RokTytuł konferencji
2014 Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „75 rocznica wybuchu II wojny światowej: geneza – przebieg wojny – konsekwencje”
2014 XVIIth Conference on Analytic Functions and Related Topics
2014 Międzynarodowa konferencja naukowa: Człowiek – Media – Kultura
2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS IN MECHANICAL ENGINEERING" - PRO-TECH-MA 2014
2014 Seminarium pod tytułem: ,,Zastosowanie aparatury naukowo - badawczej oraz oprogramowania firmy LMS A Siemens Business w badaniach naukowych i praktyce przemysłowej"
2014 IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów: Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
2014 V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne – W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
2014 Posiedzenie POLSKIEGO TOWARZYSTWA SPAWALNICZEGO w Centrum Studiów Inżynierskich
2014 Dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym i niedostosowane społecznie. Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu
2014 Międzynarodowa konferencja naukowa: Przełamywanie tabu w języku, kulturze oraz edukacji dzieci i młodzieży
2013 Wykład otwarty pt. WOJNY jako jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. Wykład przeprowadził dr Andrzej Rybak, autor publikacji na temat jeńców wojennych, ich losów i miejsc odosobnienia na przykładzie Chełma i powiatu chełmskiego
2013 Seminarium Partnerstwo Wschodnie po szczycie w Wilnie – perspektywy rozwoju
2013 Ogólnopolska Konferencja Popularnonaukowa pt. „Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju”
2013 I Międzynarodowe Seminarium z Funkcji Analitycznych (Ist International Seminar on Analytic Functions)
2013 VII Konferencja GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce
2013 Wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza pt. "Odkrywając wolność". Wykład był częścią obywatelskiej kampanii Forum Obywatelskiego Rozwoju, która miał na celu dotrzeć do kilkuset tysięcy ludzi i ponownie wprowadzić pojęcie wolności do dyskursu publicznego w Polsce.
2013 Międzynarodowa konferencja naukowa: Płeć, ciało i seksualność w języku, edukacji, kulturze i sztuce
2013 III Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów ,,Uczeń z niepełnosprawnością w dobie globalizacji”
2013 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Edukacja Wczesnoszkolna – Egzemplifikacje w Praktyce”
2013 Seminarium pt. "Wielka Brytania, Irlandia i Dania: 40 lat od rozszerzenia WE/UE"
2013 Sympozjum naukowe nt.: „Chełmszczyzna w Powstaniu Styczniowym”
2012 VI Konferencja GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce
2012 I Konferencja Metodyczna Szkoła XXI wieku „Nauczycielu, Dyrektorze, nie bój się nowoczesnej technologii. Wykorzystaj ją w pracy. Nie wiesz jak? Przyjedź do Chełma na I Konferencję Metodyczną Szkoła XXI wieku” organizowana przez wydawnictwo „EduFakty – Uczę Nowocześnie”, przy współorganizacji PWSZ w Chełmie
2012 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza”
2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Komunikacja - Tracycja i Innowacje"
2012 Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów "Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych"
2012 Seminarium naukowe „Rozbudzanie aktywności a osiągnięcia edukacyjne dziecka”
2012 III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne
2012  Dyktando Chełmskie – IV Edycja
2011 Seminarium Naukowe "Nauczyciel kreatorem działań edukacyjnych"
2011 XVIth Conference on Analytic Functions and Related Topics
2011 Konferencja naukowa "Aksjologiczne aspekty dyskursu humanistycznego"
2011 "Dlaczego warto studiować na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych?" - spotkanie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2011 Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów "Samotność dziecka we współczesnej rodzinie"
2011 Konferencja Matematyki i Informatyki Stosowanej
2011 II Międzynarodowa konferencja naukowa "Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne"
2011 Seminarium naukowe "Etyczny wymiar relacji interpersonalnych nauczyciel - uczeń"
2010 V konferencja "GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce"
2010 Konferencja Naukowa ,,Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce''
2010 "Wybory samorządowe 27 maja 1990 – 20 lat samorządu terytorialnego w Chełmie i regionie"- studencka konferencja naukowa
2010 Spotkanie promujące dobre praktyki biznesowe w przedsiębiorstwach. Spotkanie prowadził Piotr Kuśmierz - właściciel Kancelarii Ubezpieczeniowej Expert.
2010 III Dyktando Chełmskie
2010 "Przeobrażenia w języku, kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku"- konferencja międzynarodowa
2010 IX Konferencja Informatyki Stosowanej
2010 Konferencja Naukowa "Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce"
2010 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne
2010 PWSZ w Chełmie gościła przedstawicieli firmy ITA – K. Pollak, M. Wieczorkowski Sp. J. którzy zaprezentowali atrakcyjną ofertę wyposażenia i usług w zakresie kompleksowych rozwiązań z dziedziny zaawansowanych systemów pomiarowych i narzędziowych.
2010 Seminarium Bolońskie pt.: „Budowanie programów studiów wg założonych efektów kształcenia z uwzględnieniem Krajowych Ram Kwalifikacji i z wykorzystaniem Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)”.
