Instytut Neofilologii  2018.12.03 09:12

Bohaterowie polskiej niepodległości – studenckie seminarium naukowe

Kto stał za wizją niepodległej Polski? Kim byli pierwsi rządzący Polską po 123 latach rozbiorów? Co działo się w Chełmie w listopadzie 1918 roku? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas, pierwszego w tym roku akademickim, studenckiego seminarium naukowego.

Wydarzenie rozpocznie się 5 grudnia 2018 roku w auli Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie. Wystąpienie otwierające, pt. „Chełm u progu niepodległości” wygłosi mgr Zygmunt Gardziński. Następnie studentki II i III roku stosunków międzynarodowych wygłoszą referaty poświęcone takim osobom jak: Józef Piłsudski, Stefan „Grot” Rowecki, Jędrzej Moraczewski, Wincenty Witos i Ignacy Jan Paderewski.

Organizatorem seminarium jest Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych, program i materiały graficzne opracowała Pani Olena Sydorova, przewodnicząca Koła w roku akademickim 2018/2019.

Wstęp na wydarzenie jest wolny, nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

 

 Mariusz  2018.11.30 13:41

V Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej „Służba wierszom próżności nie cierpi i żalów” – poezja Włodzimierza Wysockiego

27 listopada 2018 roku w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie odbył się V Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej. Impreza ta stała się już cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Katedrę Slawistyki. Co roku konkurs dedykowany jest innej postaci literatury rosyjskiej, a tegoroczna edycja poświęcona została Włodzimierzowi Wysockiemu. Twórczość wielkiego barda wciąż cieszy się ogromną popularnością, bowiem na konkurs zgłosiło się 75 uczestników z 20 szkół Lubelszczyzny.

Lista Laureatów:

Czytaj więcej:

 Leszek  2018.11.27 08:16

Kultura ma znaczenie. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem przedstawicielki PWSZ

W dniach 20-22 listopada 2018 roku w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura ma znaczenie vol.1 – Kultura współczena: teorie i praktyki”. Państwową Wyższą Szkołę Zawodową reprezentowała dr Magdalena Kawa z Katedry Stosunków Międzynarodowych, która wystąpiła z tematem „Kultura (nie)pamięci. Pominiki jako element zmiany społecznej?”. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 Leszek  2018.11.27 08:14

Wielka Wojna na Lubelszczyźnie a sprawa polska

Jakiej Polski chcieliśmy w 1918 roku? Na to pytanie studenci Stosunków Międzynarodowych starali się odpowiedzieć w oparciu o wystawę zorganizowaną przez Archiwum Państwowe w Lublinie i prezentowaną w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. M. P. Orsetii. Zajęcia odbyły się 15 listopada 2018 roku pod kierunkiem dr Magdaleny Kawy.

Studenci nie tylko zapoznali się z wystawą, ale także musieli przeanalizować materiały źródłowe wykorzystane na wystawie i przygotować na ich podstawie zadanie zaliczeniowe.

 Leszek  2018.11.26 13:53

Dr Magdalena Kawa wzięła udział w międzynarodowym seminarium

Wykładowczyni PWSZ, dr Magdalena Kawa wzięła udział w międzynarodowym seminarium poświęconym roli organizacji pozarządowych w integracji cudzoziemców i uchodźców na rynku pracy (Integrating of migrants and refugees in the labour market – the role of workers’organisations).

Spotkanie odbyło się 18 października 2018 roku w Warszawie i zostało zorganizowane przez międzynarodową organizację EZA (European Centre for Worker‘s Questions) skupiąjącą przedstawicieli organizacji europejskich skupionych wokół idei chrześcijańskiej demokracji.

Podczas wystąpienia dr Magdalena Kawa opowiadała o swoich dziesięcioletnich doświadczeniach zdobytych w obszarze wsparcia integracji i edukacji osób starających się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy. Wyniki jej badań w tym obszarze publikowane są także w artykułach naukowych. Dr Magdalena Kawa jest również redaktorką książki „Akcja-Integracja. Fakty i inspiracje” - http://kulturacyfrowa.org/akcja/g%C5%82%C3%B3wna