środa, 03 wrz 2014r.

76 Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę

Więcej

Chełmska Akademia Twórczości zaprasza

Więcej

Rozpoczynamy kursy przygotowawcze dla maturzystów

Harmonogramy spotkań w ramach kursów przygotowawczych do matury Harmonogramy->>

Wykłady otwarte dla szkół ponadgimnazjalnych w PWSZ

Pragniemy zaprosić na kolejne spotkania tematyczne obejmujące zakresem wiedzę szkoły ponadgimnazjalnej. Problematyka spotkań dotyczy większości dziedzin, począwszy od matematyki, poprzez chemię, biologię, język polski, historię, prawo a skończywszy na językach obcych. więcej >>

Konkurs anglisty – tłumacza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

dodano: 2014-08-29

Katedra Anglistyki Instytutu Neofilologii PWSZ Chełm ogłasza otwarty konkurs na tłumaczenie poezji i prozy. Zadaniem pierwszego etapu konkursu jest przetłumaczenie na język polski utworu poetyckiego „Nettles”, załączonego poniżej. Tłumaczenie bez nazwiska tłumacza, opatrzone jedynie godłem (hasłem), z dopiskiem „Konkurs tłumacza”, należy przesłać na adres Instytutu Neofilologii, ul. Wojsławicka 8 „b”; 22-100 Chełm do dnia 30.10.2014 roku. Laureatów „Konkursu” czekają nietypowe nagrody i wyróżnienia!!!

Więcej »

Pielęgniarstwo
nowy kierunek w PWSZ w Chełmie

dodano: 2014-08-18

Oferta edukacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie została rozszerzona o nowy kierunek studiów – pielęgniarstwo. Decyzję nadającą uprawnienia do prowadzenia tego kierunku wydało w dniu 27 czerwca 2014 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na pierwszy rok studiów PWSZ zamierza przyjąć 60 osób. Studia realizowane będą w systemie stacjonarnym i trwać trzy lata (sześć semestrów), a absolwenci uzyskają tytuł licencjat pielęgniarstwa. Program studiów przewiduje m.in. zapoznanie studentów ze szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych oraz obowiązujących regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, m.in. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach medycyny pracy, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach, administracji państwowej i samorządowej. Będą mogli również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

Absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie w ramach studiów II stopnia lub studiów kształcenia podyplomowego.

Zmiana siedziby Centrum Studiów Podyplomowych

dodano: 2014-07-22

Informujemy, że Centrum Studiów Podyplomowych zostało przeniesione na ul. Pocztową 52 pok. 25. Godziny pracy i telefon kontaktowy pozostają bez zmian.

Więcej »

Bibliotekoznawstwo i zarządzanie informacją naukową - nowa specjalność w Instytucie Nauk Humanistycznych

dodano: 2014-07-14

Specjalność bibliotekoznawstwo i zarządzanie informacją naukową jest odpowiedzią Instytutu Nauk Humanistycznych na zmieniające się potrzeby rynku pracy oraz na oczekiwania młodych ludzi, którzy po ukończeniu studiów chcieliby podjąć pracę m. in. w bibliotekach szkolnych i publicznych, a także w instytucjach związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji naukowej.

Absolwent filologii polskiej ze specjalnością bibliotekoznawstwo i zarządzanie informacją naukową będzie posiadał ogólną wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów. Będzie także potrafił zastosować w praktyce wiedzę zdobytą w czasie studiów, promować działalność informacyjną i biblioteczną, a także pracować z czytelnikiem i użytkownikiem informacji. W trakcie studiów absolwenci zdobędą też wiedzę na temat przepisów regulujących działalność bibliotek i wpływających na ich funkcjonowanie, jak również na temat źródeł informacji oraz metod i technik stosowanych w procesach informacyjno-bibliotecznych.

Absolwenci specjalności bibliotekoznawstwo i zarządzanie informacją naukową zdobywają tytuł licencjata. Po ukończeniu studiów I stopnia mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia.

Oprócz przedmiotów kierunkowych, program studiów obejmuje takie przedmioty, jak: Wprowadzenie do wiedzy o książce i informacji naukowej, Podstawy statystyki, Historia książki i bibliotek, Zachowanie dziedzictwa kulturowego, Naukoznawstwo i klasyfikacja wiedzy, Opracowanie formalne zbiorów i rzeczowe dokumentów, Katalogowanie, Informacja naukowa i bibliotece, Wstęp do zarządzania informacją naukową, Marketing i reklama książki, Metodyka pracy biblioteki, Zarządzanie informacją naukową.

Więcej

Anglistyka z przygotowaniem politologicznym - nowa specjalność w Instytucie Neofilologii

dodano: 2014-07-09

Instytut Neofilologii PWSZ, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom maturzystów oraz potrzebom rynku pracy jak również biorąc pod uwagę fakt istnienia w strukturach Instytutu Katedry Anglistyki oferującej studia w zakresie filologii angielskiej z przygotowaniem psychopedagogicznym oraz amerykanistyki jak i Katedry Stosunków Międzynarodowych, otwiera nową specjalność o charakterze interdyscyplinarnym, łączącą w sobie wiedzę anglistyczną z wiedzą politologiczną. Anglista-Politolog to nie tylko ekspert językowy w zakresie „public relations” ale też łącznik pomiędzy światem polityki i międzynarodowym światem biznesu – to współczesny menadżer korporacji krajowych i zagranicznych a także przedstawiciel administracji samorządowej i rządowej w kraju i zagranicą. Tym wszystkim, dbającym o swą przyszłość i atrakcyjną pracę, Instytut Neofilologii oferuje nowość rynkową w postaci specjalizacji anglistyka z przygotowaniem politologicznym. Oferta otwarta jest także dla maturzystów z maturą z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Liczba miejsc ograniczona!

Więcej »

Studenci dzieciom

dodano: 2014-07-03

W połowie czerwca studenci PWSZ należący do trzech kół naukowych tj. Studenckiego Koła Naukowego Rolników Sekcji Florystycznej, Studenckiego Koła Naukowego Polonistów i Pedagogicznego Koła Naukowego odwiedzili wychowanków z Domu Małych Dzieci w Chełmie. Oprócz słodyczy przekazali dzieciom rowerek zakupiony z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży kompozycji florystycznych. Następnie wszyscy i starsi i młodsi włączyli się do wspólnej zabawy. Oczywiście dużą atrakcją była pierwsza jazda na rowerku. W trakcie skocznej muzyki dzieci bawiły się balonami i stworzonymi z nich kwiatami, zwierzątkami czy mieczami. Ale największą radość sprawiły im ogromne bańki mydlane. Dla starszych dzieci dużą frajdą było samodzielne tworzenie dużych baniek. Kolejne odwiedziny studenci planują jesienią wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Galeria »