Terminarz zjazdów studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie:

 

ZJAZD TERMINY ZJAZDÓW semestr I TERMINY ZJAZDÓW semestr II
I 07 – 08- 09.10.2016 r. 03 – 04 – 05.03.2017 r.
II 21 – 22 – 23.10.2016 r. 17 – 18 – 19.03.2017 r.
III 04 – 05 – 06.11.2016 r. 31.03 – 01 – 02.04.2017 r.
IV 18 – 19 – 20.11.2016 r. 21 – 22 – 23.04.2017 r.
V 09 – 10 – 11.12.2016 r. 12 – 13 – 14.05.2017 r.
VI 13 – 14 – 15.01.2017 r. 26 – 27 – 28.05.2017 r.
VII 27 – 28 – 29.01.2017 r. 10 – 11 – 12.06.2017 r.
VIII 10 – 11 – 12.02.2017 r. 23 – 24 – 25.06.2017 r.

 

Zajęcia odbywać się będą w obiektach PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej.
Centrum Studiów Podyplomowych - Plan zajęć
Agrotronika
Agrotronika - I semestr
Rolnictwo dla Absolwentów Nierolniczych Kierunków Studiów
Rolnictwo dla Absolwentów Nierolniczych Kierunków Studiów - I semestr
Dietetyka. Poradnictwo żywieniowe
Dietetyka. Poradnictwo żywieniowe - II semestr
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika - I semestr
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika - III semestr
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna - II semestr
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną - II semestr
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego - II semestr

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ w Chełmie:
ul. Pocztowa 52, p. 25,
tel. 82 565 64 72,

e-mail: ,