Mariusz  2016.10.11 11:39

Podsumowanie III edycji Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej

14 marca br. odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Katedra Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie. Uczestnicy odpowiedzieli na pytania na temat genezy i historii Wspólnoty Europejskiej, systemu prawnego, traktatów i instytucji UE. Niekwestionowanym zwycięzcą konkursu okazało się po raz kolejny II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, z którego wywodzą się laureaci

  1. Pan Adrian Smalej (I miejsce),
  2. Pani Katarzyna Biega (II miejsce),
  3. Pan Patryk Dobrowolski (III miejsce).

Czytaj więcej:

 Mariusz  2016.10.11 11:36

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 250-leciu koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Chełmskiej: „Sacrum łączące narody. Chełm i ziemia Chełmska w przestrzeni duchowej pogranicza polsko-ukraińskiego w ciągu wieków”, Chełm-Lublin, 14-15 grudnia

Współorganizatorem konferencji, obok Centrum UCRAINICUM KUL i konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie był Instytut Neofilologii PWSZ w Chełmie. Sesja była też wyrazem bliskiej współpracy ośrodków naukowych Polski z partnerami z zagranicy. Gośćmi naszej uczelni byli goście z Ukrainy i Rosji (Moskwa).

Obchody rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice na Górce pod przewodnictwem JE Ks. bp Mariana Buczka z Ukrainy. Na spotkaniu w Sali Senatu PWSZ w Chełmie obrady zostały rozpoczęte przez dr Tomasza Zygmunta, dyrektora Instytutu Neofilologii, który powitał gości konferencji w imieniu Władz Uczelni i wprowadził w tematykę dyskusji. Prof. Waldemar Bednaruk odczytał specjalny list skierowany do organizatorów i uczestników konferencji od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Czytaj więcej:

 Mariusz  2016.10.11 11:33

Mapa(nie) pamięci

Od lipca do grudnia 2015 r. dr Magdalena Kawa, wykładowczyni Katedry Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie realizowała autorski projekt naukowo-artystyczny „Mapa(nie) pamięci”. Jego celem było spojrzenia na biłgorajską społeczność żydowską przez pryzmat jej obecnych mieszkańców. Część z nich miała żydowskich kolegów i koleżanki, chodziła z nimi do szkoły, spędzała z nimi wolny czas. Dla innych żydowscy mieszkańcy to część historii lokalnej miasteczka, o której chcą pamiętać i dzielić się swoją wiedzą w tym zakresie. Historia Biłgoraja w dużej mierze nawiązuje do historii polskich Żydów. Po II wojnie światowej krajobraz miasteczka diametralnie się zmienił, a pamięć o mieszkańcach żydowskiego pochodzenia została zatarta. Od kilkunastu lat trwa jej przywracanie. Celem Mapy(nie) pamięci była próba zebrania wspomnień i historii związanych z biłgorajskimi Żydami i opracowanie ich w formie elektronicznej. Opowieści o nieistniejącym już mieście żydowskim autorka zebrała od osób, które urodziły się już po wojnie i ich pamięć na temat żydowskiej historii Biłgoraja jest zapożyczona od innych. W ten sposób powstała subiektywna mapa pamięci lub niepamięci. Zebrane materiały znajdują się na stronie http://www.mapaniepamieci.pl/. Projekt realizowany był w ramach przyznanego stypendium ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Mariusz  2016.10.11 11:31

Studenci z PWSZ w Chełmie z wizytą studyjną w Strasburgu

Od 3 do 7 października 2015 r. z inicjatywy Stanisława Adamiaka, Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie, prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego przekazał do dyspozycji ukraińskich studentów z okręgu konsularnego 15 miejsc na wizytę studyjną do Strasburga. Wykonawcą woli Pana Konsula była założona przez niego Fundacja Partnerstwo i Współpraca, której prezesem jest dr Andrzej Wawryniuk, etatowy pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

W uzgodnieniu z władzami uczelni na wyjazd zakwalifikowanych zostało 13 najlepszych studentów II i III roku Katedry Stosunków Międzynarodowych, którzy w związku z pobytem we Francji nie ponosili żadnych kosztów.

Bazą wypadową grupy było niewielkie miasteczko Innenheim u podnóża Wogezów, leżące w kantonie Obernai, kilkanaście kilometrów od Strasburga. Było to spowodowane tym, że równolegle z przyjazdem studentów, do stolicy Alzacji i Departamentu Dolny Ren na sesję przybyło 751 europosłów i kilka tysięcy osób obsługujących obrady Izby.

Wizytę studyjną w Strasburgu rozpoczęła wycieczka po jednym z piękniejszych miast Francji, a najważniejszym obiektem leżącym w jego centrum jest Katedra Notre Dame – świątynia z czerwonego piaskowca, budowana około 300 lat (od 1176 do 1439 r.), mająca 142 m wysokości. Należy podkreślić, że do końca XIX w. była to najwyższa budowla świata. Ciekawostką jest między innymi i to, że na wieżach katedry umieszczonych jest 16 dzwonów, z których największy waży 8500 kg i pochodzi z 1427 r. Ponadto w świątyni znajduje się zegar astronomiczny Trzech Króli, zbudowany w latach 1571-1574, a dla turystów udostępniono platformę widokowa, na która można się dostać pokonując 330 schodów.

Czytaj więcej:

 Mariusz  2016.10.11 11:26

Chełmski akcent na Kongresie w Lublinie

W dniach od 1 do 3 października 20015 r. w Lublinie odbywał się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej. Była to inicjatywa Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin. Tegoroczna IV jego edycja zbiegła się z 25 rocznicą polskiej samorządności, a w różnego rodzaju inicjatywach zrealizowanych w trakcie spotkań  wzięło udział około 800 osób z kilkunastu państw. Myślą przewodnią Kongresu była inspiracja skutecznej i trwałej współpracy transnarodowej w różnych jej aspektach.

Warto podkreślić szczególną rolę w Kongresie pracowników Katedry Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie. Byli to: prof. dr hab. Waldemar Bednaruk, panelista, który wygłosił referat na temat  Źródło prawa europejskiego, prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy, prowadzący panel: Wartości europejskie w życiu politycznym i społecznym współczesnej Ukrainy  i prof. dr hab. Tomasz Stępniewski.

Ponadto jeden z elementów Kongresu nawiązywał do Unii Lubelskiej z 1569 r. i było to podpisanie Deklaracjiwieloletniej współpracy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, którego sygnatariuszami byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznicy.

Tekst Deklaracji brzmi: Zważywszy na rolę Lublina i Lubelszczyzny jako pomostu łączącego Zachód ze Wschodem oraz znaczenie wymiaru wschodniego w realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, jak też dostrzegając otwartość, zaangażowanie i dążenie do integracji i przyjęcia standardów europejskich przez naszych partnerów ze Wschodu, my, niżej podpisani Reprezentanci i reprezentantki organizacji pozarządowych z Lublina i Lubelszczyzny, deklarujemy naszą wolę pogłębiania relacji, aktywnej współpracy oraz dzielenia się doświadczeniem i inspiracjami z partnerami z krajów Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza Ukrainy, oraz Azji Centralnej.

Powyższy dokument podpisał między innymi dr Andrzej Wawryniuk, prezes Fundacji Partnerstwo i Współpraca działającej przy Konsulu Honorowym Ukrainy w Chełmie i jednocześnie pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Czytaj więcej: