Leszek  2016.10.07 08:35

XXIX Wystawa Zwierząt, Maszyn i Urządzeń Rolniczych

W dniu 4 lipca 2015 r. studenci I roku kierunku Rolnictwo PWSZ w Chełmie uczestniczyli w XXIX Wystawie Zwierząt, Maszyn i Urządzeń Rolniczych, organizowanej w Sitnie k. Zamościa. Podczas wystawy firmy, zarówno produkujące, jak i sprzedające maszyny i urządzenia rolnicze, przedstawiały najnowsze rozwiązania konstrukcyjne w tej dziedzinie. Studenci mieli zatem okazję do poszerzenia wiadomości zdobytych na zajęciach z mechanizacji produkcji roślinnej o wiedzę praktyczną. Przedstawiciele handlowi w sposób precyzyjny i jasny zaprezentowali nowe rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie budowy, regulacji i eksploatacji maszyn rolniczych. Studenci chętnie podejmowali dyskusję na ten temat, co niewątpliwie wzbogaciło ich kompetencje w zakresie postępu technicznego.

Bardzo atrakcyjną częścią wystawy był pokaz unikatowych ras bydła, trzody chlewnej, owiec oraz kóz i koni. Studenci mogli na żywo zobaczyć rasy poszczególnych grup zwierząt, niektóre występujące tylko w wybranym regionie Polski, jak chociażby rasę świń rodzimą puławską czy rasę zachowawczą krów białogrzbietych. Zapoznanie się z charakterystycznymi cechami zwierząt zapewne ułatwi studentom przyswajanie wiedzy z zakresu chowu zwierząt, który to przedmiot będą realizować w nadchodzącym semestrze. Natomiast największe zainteresowanie młodzieży wzbudził czempionat konia małopolskiego, który wyłonił najpiękniejsze zwierzę oraz wystawy ozdobnego drobiu, rasowych królików i gołębi oraz innych drobnych zwierząt i ptaków. Podziw wzbudzała zarówno ogromna liczba, jak i różnorodność prezentowanych okazów.

Miłośnicy roślin natomiast zachwycali się ozdobnymi roślinami i krzewami. Studenci zwiedzili również Muzeum Rolnictwa, którego twórcą był pasjonat Stanisław Chmiel. Przedstawiane eksponaty wzbudziły żywe zainteresowanie młodzieży, która miała okazję porównać dawne i obecne życie na wsi.

Podsumowując, wystawa w Sitnie niesie ze sobą nie tylko wiedzę, ale także wiele radości.

 Leszek  2016.10.07 08:35

Studenci III roku Rolnictwa na zajęciach wyjazdowych

W dniu 1 grudnia 2014 roku studenci III roku Rolnictwa odbywali zajęcia wyjazdowe z przedmiotu hodowla roślin i nasiennictwo, w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Bezku oraz Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

W Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Bezku studenci mieli możliwość zapoznania się z zadaniami Stacji oraz jej funkcjonowaniem. Ponadto zaznajomili się z tematyką i procedurą prowadzenia doświadczeń odmianowych oraz z listami odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa lubelskiego, tworzonymi na podstawie wyników badań wartości gospodarczej odmian. Drugi etap zajęć odbywał się w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, gdzie studenci mogli pogłębić wiedzę na temat hodowli nowych odmian chmielu i tytoniu w kierunku jakości i odporności z wykorzystaniem metod tradycyjnych oraz biotechnologicznych i cytogenetycznych, jak również z zastosowaniem kultur tkankowych w badaniach genetycznych i biochemicznych. W trakcje zajęć, studenci mogli wdać się w szczegóły badań dotyczących roślin uprawnych i patogenów, z użyciem technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz dokonać weryfikacji zdobytej wiedzy teoretycznej z praktycznym działaniem w sferze badań jakościowych, odpornościowych i adaptacyjnych dzikich gatunków i odmian zgromadzonych w kolekcji chmielu i tytoniu. Ponadto studenci mieli okazję poszerzenia wiadomości dotyczących jakości technologicznej ziarna zbóż wykorzystywanych na cele konsumpcyjne, paszowe i przemysłowe.

 Leszek  2016.07.19 09:11

XXX Jubileuszowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie

Jubileuszowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie k. Zamościa. Na stoiskach licznie prezentowały się firmy produkujące, jak również zajmujące się dystrybucją i sprzedażą maszyn i urządzeń rolniczych. Ponad 180 hodowców prezentowało rasy zwierząt hodowlanych, jak rasa świń rodzima puławska. Prezentowane championy wzbudziły duży podziw i zainteresowanie wśród osób zwiedzających. Dużym zainteresowaniem cieszyły się hale z drobiem, gdzie zaprezentowano 149 sztuk drobiu użytkowego, 700 gołębi i 350 sztuk drobiu ozdobnego. Ta impreza jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w obszarze rolnictwa w regionie Lubelszczyzny. Jest atrakcyjną dla dużego grona odbiorców, począwszy od rolników, instytucji edukacyjnych i firm obsługujących rolnictwo. Nasza Uczelnia po raz kolejny czynnie uczestniczyła na swoim stoisku promocyjnym prezentując ofertę edukacyjną. Stoisko PWSZ w Chełmie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem dzięki dużemu zaangażowaniu studentów i pracowników Instytutu Nauk Rolniczych na czele z Panią Dyrektor Instytutu dr inż. Ewa Stamirowską-Krzaczek oraz Działu Promocji PWSZ w Chełmie.

 Leszek  2016.10.07 08:34

Wyjazd studentów na pokaz florystyczny „Świąteczny sen”

Galeria >