Z inicjatywy Jakuba Borocha, studenta I roku Stosunków Międzynarodowych powstał STUDENCKI KLUB PASJONATÓW ZIEMI CHEŁMSKIEJ. Opiekunem Klubu został prof. dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. PWSZ w Chełmie.

Na pierwszym spotkaniu ustalono, że klub będzie miał charakter otwarty. W roku akademickim 2018/2019 spotkania klubowiczów odbywać się będą w piątki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszym regionem do udziału w pracach SKPZCh. Wszelkich informacji na temat Klubu udziela Jakub Boroch, student I roku Stosunków Międzynarodowych.