2010 "Edukacja wczesnoszkolna – szanse i zagrożenia"– seminarium dydaktyczne
2010 Centrum Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie i wydawnictwo Nowa Era organizatorem konferencji otwartej: "Edukacja obronna na tle uwarunkowań krajowych i zagranicznych"
2010 Seminaria Naukowe prof. Claude Surry.
2010 Seminaria pt.: "Technologie wspomagające projektowanie". Pierwsze z zakresu architektury. "Modelowanie, analiza i detalowanie konstrukcji budowlanej w Autodesk Revit Structure" oraz drugie z zakresu mechaniki "Nowy wymiar w Cyfrowym Prototypowaniu INVENTOR 2010".
2009 IV Konferencja naukowa "GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce".
2009 Konferencja naukowa pt. "Tradycje kolejowe Chełma" realizowana w ramach cyklu "Chełm nieznany".
2009 Spotkanie z Panem inż. Edwardem Kostrubiec – właścicielem przedsiębiorstwa KOMECH Zakład Obróbki Metali w Lublinie.
2009 W PWSZ w Chełmie odbyła się prezentacja systemów rezerwacyjnych wraz z bezpłatną lekcją szkoleniową w zakresie CRS-computer reservation system /GDS-global distribution systems.
2009 "Służba na rzecz innych ponad własną korzyść" - spotkanie z przedstawicielem ROTARY CLUB
2009 Konferencja naukowa "IV LO – szkoła z przyszłością, bogata przeszłością" 90-lecie tradycji szkoły oraz 75 rocznica śmierci Patronki i założycielki, dr Jadwigi Młodowskiej przyczyniły się do zorganizowania w kaplicy św. Mikołaja w Chełmie konferencji naukowej.
2009 XVth Conference on Analytic Functions and Related Topics
2009 Konferencja studencka "4 czerwca 1989 – w drodze do wolności"
2009 VIII Konferencja Informatyki Stosowanej
2009 II Dyktando Chełmskie
2009 Międzynarodowa konferencja naukowa "Chełm nieznany. Spór o kulturę pogranicza"
2009  Konferencja wojewódzka "Kształcenie zawodowe w województwie lubelskim wobec oczekiwań pracodawców i rynku pracy"
2008  Konferencja popularnonaukowa "Edukacja ekologiczna w ochronie przyrody"
2008  III Konferencja GIS i GPS w praktyce
2008  VII Konferencja Informatyki Stosowanej
2008  I Dyktando Chełmskie
2008  Międzynarodowa konferencja naukowa "Pamięć i miejsce. Doświadczenie przeszłości na pograniczu."
2008  Konferencja warsztatowa "Fundusze europejskie. Jak je zdobyć?"
2008  Seminarium naukowe "Kreowanie tożsamości gimnazjum w aspekcie realizacji podstawowych celów"
2007 Seminarium MTS CAD/CAM v.7 z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
2007 Konferencja metodyczna "Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych"
2007 XIV Conference on Analytic Functions
2007 XIII Międzynarodowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna
2007 Konferencja "Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języków obcych"
2007 Międzynarodowa konferencja "Obsesje – Projekcje – Projekty, Forum Pograniczna"
2007 Konferencja "Potrzeby rozwoju regionu pod względem technik teleinformatycznych"
2007 VI Konferencja Informatyki Stosowanej
2007 Konferencja "Konserwacja i rewitalizacja architektury w zespołach i krajobrazie - ważnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego i integracji regionów przygranicznych Polski i Ukrainy"
2007 Seminarium "Budownictwo – stan obecny i perspektywy rozwoju"
2007 II Konferencja GIS i GPS w praktyce
2007 Seminarium "Stan obecny i perspektywy rozwoju mechaniki i budowy maszyn"
2006 Konferencja "Rozwój Infrastruktury transportowej Chełma na tle regionu, kraju i Europy"
2006 Konferencja "Znaczenie technik satelitarnych w działalności człowieka"
2006 Konferencja "Rola polskich i ukraińskich ośrodków naukowych w procesie budowania partnerstwa transgranicznego"
2006 XII Środowiskowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna
2006 Konferencja Spotkania polsko-ukraińskie. Literatura. Język. Kultura
2006 V Konferencja Informatyki Stosowanej
2006  I Sympozjum GIS i GPS w praktyce
2005 Seminarium "Wykorzystanie technik satelitarnych w nawigacji oraz w systemach informacji geograficznej"
2005 The Conference, “Relationships of Mikolaj Rej with Chelm region. In 500 birth anniversary of the poet.”
2005 IV Konferencja Entuzjastów Informatyki
2005 Seminarium "Wykorzystanie technik satelitarnych w nawigacji oraz w systemach informacji geograficznej"
2005 XI Środowiskowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna
2004 III Konferencja Entuzjastów Informatyki
2004 I Konferencja Sztuka interpretacji. Kanon literatury angielskiej
2003 II Konferencja Entuzjastów Informatyki
2002 I Konferencja Entuzjastów Informatyki