Termin składania ofertPrzedmiot zamówieniaWybrano
2018-11-09Zaproszenie do złożenia oferty - "Badanie sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok obrotowy 2018".
2018-11-09Usługa cateringowa w związku z realizacją projektu pn. „Akademia Młodego Inżyniera”oferta
2018-11-05Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby PWSZ w Chełmieoferta
2018-10-22Usługa cateringowa w związku z organizacją II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Długoterminowej na Lubelszczyźnie dla Pielęgniarekoferta
2018-10-16Usługi cateringowe na potrzeby realizacji zajęć warsztatowych w ramach projektu pn. „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie”oferta
2018-10-03Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi edukacyjne dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 – II edycjaoferta
2018-09-26Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi edukacyjne dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019oferta
2018-09-25Dostawa odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu: "Program rozwojowy PWSZ w Chełmie"oferta
2018-09-21Usługa cateringowa w związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmieoferta
2018-09-20Usługa świadczenia noclegów dla uczestnika projektu „Program rozwojowy PWSZ w Chełmieoferta
2018-09-14Drukowanie książek dla PWSZ w Chełmie- II edycjaunieważnienie
2018-09-14Dostawa pomocy dydaktycznych w celu podniesienia jakości kształcenia praktycznego na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmie w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowychoferta
2018-09-14Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku oraz leków do pracowni Pielęgniarstwa dla PWSZ w Chełmieoferta
2018-09-13Dostawa środków czystości na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2018-09-07Usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie szkolenia: Ścieżka certyfikacyjna RHCSA – Red Hat Certified System Administrator w ramach realizacji projektu pt. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”oferta
2018-08-31Dostawa pomocy dydaktycznych w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowychoferta
2018-08-21Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w Domu studenckim PWSZ w Chełmieoferta
2018-08-16Dostawa książek dla uczestników komercyjnych szkoleń przygotowawczych mechaników lotniczychoferta
2018-08-10Dostawa części lotniczych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2018-08-07Dostawa pomocy dydaktycznych w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunku Rolnictwo PWSZ w Chełmie w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowychoferta
2018-08-07Utrzymanie nawierzchni pasa startowego lotniska PWSZ w Chełmie w związku z realizacją szkolenia lotniczego instruktorskiego FI(A)R, w ramach projektu „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”oferta
2018-07-31Usługa zarządzania ciągłą zdatnością do lotu oraz obsługą techniczną statków powietrznych będących w Organizacji Obsługowej oraz CAMO PWSZ w Chełmieoferta
2018-07-18Usługi cateringowe świadczone podczas szkolenia lotniczego instruktorskiego FI(A)R, w ramach projektu pn. „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie”oferta
2018-07-13Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć teoretycznych w zakresie szkolenia lotniczego instruktorskiego FI(A) realizowanego w ramach projektu „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE” dla studentów specjalizacji Pilotaż PWSZ w Chełmieoferta
2018-06-26Dostawa niszczarek dokumentów na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta