Termin składania ofertPrzedmiot zamówieniaWybrano
2017-10-30Przebudowa budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie przy ul. Nowy Świat 3 na Akademik studencki.
2017-10-26Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn oraz Pedagogika realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych".
2017-10-23Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz usługi dystrybucyjne dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
2017-10-16Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Rolnictwo realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowychoferta
2017-10-02Usługa edukacyjna w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 oferta
2017-10-02Dzierżawa statku powietrznego Cessna 172RG/Piper Arrow PA 28 bądź równoważnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieumowa
2017-09-28Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć oraz szkoleń teoretycznych do uzyskania licencji lotniczych dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmie - II edycjaoferta
2017-09-26Dzierżawa statku powietrznego PA 34 Seneca bądź równoważnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieumowa
2017-09-25Usługa edukacyjna w związku z realizacją praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 - II edycjaumowa
2017-09-25Usługa edukacyjna w związku z realizacją zajęć praktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 – II edycjaumowa
2017-09-18Dzierżawa statku powietrznego Cessna serii 100 bądź równoważnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieumowa
2017-09-12Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć oraz szkoleń teoretycznych do uzyskania licencji lotniczych dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmieoferta
2017-09-11Usługa edukacyjna w związku z realizacją praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 umowa
2017-09-11Usługa edukacyjna w związku z realizacją zajęć praktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 umowa
2017-08-31Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn realizowanej w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycjaoferta
2017-08-31Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Rolnictwo realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – III edycjaumowa
2017-08-17Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn realizowanej w ramach projketu pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"unieważnienie
2017-08-17Świadczenie uslugi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Rolnictwo realizowane w ramach projketu pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowach Wyższych Szkolach Zawodowych" - II EDYCJAunieważnienie
2017-07-27Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Rolnictwo realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”umowa
2017-07-19Usługi transportowe w zakresie przewozu osób dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieumowa