INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH I LOTNICTWA
I Rok II Rok III Rok IV Rok
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechanika i Budowa Maszyn - stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - stacjonarne - -
- Mechanika i Budowa Maszyn - Mechanika lotnicza Mechanika i Budowa Maszyn - Mechanika lotnicza -
- Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynieria lotnicza ze specjalnością Pilotaż Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynieria lotnicza ze specjalnością Pilotaż Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynieria lotnicza ze specjalnością Pilotaż
- - Mechanika i Budowa Maszyn - Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie -
Mechanika i Budowa Maszyn Mechanika i Budowa Maszyn Mechanika i Budowa Maszyn Mechanika i Budowa Maszyn
Budownictwo
Budownictwo - stacjonarne Budownictwo - stacjonarne Budownictwo - stacjonarne -
Budownictwo Budownictwo Budownictwo -
Elektrotechnika
Elektrotechnika - stacjonarne Elektrotechnika - stacjonarne Elektrotechnika - stacjonarne
Elektrotechnika Elektrotechnika Elektrotechnika
Podział tygodni
Aktualizacja: 15.03.2017, godz. 11:12

 

INSTYTUT MATEMATYKI I INFORMATYKI
I Rok II Rok III Rok
Matematyka
Matematyka specjalność: Informatyka Stosowana - stacjonarne Matematyka specjalność: Informatyczna - Administrowanie Sieciowymi Systemami Komputerowymi - stacjonarne Matematyka specjalność: Informatyczna - Administrowanie Sieciowymi Systemami Komputerowymi - stacjonarne
Matematyka specjalność: Ekonomia Matematyczna - stacjonarne Matematyka specjalność: Matematyka Ekonomiczna - stacjonarne Matematyka specjalność: Matematyka Ekonomiczna - stacjonarne
Pedagogika
Pedagogika - stacjonarne Pedagogika (sp. Resocjalizacyjna z Socjoterapią - stacjonarne Pedagogika (sp. Resocjalizacyjna z Socjoterapią - stacjonarne
- Pedagogika (sp. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza) - stacjonarne Pedagogika (sp. Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym) - stacjonarne
Podział tygodni
Aktualizacja: 01.03.2017, godz. 13:33

 

INSTYTUT NEOFILOLOGII
I Rok II Rok III Rok
Filologia Angielska z przygotowaniem pedagogicznym
Filologia Angielska z przygotowaniem pedagogicznym - stacjonarne Filologia Angielska z przygotowaniem pedagogicznym - stacjonarne Filologia Angielska z przygotowaniem pedagogicznym - stacjonarne
Filologia Angielska (amerykanistyka)
Filologia Angielska (amerykanistyka)-stacjonarne Filologia Angielska (amerykanistyka) - stacjonarne Filologia Angielska (amerykanistyka) - stacjonarne
Filologia Słowiańska
Filologia Słowiańska - stacjonarne Filologia Słowiańska - stacjonarne   Filologia Słowiańska - stacjonarne
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe - stacjonarne Stosunki Międzynarodowe - stacjonarne  Stosunki Międzynarodowe - stacjonarne
Aktualizacja: 16.02.2017, godz. 9:20

 

INSTYTUT NAUK ROLNICZYCH
I Rok II Rok III Rok IV Rok
Rolnictwo
Rolnictwo-stacjonarne Rolnictwo-stacjonarne Rolnictwo-stacjonarne -
Podział tygodni
Aktualizacja: 02.03.2017, godz. 09:54

 

INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH
I Rok II Rok III Rok
Filologia polska
- Filologia polska - stacjonarne -
Podział tygodni
Aktualizacja: 01.03.2017, godz. 13:32

 

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH
I Rok II Rok III Rok
Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo - stacjonarne Pielęgniarstwo - stacjonarne Pielęgniarstwo - stacjonarne
Aktualizacja: 19.04.2017, godz. 14:45

Rozkłady zajęć mogą ulec zmianie