Termin składania ofertPrzedmiot zamówieniaWybrano
2019-03-21Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-03-18Drukowanie książek dla PWSZ w Chełmieunieważnienie
2019-03-12Dostawa książek stanowiących pomoce dydaktyczne dla studentów objętych ścieżką kształcenia Pilotaż w PWSZ w Chełmieoferta
2019-03-12Dostawa książek bibliotecznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – II edycjaoferta
2019-03-11Dostawa oleju silnikowego wykorzystywanego do statków powietrznych przy realizacji szkolenia lotniczego studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmie objętych ścieżką kształcenia Pilotażoferta
2019-03-11Zapewnienie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników PWSZ w Chełmieoferta
2019-03-08Usługi edukacyjne w zakresie programu MBA (Executive Master of Business Administration) dla dwóch pracowników Biura Wniosków i Projektów PWSZ w Chełmie w ramach projektu pn. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”oferta
2019-03-08Dostawa materiałów biurowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-03-04Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie kursów dla pracowników DZIAŁU KWESTURY w ramach realizacji projektu pt. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE” nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z102/17-00 z dnia 26.04.2018 r.oferta
2019-02-22Dostawa elementów stanowiska laboratoryjnego do badania efektu Halla w metalach w celu podniesienia jakości kształcenia praktycznego na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmie w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profoferta
2019-02-20Obsługa techniczna zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Elektrotechnika w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019oferta
2019-02-20Rozeznanie rynku na usługi edukacyjne dla studentów kierunku Matematyka w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019unieważnienie
2019-02-19Dzierżawa statku powietrznego Cessna 172RG/Piper Arrow PA 28 bądź równoważnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-02-19Dostawa książek bibliotecznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-02-14Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla PWSZ w Chełmieoferta
2019-02-07Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Rolnictwo w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.oferta
2019-01-25Drukowanie materiałów opracowanych w formie przewodnika z zakresu przygotowania i wdrożenia systemu ECVET w Uczelni w ramach projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”oferta
2019-01-22Dostawa pomocy dydaktycznych w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym PWSZ w Chełmie poprzez wyposażenie pracowni informatycznych i sal wykładowych w nowoczesny sprzęt IT z oprogramowaniem w ramach realizacji zadania pn.oferta
2019-01-15Usługa drukowania Dziennika Kształcenia Praktycznego na potrzeby Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-01-11Usługa cateringowa w związku z organizacją III Seminarium Naukowego nt. „nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” przez Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2018-12-21Drukowanie książki „Language-Culture-Politics. International Journal” dla PWSZ w Chełmieoferta
2018-12-20Wsparcie i asysta techniczna na utrzymanie ZSI PWSZ w Chełmie na rok 2019oferta
2018-12-13Wydrukowanie i dostawa kalendarzy na 2019 r. dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2018-12-13Usługa wykonania, montażu i demontażu banerów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2018-12-10Usługa cateringowa w związku ze spotkaniem Wigilijnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie oferta