Włodawa – miasto wielu kultur – przeszłość i teraźniejszość

Władze Włodawy po dzisiejszy dzień szczycą się wielokulturową i wieloreligijną przeszłością miasta. Przeszłość tę traktują jako atut, jednak nie zatrzymują się tylko na historii, ale starają się wykorzystać włodawski potencjał różnorodności w czasach współczesnych. Co się udaje, jakie są największe wyzwania i trudności stojące przed Włodawą? O tym wszystkim mogliśmy się dowiedzieć w trakcie wizyty studyjnej, która odbyła się 17 maja 2018 roku.

Czytaj więcej:

Egzaminy dyplomowe w Katedrze Stosunków Międzynarodowych

W roku akademickim 2016/2017 w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie po raz piąty odbyły się egzaminy dyplomowe, w konsekwencji których studenci otrzymali tytuł zawodowy licencjata. Pierwszymi, którzy 7 lipca 2017 r. przystąpili do egzaminu byli seminarzyści dra hab. Andrzej Gila, prof. nadzw. PWSZ oraz dra hab. Andrzeja Wawryniuka, prof. nadzw. PWSZ.

W tym dniu 18 studentów, obu promotorów, którzy przystąpili do obron, po pozytywnym zdaniu egzaminu, zakończyła w ten sposób studia, które upoważniają do pracy w różnych zawodach i na różnych stanowiskach w zależności od ukończonej specjalności: międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego lub międzynarodowy wymiar administracji i samorządu.

Pierwsze tytuły licencjackie wyżej wymienionej Katedry w roku akademickim 2016/2017 otrzymali – grupa seminaryjna prof. Andrzeja Gila:  Damian Mateusz Kędzierawski, Natalia Kinga Malarz, Mateusz Mariusz Maraszkiewicz, Sandra Katarzyna Mazurkiewicz, Mateusz Miroszczuk, Aleksandra Agata Szulej, Anna Szurga i Mateusz Wasąg; grupa seminaryjna prof. Andrzeja Wawryniuka: Dmytro Ananyevych, Damian Denis, Angelika Florczak, Olga Klymyshyn, Agnieszka Matyszczuk, Przemysław Pawlak, Magdalena Stocka, Łukasz Stocki, Jakub Ulanowski i Dawid Ziemiński.

Oprócz obu w/w profesorów do składu komisji powołana została również Pan dr Iwona Lasek-Surowiec, jej przewodnicząca.

W tym samym dniu przed komisją w składzie prof. Tomasz Stępniewski – promotor, prof. Andrzej Gil, recenzent i prof. Andrzej Wawryniuk, przewodniczący komisji broniła się także grupa seminaryjna prof. Tomasza Stępniewskiego.

Wszystkim pierwszym tegorocznym absolwentom Katedry SM życzymy dalszych sukcesów na studiach II stopnia bądź w życiu zawodowym.

Zajęcia ze studentami Katedry Stosunków Międzynarodowych prowadzili praktycy

20 grudnia 2016 r. bardzo intensywne zajęcia praktyczne odbyli studenci I roku Katedry Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie. Za zgodą władz Instytutu Neofilologii i dobrą wolą konkretnych instytucji odbyły się one w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chełmie, gdzie z tajnikami pracy i gromadzonymi przez USC dokumentami zapoznawał jego kierownik Mirosław Grzywna, który mówił między innymi o obowiązkach każdego obywatela i wytwarzanych w Urzędzie aktach od urodzenia, poprzez tzw. ślub cywilny i śmierć. Dużym zainteresowaniem studentów spotkała się ta część zajęć, która dotyczyła procedury zawierania związków małżeńskich, zgłaszania narodzin potomków, nadawanie im imion i nazwisk.
W chełmskim USC, jej kierownik lub jego zastępca udzielali ślubów przedstawicielom wielu państw świata, w tym między innymi: Chin, Sri Lanki, Japonii, Francji, Wenezueli, Włoch, Turcji, Pakistanu czy Mauritiusa.

Czytaj więcej:

Rozstrzygnięcie IV edycji Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej

7 marca br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbył się finał Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, organizowanego przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych. Wśród uczestników znalazła się młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z Chełma, Krasnegostawu i Siedliszcza. Z finałowym testem, liczącym 40 pytań, najlepiej poradzili sobie następujący uczniowie:

Damian Kilar – II LO Chełm - I miejsce, opiekun: Pan Sławomir Rogucki;
Katarzyna Dudek - I LO Krasnystaw, II miejsce, opiekun: Pani Agnieszka Chwaszcz;
Wojciech Ostrowski - I LO Chełm, III miejsce, opiekun: Pan Bartosz Janiszewski.
Serdecznie gratulujemy uczestnikom i opiekunom. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali finałowej. Konkursowi patronowali: Poseł do PE prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Senator RP prof. dr hab. Józef Zając, Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz oraz JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil.

Czytaj więcej:

W Hołdzie Ofiarom Hołodomoru Na Ukrainie

Dnia 2 grudnia 2016 roku w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie odbyło się naukowe Sympozjum poświęcone rocznicy Hołodomoru na Ukrainie. Z inicjatywą jego zorganizowania wystąpiła Fundacja Partnerstwo i Współpraca w Chełmie przy akceptacji Władz naszej Uczelni oraz przy udziale pokaźnej liczby studentów, w tym ponad 60. z Ukrainy. Patronat Honorowy nad tym ważnym wydarzeniem przyjęli: JM dr inż. Arkadiusz Tofil, Rektor PWSZ w Chełmie, prof. dr hab. Józef Zając, senator RP, prorektor PWSZ w Chełmie oraz Pan Stanisław Adamiak, konsul honorowy Ukrainy w Chełmie, który dokonał otwarcia Sympozjum i był obecny w czasie jego trwania. Organizatorami wydarzenia byli profesorowie Andrzej Wawryniuk i Andrzej Gil.

Czytaj więcej: