• KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH PWSZ W CHEŁMIE
  • Ulica: Wojsławicka 8b
  • Kod Pocztowy: 22-100 Chełm
  • Tel./Fax: 82 564 20 80
  • E-mail:
  • Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. Jan Hudzik


Kierunek: 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Specjalności:

Kadra naukowo-dydaktyczna Katedry Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie