środa, 01 lip 2015r.

76 Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę

Więcej

Chełmska Akademia Twórczości zaprasza

Więcej

Rozpoczynamy kursy przygotowawcze dla maturzystów

Harmonogramy spotkań w ramach kursów przygotowawczych do matury Harmonogramy->>

Wykłady otwarte dla szkół ponadgimnazjalnych w PWSZ

Pragniemy zaprosić na kolejne spotkania tematyczne obejmujące zakresem wiedzę szkoły ponadgimnazjalnej. Problematyka spotkań dotyczy większości dziedzin, począwszy od matematyki, poprzez chemię, biologię, język polski, historię, prawo a skończywszy na językach obcych. więcej >>

dodano: 2015-06-25

Problemy badań, ochrony i konserwacji historycznych fortyfikacji

dodano: 2015-06-24

International Conference for Young Researchers “Current Issues in Research, Conservation and Restoration of Historical Fortifications” odbywa się corocznie od siedmiu lat. Do tej pory była organizowana wyłącznie przez stronę ukraińską (Instytut Architektury Politechniki Lwowskiej) i amerykańską (Uniwersytet Stanowy Morehead USA) z aktywnym udziałem młodych badaczy z Polski, Niemiec, Austrii, Chorwacji. Po raz pierwszy aktywny udział organizacyjny w konferencji zgłosiła PWSZ w Chełmie. Konferencja jest miejscem kameralno-terenowych spotkań i wymiany osiągnięć badawczych w zakresie dokumentowania, konserwacji i restauracji oraz udostępniania i popularyzacji historycznych fortyfikacji w strefie wielowiekowego krystalizowania się wschodnich rubieży Europy. Jest to miejsce spotkań europejskich architektów, inżynierów budownictwa, historyków, archeologów, muzealników, konserwatorów zabytków i animatorów kultury z amerykańskimi naukowcami i młodymi adeptami slawistyki wielu uniwersytetów stanowych USA, organizowanych dla wspólnych wyjazdów studyjnych do Polski i Ukrainy przez Uniwersytet Stanowy Morehead (USA, Kentucky). Tego typu spotkania, dające możliwość indywidualnego kontaktu badaczy źródeł i materialnych obiektów, mają ogromne znaczenie dla wymiany i pogłębiania wiedzy, jej obiektywizacji i tworzenia wielopłaszczyznowych więzi badawczych, kulturowych. Ponadto stwarzają możliwość promocji osiągnięć nauki i walorów historycznych a także turystycznych miejsc występowania historycznych zamków i obiektów fortyfikacyjnych.

W tym roku plenarna część konferencji odbyła się w dniach 8-9 czerwca we Lwowie, w dniach 21-22 czerwca w Depułtyczach Nowych w Akademickim Centrum Współpracy Transgranicznej PWSZ w Chełmie, oraz 23 czerwca w formie studyjnego wyjazdu do historycznych obiektów Chełma, Stołpia, Lublina i Zamościa. Wiodącym motywem konferencji realizowanej w obiektach PWSZ w Chełmie były: ziemne obiekty obronne na przykładzie X-XIII wiecznego Czermna, XIII-wieczne założenia obronne Chełma i Lublina.

W ciągu trzech dni obrad wygłoszono łącznie 35 referatów i przedstawiono 10 opracowań problemowych w formie posterowej, odbyto niezliczone dyskusje i polemiki oraz wyjazd studyjny do historycznych obiektów obronnych Ziemi Lubelskiej, które znajdują się na różnym poziomie zachowania, badań, udostępniania i wykorzystania.

Konferencji towarzyszyła kampania informacyjna dotycząca różnych zagadnień z zakresu architektury, archeologii, historii, konserwacji zabytków, muzealnictwa i turystyki. Trwałym efektem konferencji będzie monograficzna publikacja stworzona przez redakcję wygłoszonych i pozytywnie zrecenzowanych referatów autorów z Austrii, Polski, Ukrainy i USA.

Konwencja i kreacja w tekstach kultury - Konferencja Naukowa w Instytucie Nauk Humanistycznych

dodano: 2015-06-22

Instytut Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie oraz Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie zapraszają w dniach 25–27 czerwca 2015 r. na konferencję naukową pt.

