Termin składania ofertPrzedmiot zamówieniaWybrano
2017-03-23Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-03-20Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla studentów w związku z realizacją projektu „NOWE KOMPETENCJE-LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”oferta
2017-03-17Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie podstawowego szkolenia IR(A), ME, IR/ME loty wg wskazań przyrządów - na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-03-15Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie podstawowego szkolenia IR(A), ME, IR/ME na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-03-14Przeprowadzenie zajęć warsztatowych w związku z realizacją projektu „NOWE KOMPETENCJE-LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”oferta
2017-03-14Dostawa gadżetów na potrzeby promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-03-07Usługa świadczenia stacjonarnych połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, komórkowych, międzynarodowych na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-02-28Dostawa książek technicznych do biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-02-08Drukowanie książek dla PWSZ w Chełmieoferta
2017-02-02Ubezpieczenie statków powietrznych, OC działalności lotniczej, OC instruktorów lotniczych szkoleń praktycznych na potrzeby Centrum Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-01-19Usługi transportowe w zakresie przewozu osób dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-01-10Usługa drukowania Dziennika praktyk studenckich na potrzeby Działu Obsługi Studenta Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-01-05Drukowanie i dostawa materiałów promocyjnych oraz kalendarzy na 2017 r. dla PWSZ w Chełmieoferta
2016-12-20Prenumerata czasopism na rok 2017 dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2016-12-16Dostawa książek bibliotecznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2016-12-13Usługa cateringowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2016-12-07Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem praktycznym IR(A) na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2016-11-25Drukowanie czasopisma „Bliżej Polski” dla PWSZ w Chełmieoferta
2016-11-24Usługa cateringowa podczas przerwy kawowej w trakcie organizowanego w dniu 29 listopada br. seminarium naukowego nt. "NAUKA I PRAKTYKA ROLNICTWO - RÓŻNE SPOJRZENIA" w ramach Dni Instytutu Nauk Rolniczych PWSZ w Chełmie oferta
2016-11-23Dostawa drukarki do dyplomów studenckich na potrzeby Działu Toku Studiów PWSZ w Chełmieoferta