Termin składania ofertPrzedmiot zamówieniaWybrano
2017-10-02Dzierżawa statku powietrznego Cessna 172RG/Piper Arrow PA 28 bądź równoważnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
2017-09-28Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć oraz szkoleń teoretycznych do uzyskania licencji lotniczych dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmie - II edycja.
2017-09-26Dzierżawa statku powietrznego PA 34 Seneca bądź równoważnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
2017-09-25Usługa edukacyjna w związku z realizacją zajęć praktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 – II edycja.
2017-09-25Usługa edukacyjna w związku z realizacją praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 - II edycja.
2017-09-18Dzierżawa statku powietrznego Cessna serii 100 bądź równoważnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2017-09-12Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć oraz szkoleń teoretycznych do uzyskania licencji lotniczych dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmieoferta
2017-09-11Usługa edukacyjna w związku z realizacją praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 oferta
2017-09-11Usługa edukacyjna w związku z realizacją zajęć praktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 oferta
2017-08-31Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn realizowanej w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycjaoferta
2017-08-31Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Rolnictwo realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – III edycjaoferta
2017-08-17Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn realizowanej w ramach projketu pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"unieważnienie
2017-08-17Świadczenie uslugi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Rolnictwo realizowane w ramach projketu pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowach Wyższych Szkolach Zawodowych" - II EDYCJAunieważnienie
2017-07-27Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Rolnictwo realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”umowa
2017-07-19Usługi transportowe w zakresie przewozu osób dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieumowa
2017-05-17Dzierżawa trzech śmigłowców na potrzeby Centrum Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieumowa
2017-05-12Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Pielęgniarstwo realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” umowa
2017-04-13Dostawa paliwa lotniczego AVGAS 100 LL (bez akcyzy) w ilości 130 000 litrów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieumowa
2017-03-21Usługi edukacyjne w związku z realizacją zajęć praktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 – II edycjaumowa
2017-02-22Usługa edukacyjna w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017umowa