Terminarz zjazdów studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie:

 

ZJAZD TERMINY ZJAZDÓW semestr I TERMINY ZJAZDÓW semestr II
I 06 – 07 – 08 października 2017 r. 02 – 03 – 04 marca 2018 r.
II 20 – 21 – 22 października 2017 r. 16 – 17– 18 marca 2018 r.
III 17 – 18 – 19 listopada 2017 r. 06 – 07 – 08 kwietnia 2018 r.
IV 01 – 02 – 03 grudnia 2017 r. 20 – 21 – 22 kwietnia 2018 r.
V 15 – 16 – 17 grudnia 2017 r. 11 – 12 – 13 maja 2018 r.
VI 12 – 13 – 14 stycznia 2018 r. 25 – 26 – 27 maja 2018 r.
VII 26 – 27 – 28 stycznia 2018 r. 08 – 09 – 10 czerwca 2018 r.
VIII 09 – 10 – 11 lutego 2018 r. 22 – 23 – 24 czerwca 2018 r.
Zajęcia odbywać się będą w obiektach PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej.
Centrum Studiów Podyplomowych - Plan zajęć
Mechanika i Awionika Lotnicza
Mechanika i Awionika Lotnicza - I semestr
Prawo Lotnicze z Czynnikiem Ludzkim i Bezpieczeństwem Lotniczym
Prawo Lotnicze z Czynnikiem Ludzkim i Bezpieczeństwem Lotniczym - I semestr
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja i zarządzanie oświatą - I semestr
Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy
Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy - I semestr
Nauczanie mechatroniki
Nauczanie mechatroniki - I semestr
Agrotronika
Agrotronika - II semestr
Rolnictwo dla Absolwentów Nierolniczych Kierunków Studiów
Rolnictwo dla Absolwentów Nierolniczych Kierunków Studiów - II semestr
Dietetyka. Poradnictwo żywieniowe
Dietetyka. Poradnictwo żywieniowe - III semestr
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika - I semestr
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika - II semestr
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna - I semestr
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna - III semestr
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną - III semestr
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego - I semestr
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego - III semestr

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ w Chełmie:
ul. Pocztowa 54C, p. 208,
tel. 82 565 64 72,

e-mail: ,