Konwencja i kreacja w tekstach kultury

Zaproponowana problematyka odwołuje się do dwóch nader ważnych dla refleksji naukowej w obszarze humanistyczno-społecznym pojęć, jakimi są konwencja i kreacja, rozpatrywane w odniesieniu do różnego rodzaju tekstów kultury (teksty rozumiane jako zjawiska i dyskursywne struktury przekazujące znaczenia w sposób uwarunkowany przez kulturę).

Program konferencji (do pobrania)

Stypendium naukowe dr hab. Andrzeja Gila w Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie

dodano: 2015-06-15

Dr hab. Andrzej Gil, prof. PWSZ, otrzymał stypendium naukowe w Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie (Ukraina) w celu zrealizowania profesorskiego stażu naukowego w terminie od 1 sierpnia 2015 do 30 września 2015 roku. W czasie stażu dr hab. Andrzej Gil będzie zajmował się problematyką genezy państwa rosyjskiego i współczesnych relacji rosyjsko-ukraińsko-białoruskich, a także prowadził wykłady dla studentów UKU oraz uczestniczył w organizowanych przez tę Uczelnię konferencjach i seminariach.

Opiekunem naukowym podczas profesorskiego stażu naukowego dra hab. Andrzeja Gila będzie prof. Ihor Skoczylas, dziekan Wydziału Humanistycznego Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie.

Piloci z Lubelszczyzny w obronie Wielkiej Brytanii

dodano: 2015-06-02

29 maja br. w PWSZ w Chełmie odbyła się konferencja naukowa „Piloci z Lubelszczyzny w obronie Wielkiej Brytanii”, zorganizowana z okazji 75 rocznicy Bitwy o Anglię. Organizatorami konferencji byli: PWSZ w Chełmie, Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego i Fundacja Historia i Współczesność. Partnerami konferencji było Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz Urząd Miasta Chełm.

Podczas konferencji zostały przedstawione m.in. następujące prezentacje i prelekcje:

„Ster” – przedwojenne czasopismo lubelskiej LOPP (Agnieszka Cieślik); Miejsce Lubelszczyzny w procesie szkolenia bojowego personelu latającego w przededniu wojny 1939 r. (Waldemar Wójcik); Polscy lotnicy w obronie Francji 1940 r. (Bartłomiej Belcarz); Bitwa o Anglię – porównanie walczących stron (Marek J. Murawski); Antoni Ostowicz – pilot myśliwski z Rożdżałowa (Wojtek Matusiak); Stanisław Latwis – twórca Marsza Lotników – w 80. rocznicę jego śmierci (Robert Gretzyngier); Wojciech Kołaczkowski. Spod Lublina nad Londyn. Dowódca Dywizjonu 303 (Krzysztof Kubala); Arsen Cebrzyński – jeden z nielicznych (Marek Rogusz); kpt. pil. Ludwik Paszkiewicz – pierwszy polski as poległy w II wojnie światowej (Grzegorz Śliżewski); Oszmiana-Wielka Brytania-Lublin – wojenne losy płk. pil. Witodla Łokuciewskiego, ostatniego dowódcy Dywizjonu 303 (Bożena Gostkowska); Stanisław Skalski – jeden z nielicznych (gen. bryg. pil. Ryszard Hać).

Podczas konferencji miała miejsce także projekcja filmu o generale Stanisławie Skalskim, zwiedzanie wystawy „Polacy w Bitwie o Anglię” oraz nadanie imienia Antoniego Ostowicza Laboratorium Nawigacji Lotniczej PWSZ w Chełmie. Na lotnisku w Depułtyczach Królewskich odbyło się spotkanie prze samolocie szkolnym Tiger Moth z 1940 roku.

Galeria »

I miejsce PWSZ w Chełmie w IX Międzynarodowych Akademickich Mistrzostwach Polski na celność lądowania

dodano: 2015-06-02

W dniach 29-31.05.2015 r., na lotnisku w Zielonej Górze zostały rozegrane IX Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa Polski na Celność Lądowania organizowane przez Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Wrocławskiej.

Konkurencje trwały przez dwa dni, w systemie pucharowym.

Do klasyfikacji drużynowej liczona była średnia wszystkich lotów, wszystkich zawodników. W tym roku I miejsce powędrowało do PWSZ w Chełmie. II miejsce zajęła Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, zaś III - Politechnika Wrocławska.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Galeria »