INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH
ul. Pocztowa 54, Budynek C pokój 208
22-100 Chełm
tel./fax 82 564 21 04
e-mail:

Kierunki kształcenia:

Filologia Polska

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Adam Siwiec
tel. 82 564-20-91

Godziny przyjęć: poniedziałek, godz. 13.30-15.00

Katedra Filologii Polskiej

Kierownik Katedry
prof. zw. dr hab. Małgorzata Karwatowska

Godziny przyjęć: poniedziałek, godz. 13.00-14:30

Dział Obsługi Studenta

Kierownik Działu
mgr Anna Szymańska
tel. 82 564 21 04

Przyjęcia studentów:
poniedziałek 8:00 - 15:00, wtorek, środa, czwartek 8:00 - 10:30;

Pracownicy dydaktyczni:

  •  prof. zw. dr hab. Małgorzata Karwatowska
  •  prof. dr hab. Adam Siwiec
  •  prof. dr hab. Paweł Skrzydlewski
  •  dr Halina Bejger
  •  dr Mirosława Kawecka
  •  dr Beata Kucharska
  •  dr Augustyn Okoński
  •  dr Lucyna Sikorska
  •  dr Agata Szabała-Walczuk