Studenci Instytutu Matematyki i Informatyki mają zapewniony bezpłatny dostęp do najnowszego oprogramowania Microsoftu w ramach programu DreamSpark Premium (dawniej: MSDNAA Microsoft Developer Network Academic Alliance).

Logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła z Wirtualnej Uczelni oraz następującego adresu: https://auth.pwsz.chelm.pl.
* dostęp tylko dla studentów Instytutu Matematyki i Informatyki

Każdy student otrzymuje konto pocztowe w postaci Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przykładowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła z Wirtualnej Uczelni pod adresem poczta.pwszchelm.pl

Instrukcja do logowania się do systemu Wirtualna Uczelnia:

Szczegółowa instrukcja logowania się do Systemu Wirtualna Uczenia Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w Wirtualnej Uczelni Pobierz

Instrukcja wysyłania pracy dyplomowej w systemie Wirtualna Uczelnia Pobierz

Zarządzenie nr 39/2017
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

Na podstawie § 5 ust. 4 i 5 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, stanowiącego załącznik do uchwały numer 2/XCIII/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2017/2018: 

Semestr zimowy
Zajęcia dydaktyczne 02.10.2017 r. – 22.12.2017 r.
Przerwa świąteczna 23.12.2017 r. – 02.01.2018 r.
Zajęcia dydaktyczne 03.01.2018 r. – 28.01.2018 r.
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna 29.01.2018 r. – 11.02.2018 r.
Przerwa międzysemestralna 12.02.2018 r. – 18.02.2018 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna do 23 lutego 2018 r.
Dni rektorskie 31 października, 2 listopada 2017 r.
Semestr letni
Zajęcia dydaktyczne 24.02.2018 r. – 29.03.2018 r.
Przerwa świąteczna 30.03.2018 r. – 03.04.2018 r.
Zajęcia dydaktyczne 04.04.2018 r. – 22.06.2018 r.
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna 23.06.2018 r. – 06.07.2018 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna do 16 września 2018 r.
Dni Rektorskie 30.04, 2.05, 4.05, 1.06 2018 r.

§ 2

Dzień 25 stycznia 2018 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów  i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, we wtorki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

§ 3

Dzień 20 czerwca 2018 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów  i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018, w piątki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

§ 4

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków, specjalności studiów niestacjonarnych określa dyrektor instytutu w oparciu o obowiązujące programy studiów, w tym plany studiów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
dr hab. inż. Arkadiusz Tofil
profesor nadzwyczajny