Studenci Instytutu Matematyki i Informatyki mają zapewniony bezpłatny dostęp do najnowszego oprogramowania Microsoftu w ramach programu DreamSpark Premium (dawniej: MSDNAA Microsoft Developer Network Academic Alliance).

Logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła z Wirtualnej Uczelni oraz następującego adresu: https://auth.pwsz.chelm.pl.
* dostęp tylko dla studentów Instytutu Matematyki i Informatyki

Każdy student otrzymuje konto pocztowe w postaci Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przykładowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła z Wirtualnej Uczelni pod adresem poczta.pwszchelm.pl

Instrukcja do logowania się do systemu Wirtualna Uczelnia:

Szczegółowa instrukcja logowania się do Systemu Wirtualna Uczenia Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w Wirtualnej Uczelni Pobierz

Instrukcja wysyłania pracy dyplomowej w systemie Wirtualna Uczelnia Pobierz

Zarządzenie nr 30/2016
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017

Na podstawie § 5 ust. 4 i 5 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie stanowiącego załącznik do uchwały nr 2/XCIII/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2016/2017: 

Semestr zimowy
Zajęcia dydaktyczne 03.10.2016 r. – 22.12.2016 r.
Przerwa świąteczna 23.12.2016 r. – 08.01.2017 r.
Zajęcia dydaktyczne 09.01.2017 r. – 05.02.2017 r.
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna 06.02.2017 r. – 15.02.2017 r.
Przerwa międzysemestralna 16.02.2017 r. – 22.02.2017 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna do 26 lutego 2017 r.
Dni rektorskie 31 października, 2 listopada 2017 r.
Semestr letni
Zajęcia dydaktyczne 23.02.2017 r. – 12.04.2017 r.
Przerwa świąteczna 13.04.2017 r. – 19.04.2017 r.
Zajęcia dydaktyczne 20.04.2017 r. – 21.06.2017 r.
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna 22.06.2017 r. – 02.07.2017 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna do 22 września 2017 r.
Dni Rektorskie 2 maja, 16 czerwca 2017 r.

§ 2

Dzień 2 lutego 2017 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, w piątki, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

§ 3

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków, specjalności studiów niestacjonarnych określa dyrektor instytutu w oparciu o obowiązujące programy studiów, w tym plany studiów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Prof. dr hab. Józef Zając