Instytut Matematyki i Informatyki
22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54A,
tel/fax 82 562 11 24
e-mail:

Kierunki kształcenia:

Matematyka

Pedagogika

Studia II stopnia:

Specjalności:

  •  Pedagogika inżynierska
  •  Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z profilaktyką społeczną
  •  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  •   Resocjalizacja

 

Dyrektor Instytutu: dr Jarosław Kapeluszny

tel. 82 565 43 46
Godziny przyjęć: poniedziałek, godz. 13.00 - 15.00

 

Dział Obsługi Studenta Instytutu Matematyki i Informatyki

p.o. Kierownika Działu:
mgr Renata Czerpak 


Specjalista do spraw administracyjnych:
mgr Barbara Brzozowska


Godziny pracy:
poniedziałek-piątek, godz. 7:30 - 15.30

Godziny przyjęć studentów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 14.00
W terminach zjazdów studiów niestacjonarnych: sobota godz. 9.00 - 13.00


Katedry:

Katedra Matematyki
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Dariusz Partyka


Katedra Informatyki
Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. Paweł Mikołajczak


Katedra Pedagogiki
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Piotr Mazur

 


Pracownicy Instytutu: