Termin składania ofertPrzedmiot zamówieniaWybrano
2018-07-18Usługi cateringowe świadczone podczas szkolenia lotniczego instruktorskiego FI(A)R, w ramach projektu pn. „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie”.
2018-07-13Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć teoretycznych w zakresie szkolenia lotniczego instruktorskiego FI(A) realizowanego w ramach projektu „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE” dla studentów specjalizacji Pilotaż PWSZ w Chełmieoferta
2018-06-26Dostawa niszczarek dokumentów na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2018-06-26Dostawa szaf metalowych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2018-06-20Dostawa książek bibliotecznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – II edycjaoferta
2018-06-13Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli kuchennych i sprzętu AGD w Domu Studenckim PWSZ w Chełmieoferta
2018-06-08Wyłonienie osób prowadzących zajęcia z języka angielskiego oraz egzamin certyfikacyjny na poziomie A1 dla 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZS Nr 3 w Kraśniku w ramach realizacji projektuoferta
2018-06-08Dostawa książek bibliotecznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieunieważnienie
2018-06-07Dostawa odzieży medycznej wykorzystywanej przez studentów kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie w trakcie realizacji praktyk zawodowych ramach projektu pn. „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie” – II edycjaoferta
2018-06-07Druk Dzienniczka Rozwojowych Praktyk Studenckich wykorzystywanego podczas odbywania praktyki ponadprogramowej w ramach projektu pn. „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie” oferta
2018-05-29Druk oraz dostawa informatorów, plakatów i ulotek na potrzeby Działu Promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2018-05-29Dostawa odzieży medycznej wykorzystywanej przez studentów kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie w trakcie realizacji praktyk zawodowych ramach projektu pn. „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmieunieważnienie
2018-05-22Drukowanie książek dla PWSZ w Chełmieunieważnienie
2018-05-18Dostawa oraz montaż rolet okiennych w budynku Domu Studenckiego PWSZ w Chełmie przy ul. Nowy Świat 3oferta
2018-05-14Dostawa komputera przenośnego do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych na potrzeby Działu Współpracy z Przemysłem PWSZ w Chełmieoferta
2018-04-25Zorganizowanie wycieczki autokarowej do Krynicy Zdrój dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2018-04-24Dostawa sprzętu jednorazowego użytku stanowiącego wyposażenie Praktykantów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie w ramach realizacji projektu pn. „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie”oferta
2018-03-26Dostawa materiałów biurowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2018-03-23Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z podstaw programowania w języku Java SE wg szkolenia Java E 8 Fundamentals w związku z realizacją projektu „NOWE KOMPETENCJE-LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE” – II edycjaoferta
2018-03-23Dostawa niszczarki oraz notebooka na potrzeby realizacji działań w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie”oferta