świadczenia stacjonarnych połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, komórkowych, międzynarodowych na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-02-28Dostawa książek technicznych do biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-02-08Drukowanie książek dla PWSZ w Chełmieoferta
2017-02-02Ubezpieczenie statków powietrznych, OC działalności lotniczej, OC instruktorów lotniczych szkoleń praktycznych na potrzeby Centrum Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-01-19Usługi transportowe w zakresie przewozu osób dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-01-10Usługa drukowania Dziennika praktyk studenckich na potrzeby Działu Obsługi Studenta Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-01-05Drukowanie i dostawa materiałów promocyjnych oraz kalendarzy na 2017 r. dla PWSZ w Chełmieoferta