W ramach uczelni działają następujące koła studenckie: