NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START.
WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE

 

projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin:

  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:
    „Nowe kompetencje – lepszy start. Wsparcie studentów PWSZ w Chełmie”

Pliki do pobrania:

  • Oświadczenie o spełnianiu dodatkowych kryteriów
  • Formularz zgłoszeniowy
  • ZAŁĄCZNIK NR 1: zaświadczenie z Działu Pomocy Materialnej
  • ZAŁĄCZNIK NR 2: wzór zaświadczenia z BIURA KARIER ŻAK

Listy rankingowe:

  • Lista rankingowa - Mechanika i Budowa Maszyn - III rok-
  • Lista rankingowa - Mechanika i Budowa Maszyn - III rok-lista uzupełniająca