czwartek, 23 paź 2014r.

76 Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę

Więcej

Chełmska Akademia Twórczości zaprasza

Więcej

Rozpoczynamy kursy przygotowawcze dla maturzystów

Harmonogramy spotkań w ramach kursów przygotowawczych do matury Harmonogramy->>

Wykłady otwarte dla szkół ponadgimnazjalnych w PWSZ

Pragniemy zaprosić na kolejne spotkania tematyczne obejmujące zakresem wiedzę szkoły ponadgimnazjalnej. Problematyka spotkań dotyczy większości dziedzin, począwszy od matematyki, poprzez chemię, biologię, język polski, historię, prawo a skończywszy na językach obcych. więcej >>

Wystawa malarstwa w Bibliotece Głównej PWSZ w Chełmie

dodano: 2014-10-21

Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zaprasza na wystawę prac Ireneusza Boguszewskiego – twórcy urodzonego w Lublinie w 1962 r., absolwenta grafiki Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie (dyplom z litografii z wyróżnieniem zdobył w pracowni prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej).

Pan Ireneusz jest założycielem Stowarzyszenia Twórczego „Prowincja”, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej, a także nauczycielem plastyki i uczestnikiem licznych ogólnopolskich plenerów malarskich. Artysta organizuje oraz współorganizuje plenery dla dorosłych i młodzieży uzdolnionej artystycznie. Uprawia rysunek, malarstwo, grafikę komputerową.

Wystawa czynna jest w godzinach pracy biblioteki, w jej siedzibie przy ulicy Pocztowej 54, od 18 października do 21 listopada 2014 roku. Serdecznie zapraszamy!

Więcej »

Inauguracja Roku Akademickiego w Uniwersytecie III Wieku

dodano: 2014-10-14

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Zarząd Chełmskiego Towarzystwa Naukowego serdecznie zapraszają słuchaczy i sympatyków Uniwersytetu III Wieku na Inaugurację VIII Roku Akademickiego. Uroczystość odbędzie się 20 października 2014 roku, o godzinie 13.30, w auli nr 113, w budynku Instytutu Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie.

Więcej »

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

dodano: 2014-09-30

27 września Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie po raz czternasty zainaugurowała rok akademicki nabożeństwem w cerkwi p.w. Św. Jana Teologa w Chełmie. Główne uroczystości w dniu 28 września, tradycyjnie, poprzedziło nabożeństwo w Bazylice pw. NNMP w Chełmie w intencji społeczności akademickiej. Po mszy św. studenci, wykładowcy i goście przemaszerowali do Auli Instytutu Neofilologii. Widowiskowy przemarsz ulicami Chełma uświetniła orkiestra dęta, a uwagę wszystkich zwracały latające nad miastem śmigłowce. Oficjalną część inauguracji otworzył prof. dr hab. Józef Zając – Rektor PWSZ w Chełmie, który przywitał licznie przybyłych gości, w tym m.in. abp. Stanisława Budzika, posła – Waldemara Pawlaka, europosła – Krzysztofa Hetmana, wiceministra w Ministerstwie Gospodarki - Mariusza Haładyja, przedstawicieli samorządu chełmskiego oraz sąsiednich powiatów.

Wykład inauguracyjny wygłosił Władysław Kosiniak – Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Najważniejszym punktem inauguracji była immatrykulacja studentów I roku, pasowanie na pilotów i górników, a także wręczenie indeksów studentom I roku pielęgniarstwa, nowo otwartego kierunku PWSZ w Chełmie.

Msza święta w Cerkwi p.w. Św. Jana Teologa w Chełmie
Msza święta w Bazylice p.w. Narodzenia NMP
Przemarsz z orkiestrą do gmachu Instytutu Neofilologii
Oficjalna część Inauguracji w gmachu Instytutu Neofilologii
Zwiedzanie laboratoriów CSI

Inauguracja Roku Akademickiego

dodano: 2014-09-17

Rektor i Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015. Uroczystość rozpocznie się już 27 września 2014r. o godzinie 17:00 mszą w cerkwi p.w. Św. Jana Teologa w Chełmie.

Główne obchody rozpoczną się 28 września o godz. 9.30 mszą św. w Bazylice NNMP w Chełmie. Po nabożeństwie nastąpi przemarsz do Instytutu Neofilologii, gdzie odbędą się dalsze obchody. Organizatorzy uprzedzają i jednocześnie przepraszają za utrudnienia w ruchu drogowym, jakie nastąpią w godzinach 9-11.30 w rejonie ulic Pocztowej, Lubelskiej, Hrubieszowskiej, Al. I Armii Wojska Polskiego i Wojsławickiej.

Zaproszenie

Regulamin przemarszu

75 rocznica wybuchu II wojny światowej – konferencja

dodano: 2014-09-16

Instytut Neofilologii – Katedra Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję naukową „75 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ: GENEZA – PRZEBIEG WOJNY – KONSEKWENCJE”, która odbędzie się w dniach 24 – 27 września 2014 roku w Chełmie.

Więcej »

Przez chełmski PWSZ do USA

dodano: 2014-09-12

Dnia 9 września 2014 roku, uczelnia amerykańska Pennsylvania College of Technology, będąca jednostką satelicką największego stanowego uniwersytetu Pensylwanii – Penn State University, przesłała umowę współpracy akademickiej z PWSZ w Chełmie, jaka ma zostać podpisana przez J.M. Rektora.

Umowa stanowi milowy krok w kierunku tak ostatnio rekomendowanych na całym świecie studiów interdyscyplinarnych i wielokierunkowego przygotowania zawodowego. Określa ona, mianowicie, warunki studiów na partnerskiej uczelni amerykańskiej w zakresie technologii i nauk stosowanych prowadzone z myślą o absolwentach amerykanistyki i anglistyki Instytut Neofilologii PWSZ. Oznacza to, że absolwent kierunku „filologia” ma szanse poszerzenia swoich horyzontów oraz przygotowania zawodowego o wiedzę nowego kierunku i staje się również specjalistą w dziedzinie nauk stosowanych. A zatem, staje się on atrakcyjnym towarem na międzynarodowym rynku pracy. Sama „Umowa” jest niezwykle atrakcyjna, gdyż dopuszcza skrócenie o połowę okresu studiów w USA podejmowanych przez absolwentów amerykanistyki i anglistyki PWSZ. Decyzja strony amerykańskiej o skróceniu okresu studiów została podjęta po dogłębnej analizie programów nauczania w zakresie amerykanistyki i anglistyki oraz po zapoznaniu się z poziomem prac licencjackich studentów tych dwóch specjalności. Należy tu podkreślić, iż jest to pierwszy w Polsce tego rodzaju akt akredytacji ze strony amerykańskiej uczelni a tym samym akt uznawalności amerykanistycznych i anglistycznych studiów prowadzonych w Polsce.

Mimo że studia w USA są płatne, to warunki stworzone przez partnerską uczelnię amerykańską oraz pozwolenie na pracę wydawane studentom, pozwalają na swobodne funkcjonowanie w wielkim świecie akademickim za oceanem.