Termin składania ofertPrzedmiot zamówieniaWybrano
2017-05-23Dostawa części lotniczych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodwej w Chełmie - II edycjaoferta
2017-05-18Remont pomieszczeń w budynku Rektoratu praz Sali gimnastycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-05-18Remont pokrycia dachowego budynków wchodzących w skład Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmieoferta
2017-05-17Usługa cateringowa w związku z IV Festiwalem Klubów Młodych Odkrywców Polski Wschodniej organizowanym przez Katedrę Pedagogiki PWSZ w Chełmieoferta
2017-05-15Dostawa części lotniczych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieunieważnienie
2017-05-12Naprawa silnika samolotowego Lycoming IO-360-L2A/s/2 L-35171-51E dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-05-11Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem do licencji PPL(A) dla studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmieoferta
2017-05-05Przeprowadzenie kursu zawodowego do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV – kwalifikacje SEP w związku z realizacją projektu „NOWE KOMPETENCJE-LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”oferta
2017-04-28Usługa drukowania folderów dla PWSZ w Chełmieoferta
2017-04-28Przeprowadzenie zajęć warsztatowych „ORACLE” w związku z realizacją projektu „NOWE KOMPETENCJE-LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”oferta
2017-04-25Usługa wykonania, montażu i demontażu banerów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-04-06Wertykulacja wraz z wałowaniem nawierzchni darniowej pasa startowego lotniska PWSZ w Chełmieoferta
2017-04-03Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie podstawowego szkolenia IR(A), ME, IR/ME loty wg wskazań przyrządów - na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmieoferta
2017-03-24Usługa drukowania ulotek informacyjnych na potrzeby Centrum Studiów podyplomowych PWSZ w Chełmieoferta
2017-03-23Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-03-20Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla studentów w związku z realizacją projektu „NOWE KOMPETENCJE-LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”oferta
2017-03-17Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie podstawowego szkolenia IR(A), ME, IR/ME loty wg wskazań przyrządów - na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-03-15Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie podstawowego szkolenia IR(A), ME, IR/ME na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-03-14Przeprowadzenie zajęć warsztatowych w związku z realizacją projektu „NOWE KOMPETENCJE-LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”oferta
2017-03-14Dostawa gadżetów na potrzeby promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta