INSTYTUT NAUK ROLNICZYCH 
ul. Wojsławicka 8b
22-100 Chełm
tel./fax: 82 562 06 14  
e-mail:

 

Kierunki kształcenia:

Rolnictwo

Dyrektor Instytutu /pok. 211/
dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek
tel. 82 562 06 10
Godziny przyjęć studentów: czwartek 13.15-14.15
Przyjmowanie skarg i wniosków: czwartek 13.15-14.15

Dział Obsługi Studenta /pok. 210/
tel/fax 82 562 06 14
tel. 82 562 06 19

Kierownik Działu:
mgr inż. Małgorzata Kornas

Samodzielny referent administracyjny:
mgr Anna Łopacka-Łatka

Specjalista ds. Administracyjnych:
mgr Irena Jabłońska

Specjalista ds. Administracyjnych:
mgr Bartosz Dziubiński

Godziny przyjęć studentów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10.00-14.00
Środa jest dniem bez studenta.

Pracownicy dydaktyczni