Od 2015 roku Katedra Elektrotechniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie została wyposażona w nowoczesną aparaturę badawczą pozwalającą na wykonywanie różnorodnych pomiarów i analiz algorytmów sterowania z wykorzystaniem sterowników przemysłowych oraz pomiarów środowiskowych pól elektrycznych i magnetycznych. 

 

Instalacje - inteligentne i oszczędne 

Współczesna instalacja w budynkach użyteczności publicznej stała się na tyle skomplikowana i rozbudowana, że zyskała miano „inteligentnej", m.in. odpowiedzialnej za sterowanie wieloma urządzeniami peryferyjnymi czy kontrolę zarządzania sieciami teleinformatycznymi (jak Ethernet i Internet). 

Na przykład określenie „inteligentny dom” funkcjonuje już przeszło 30 lat, czyli od czasów powstania systemów zarządzania budynkiem, opartych na sterowaniu oświetleniem, systemami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji HVAC (ang. Heating, Ventilation and Air Condition). 

Współczesne instalacje inteligentnych budynków to przesyłanie sygnału na jedną z magistral LON, KNX, LCN, BACnet, czy DALI. Systemy te umożliwiają integrację wielu instalacji znajdujących się w jednym obiekcie i dzięki temu mogą one ze sobą współpracować, wymieniać informacje i zapewnić użytkownikom komfort oraz funkcjonalność. Zyskujemy możliwość centralnego monitorowania stanu wszystkich urządzeń z dowolnego miejsca w budynku lub sterowania zintegrowanymi instalacjami przez Internet lub moduł GSM. 

„Niemal każdy współczesny człowiek w jakimś aspekcie korzysta z „inteligencji" instalacji, jak: sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją, roletami i żaluzjami czy systemem oświetlenia” - wyjaśnia pracownik naukowy Katedry Elektrotechniki, Mariusz Holuk. 

Każda z  takich  inteligentnych instalacji steruje własnymi funkcjami, nie komunikując się z innymi, co w konsekwencji powoduje duże nakłady kosztów na jej wykonanie i eksploatację. Podsumowując, trzeba dodać, że te instalacje są nie tylko inteligentne, ale i oszczędne w eksploatacji.

 

Laboratoria "Inteligentnych Instalacji" w PWSZ w Chełmie

Katedra Elektrotechniki w PWSZ w Chełmie posiada specjalistyczne laboratoria przeznaczone dla studentów Elektrotechniki z zakresu m.in.: 

• teorii obwodów, 

• metod numerycznych, 

• elektroniki, 

• metrologii elektrycznej, 

• komputerowych metod analizy pól i obwodów, 

• podstaw techniki mikroprocesorowej, 

• maszyn i napędów elektrycznych, 

• automatyki, 

• komputerowych systemów pomiarowych, 

• kompatybilności elektromagnetycznej czy inteligentnych instalacji elektrycznych.

 

Jak te specjalistyczne l aboratoria są wykorzystywane na co dzień?

„Nasi studenci, jak również firmy przemysłu lokalnego, mogą wykonywać w laboratoriach projekty dotyczące zarządzania zasobami obiektów przy użyciu systemów BMS (ang. Building Management System) - tłumaczy Mariusz Holuk. - W pracowni badawczej można też zamodelować rozwiązania, pozwalające na monitoring systemów bezpieczeństwa użytkowników i budynków użyteczności publicznej. Można również przeprowadzić analizę jakości energii i systemów opomiarowania zużycia mediów, co pozwoli na trwałe zredukowanie kosztów energii". 

Zajęcia w laboratorium inteligentnych instalacji elektrycznych będą mieli studenci kierunku Elektrotechnika w trakcie  szóstego semestru. Wówczas nauczą się, w jaki sposób wykonać tradycyjną instalację elektryczną w obiektach. Będą mieli też okazję poznać systemy automatyki budynkowej, aby później w skuteczny sposób optymalizować zużycie energii w budynkach - zarówno tych nowo powstających, jak i już istniejących. 

W PWSZ w Chełmie można zaprojektować integrację systemów opartych na magistralach typu LON, KNX, LCN, BACnet, czy DALI oraz zbadać wpływ zainstalowanych sterowników na pozostałe systemy BMS w obiekcie.

 

   Realizacja pomiarów i analiz to wynik prac serwerów opartych na systemach zarządzających budynkami oraz współpracujących ze sterownikami. Serwer NAS służy jako baza danych, a uzyskane w czasie badań pomiary są automatycznie na nim zapisywane.

„Zajęcia w laboratorium Inteligentnych Instalacji daje nam jako pracownikom bardzo wiele możliwości. Możemy zapoznać studentów z topologią budowy różnych systemów automatyki budynkowej, a także zaprojektować sterowanie oświetleniem, roletami, temperaturą czy zbadać stan pracy systemów alarmowych - mówi Mariusz Holuk. - Znajomość możliwości tworzenia wizualizacji pomieszczeń użytkownika oraz zarządzanie domem z każdego miejsca na świecie poprzez sieć komputerową jest bardzo cenną umiejętnością poszukiwaną przez firmy branżowe. Ponadto bardzo cennym doświadczeniem dla studentów jest poznanie kilku systemów w jednym miejscu, które są nadal dość drogie.  Poza tym możliwość porównania ich funkcjonalności w praktycznych zastosowaniach będzie ważnym elementem kompetencji zawodowych naszych absolwentów”. 

 

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia laboratorium Inteligentnych Instalacji Elektrycznych w Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.