Termin składania ofertPrzedmiot zamówieniaWybrano
2018-08-08Dzierżawa trzech statków powietrznych na potrzeby Centrum Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
2018-07-26Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunkach Matematyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych – II edycja”.
2018-07-16Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na lotnisku PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich.
2018-07-11Usługi transportowe w zakresie przewozu osób dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2018-06-22Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Matematyka realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – III nabórunieważnienie
2018-06-13Dzierżawa statku powietrznego PA 34 Seneca bądź równoważnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieumowa
2018-06-13Dostawa paliwa lotniczego AVGAS 100 LL (bez akcyzy) w ilości 130 000 litrów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieumowa
2018-06-04Dzierżawa dwóch statków powietrznych Cessna serii 100 bądź równoważnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieumowa
2018-06-04Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunkach Matematyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – III nabóroferta
2018-06-01Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniami lotniczymi dla studentów PWSZ w Chełmieumowa
2018-05-29Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Stosunki międzynarodowe realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – III nabór umowa
2018-05-28Dzierżawa dwóch śmigłowców na potrzeby Centrum Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieumowa
2018-05-22Usługa szkoleniowa w związku z realizacją praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych z przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie – III edycjaoferta
2018-05-21Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie podstawowego szkolenia IR(A), ME, IR/ME loty wg wskazań przyrządów - na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmieumowa
2018-05-07Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniami lotniczymi dla studentów PWSZ w Chełmieumowa
2018-04-30Naprawa silnika samolotowego Lycoming O-235-L2C oraz jego komponentów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – III edycjaumowa
2018-04-20Usługa szkoleniowa w związku z realizacją praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych z przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie – II edycjaoferta
2018-04-19Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunkach: Matematyka, Pedagogika, Pielęgniarstwo oraz Mechanika i Budowa Maszyn realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołachumowa
2018-04-17Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn oraz Pielęgniarstwo realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”oferta
2018-04-17Naprawa silnika samolotowego Lycoming O-235-L2C oraz jego komponentów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – II edycjaunieważnienie