Termin składania ofertPrzedmiot zamówieniaWybrano
2018-05-28Dzierżawa dwóch śmigłowców na potrzeby Centrum Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
2018-05-22Usługa szkoleniowa w związku z realizacją praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych z przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie – III edycja.
2018-05-21Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie podstawowego szkolenia IR(A), ME, IR/ME loty wg wskazań przyrządów - na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmie.
2018-05-07Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniami lotniczymi dla studentów PWSZ w Chełmieumowa
2018-04-30Naprawa silnika samolotowego Lycoming O-235-L2C oraz jego komponentów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – III edycjaoferta
2018-04-20Usługa szkoleniowa w związku z realizacją praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych z przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie – II edycjaoferta
2018-04-19Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunkach: Matematyka, Pedagogika, Pielęgniarstwo oraz Mechanika i Budowa Maszyn realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołachumowa
2018-04-17Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn oraz Pielęgniarstwo realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”oferta
2018-04-17Naprawa silnika samolotowego Lycoming O-235-L2C oraz jego komponentów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – II edycjaunieważnienie
2018-03-21Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniami dla studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmieumowa
2018-03-20Usługa szkoleniowa w związku z realizacją praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych z przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie umowa
2018-03-09Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie podstawowego szkolenia IR(A), ME, IR/ME loty wg wskazań przyrządów - na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmieunieważnienie
2018-03-08Naprawa silnika samolotowego Lycoming O-235-L2C oraz jego komponentów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieunieważnienie
2018-03-07Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Stosunki międzynarodowe realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – III nabórumowa
2018-02-21Usługa szkoleniowa w związku z realizacją praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 - II edycjaumowa
2018-02-21Usługa szkoleniowa w związku z realizacją zajęć praktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 - II edycjaumowa
2018-02-12Usługa edukacyjna w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 umowa
2018-02-06Usługa szkoleniowa w związku z realizacją zajęć praktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 umowa
2018-02-06Usługa szkoleniowa w związku z realizacją praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 umowa
2018-01-30Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych PWSZ w Chełmie na kierunku Optometria – II edycjaunieważnienie