Instytut Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, po raz kolejny zaprasza do udziału w konkursie matematycznym im. S. Chróścikowskiego.

Tegoroczna edycja Konkursu składa się z jednego etapu i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • KATEGORIA I - uczniowie klasy I i II szkoły ponadgimnazjalnej
  • KATEGORIA II - uczniowie klasy III i IV szkoły ponadgimnazjalnej

Konkurs objął patronatem JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, honorowy patronat objęła Prezydent Miasta Chełm - Pani Agata Fisz.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne rozwiązanie 22 zadań (20 zadań zamkniętych i 2 zadań otwartych).

Nagrody

  • I nagroda 1000zł
  • II nagroda rzeczowa - Tablet
  • III nagroda rzeczowa - Kamera sportowa

Terminarz konkursu:

  • 28 III 2017r. zgłoszenia drogą elektroniczną
  • 30 III 2017r. godz. 09.00 aula 113, rejestracja uczestników
  • 30 III 2017r. godz. 10.00 aula 113, Konkurs - czas trwania 2h
  • 05 IV 2017r. ogłoszenie wyników na stronie internetowej Uczelni
  • 07 IV 2017r. godz. 11:00 wręczenie nagród

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Oficjalne wyniki konkursu - 2017:

Kategoria I Czytaj więcej

Kategoria II Czytaj więcej

Rejestracja uczestników zakończona

Regulamin konkursu

Samuel Chróścikowski

Zadania z konkursu - 2017 Kategoria II
Zadania z konkursu - 2017 Kategoria I
Zadania z konkursu - 2016 Kategoria II
Zadania z konkursu - 2016 Kategoria I
Zadania z konkursu - 2015 Kategoria II
Zadania z konkursu - 2015 Kategoria I
Zadania z konkursu - 2014 Kategoria II
Zadania z konkursu - 2014 Kategoria I
Zadania z konkursu - 2013 Kategoria II
Zadania z konkursu - 2013 Kategoria I
Zadania z konkursu - 2012 Kategoria II
Zadania z konkursu - 2012 Kategoria I
Zadania z konkursu - 2011 Kategoria I
Zadania z konkursu - 2011 Kategoria II
Zadania z konkursu - 2010 Kategoria I
Zadania z konkursu - 2010 Kategoria II
Galeria zdjęć 2011
Galeria zdjęć 2010
Galeria zdjęć 2009

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: