Mariusz  2017.02.03 14:59

Bal karnawałowy u Slawistów

24 stycznia 2017 roku członkowie Koła Naukowego Slawistów zorganizowali bal karnawałowy, którego motywem przewodnim były postaci kultury popularnej Rosji i Ukrainy. W konkursie na najbardziej udany strój wygrała Kornelia Karpiuk przebrana za Matrioszkę, ale zachwyt wzbudziły także pozostałe kreacje, w szczególności Wilk i Zając.

Czytaj więcej:

 Mariusz  2017.02.03 14:55

Spotkanie studentów Slawistyki z p. Galiną Grabarczuk Dyrektorem Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Bug

Dn. 17.01.2017 roku Katedra Slawistyki gościła p. Galinę Grabarczuk Dyrektora Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Bug. Pani Dyrektor w interesującym wykładzie przedstawiła aspekty współpracy polskich instytucji przygranicznych z Ukrainą oraz Białorusią, a także działalność Euroregionu Bug. Po raz kolejny można było przekonać się, jak wiele korzyści daje współpraca przygraniczna i jak potrzebna jest w naszym regionie znajomość języków wschodniosłowiańskich. 

Czytaj więcej:

 Mariusz  2017.02.03 14:44

Przełamywanie barier kulturowych

Katedra Filologii Słowiańskiej pojęła współpracę z Bursą Szkolną im. Janusza Korczaka w Chełmie przy realizacji programu zajęć adaptacyjno-integracyjnych dla wychowanków placówki. Celem programu jest integracja kulturowo-społeczna mieszkających w bursie uczniów i studentów z Polski oraz Ukrainy. W listopadzie 2016 roku dr Mirosława Kawecka wygłosiła wykład otwarty o związkach polsko-ukraińskich dla polskich wychowanków bursy, zaś w grudniu 2016 roku studentki Filologii Słowiańskiej Magda Flis oraz Jolanta Semeniuk przygotowały prezentację nt. kultury polskiej skierowaną do uczniów, mieszkańców bursy z Ukrainy. 

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.01.18 07:53

Pierwsza Studencka Wigilia Ukraińska

W dniu 13 stycznia 2017 r. studenci Katedry Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologii uczestniczyli w pierwszej Studenckiej Wigilii Ukraińskiej, w której, oprócz nich, brali udział wszyscy studenci bez względu na narodowość. Patronat Honorowy nad tym ważnym przedsięwzięciem kulturowym przyjął prof. dr hab. Józef Zając, Senator RP, a środki na jego organizację przyznała Fundacja „Partnerstwo i Współpraca” działająca przy Konsulu Honorowym Ukrainy w Chełmie oraz Uczelnia.
Z założenia organizacja uroczystości miała na celu integrację środowiska studentów z Ukrainy i uczelnianej społeczności polskiej, poznawanie i kultywowanie tradycji różnych narodowości, praktyczne nabywanie umiejętności w organizacji tego typu przedsięwzięć.
W wigilii udział wzięły także delegacje uczniów z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie oraz Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie.
W pierwszej części Wigilijnego Święta studenci II roku SM zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, w którym zapoznali licznie przybyłą społeczność studencką i zebranych gości z tradycjami i symboliką obchodzonych na Ukrainie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Jordanu.
Po części oficjalnej na wszystkich jej uczestników czekał przygotowany wigilijny stół.
Szczególne podziękowania chórowi w składzie: Vitaliy Prus, Ihor Kolisnichenko, Oleksandr Demczuk, Zachar Wolski, Valeriy Druzhok, Jan Vasylchenko, Andrii Tkachenko, Veronika Matseliukh, Yuliya Mykytyuk, Ivanna Lebiedieva, Alina Shevchuk, Olha Kostiuk-Malynovska (dyrygent), Konstantyn Harbar, Olha Mosiichuk, Vasylyna Kinach, Olha Vereshchuk, Ivanna Vashchuk iAnastasiia Shorshyn.

Czytaj więcej:

 Mariusz  2017.01.10 10:42

Hej kolęda, kolęda! - 21 grudnia 2016 r.

Tradycyjnie przed świętami studenci, wykładowcy Filologii Słowiańskiej oraz zaproszeni goście spotkali się przy pięknym wigilijnym stole, by połamać się opłatkiem, złożyć sobie ciepłe życzenia, pośpiewać kolędy w różnych językach, porozmawiać o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych. Wspólnie spędzony czas, miła atmosfera sprzyjała integracji, zacieśnianiu więzi i wspaniale wprowadziła wszystkich w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

Czytaj więcej: