Termin składania ofertPrzedmiot zamówieniaWybrano
2018-09-28Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć oraz szkoleń teoretycznych do uzyskania licencji lotniczych dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmie.
2018-09-28Usługa edukacyjna w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 .
2018-09-27Usługa edukacyjna w związku z realizacją zajęć praktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 .
2018-09-27Usługi edukacyjne w związku z realizacją praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 .
2018-09-21Renowacja i odbudowa gzymsów budynku Rektoratu PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej 54 – II edycja.
2018-09-21Dzierżawa dwóch statków powietrznych na potrzeby Centrum Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieunieważnienie
2018-09-06Dostawa pomocy dydaktycznych w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (specjalności lotnicze) PWSZ w Chełmie w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” – IIIoferta
2018-09-06Dostawa pomocy dydaktycznych w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym PWSZ w Chełmie poprzez wyposażenie pracowni informatycznych i sal wykładowych w nowoczesny sprzęt IT z oprogramowaniem w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju umowa
2018-09-06Dostawa radiostacji pokładowych do samolotu na potrzeby Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmieoferta
2018-08-30Renowacja i odbudowa gzymsów budynku Rektoratu PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej 54unieważnienie
2018-08-23Dostawa elementów systemu oświetlenia przewidzianych do wybudowania na lotnisku PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskichumowa
2018-08-21Dostawa pomocy dydaktycznych w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (specjalności lotnicze) PWSZ w Chełmie w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” – II unieważnienie
2018-08-21Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na lotnisku PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich – II edycja.
2018-08-17Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”umowa
2018-08-17Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunku Matematyka realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – III nabórumowa
2018-08-17Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie podstawowego szkolenia ME, IR/ME loty wg wskazań przyrządów - na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmieumowa
2018-08-08Dzierżawa trzech statków powietrznych na potrzeby Centrum Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieumowa
2018-08-08Dostawa pomocy dydaktycznych w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (specjalności lotnicze) PWSZ w Chełmie w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowychunieważnienie
2018-07-26Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunkach Matematyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych – II edycja”umowa
2018-07-16Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na lotnisku PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskichunieważnienie