Leszek  2016.03.31 13:30

Wystawa krzyży i Akademicka Droga krzyżowa

Do dnia 25 marca 2016 r. w Instytucie Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (ul. Pocztowa 54a) można było oglądać wystawę krzyży pochodzących z różnych miejsc świata chrześcijańskiego, należących do prywatnego zbioru dr Józefa Dudy, emerytowanego nauczyciela akademickiego. Wystawa została oficjalnie otwarta 21 marca 2016 r. o godz. 14.30. Tego samego dnia o godz. 15.00 miała miejsce akademicka droga krzyżowa, której początkiem był Instytut Matematyki i Informatyki.

Galeria:  

 Leszek  2016.03.31 13:28

Ogólnopolskie Zawody Samolotowe im. Zdzisława Dudzika

W dniach 5-10 kwietnia 2016 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie po raz kolejny będzie gospodarzem Ogólnopolskich Zawodów Samolotowych im. Zdzisława Dudzika, które to już po raz 36. są organizowane przez Aeroklub Polski. Zawody odbędą się na Lotnisku Depułtycze Królewskie pod Chełmem, wykorzystywanym przez Uczelnię do szkolenia studentów- pilotów.

W zawodach weźmie udział Samolotowa Kadra Narodowa, w której składzie są wielokrotni Mistrzowie odnoszący sukcesy zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Zawody rozpoczną się wspólnym treningiem, następnie uczestnicy rozegrają trzy konkurencje polegające na precyzyjnym oblocie wyznaczonej trasy, oceniana będzie również celność wykonanych lądowań.

Podczas zawodów w kategorii ADVENCE, wystąpi 9 załóg składających się z przedstawicieli Uczelni wyższych, którzy będą walczyli o punkty podczas II Międzyuczelnianych Rajdowych Zawodów Samolotowych, konkurencji która jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez WSOSP Dęblin w 2015 r.

Kierownikiem zawodów jest Pan Jakub Klęczar, absolwent PWSZ w Chełmie obecnie Pilot PLL LOT.

Uroczyste podsumowanie zawodów wraz z wręczeniem nagród zwycięzcom odbędzie się w dniu 10 kwietnia br.

Więcej  

 Leszek  2016.03.15 14:24

Podsumowanie III Edycji Konkursy wiedzy o UE

14 marca br. odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Katedra Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie. Uczestnicy odpowiedzieli na pytania na temat genezy i historii Wspólnoty Europejskiej, systemu prawnego, traktatów i instytucji UE. Niekwestionowanym zwycięzcą konkursu okazało się po raz kolejny II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, z którego wywodzą się laureaci:

  • Pan Adrian Smalej (I miejsce),
  • Pani Katarzyna Biega (II miejsce)
  • Pan Patryk Dobrowolski (III miejsce).

Wszyscy są podopiecznymi Pana Sławomira Roguckiego. Laureaci wezmą udział w wycieczce do Parlamentu RP, ufundowanej przez Senatora RP, Rektora PWSZ w Chełmie, prof. dr hab. Józefa Zająca. Młodzież otrzymała także nagrody rzeczowe i książkowe. Gratulujemy również Pani dr Dorocie Jegorow z ZSE i III LO w Chełmie i jej uczniom, którzy zajęli wysokie miejsca w finale konkursu. 

Patronat nad konkursem objęli: Poseł do PE Krzysztof Hetman oraz Senator RP, Rektor PWSZ w Chełmie, prof. dr hab. Józef Zając.

 Leszek  2016.03.15 13:36

Wystawa fotografii w bibliotece głównej

Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zaprasza na wystawę fotografii z wyjazdu w ramach programu Erasmus + na Słowację Izabeli Słowik studentki kierunku Mechanika i budowa maszyn. Wystawa prezentuje fotografie z pobytu na Uniwersytecie w Żylinie jak i wycieczek po różnych zakątkach Słowacji oraz wizyty w Wiedniu.

Autorka o wystawie:

Jedni w wakacje odpoczywają, inni pracują, jeszcze inni uczą się do poprawek ;) Ja natomiast w ostatnie wakacje zwiedzałam, poznawałam, szlifowałam i karmiłam. Zwiedzałam cudowne, przepiękne i bogate w historię miejsca, których widok niejednokrotnie wbijał mnie w ziemię. Poznawałam wspaniałych ludzi, ich obyczaje, kulturę, historię, upodobania. Szlifowałam język angielski a przy okazji udało mi się odrobinę lepiej poznać jeden ze słowiańskich języków naszych południowych sąsiadów. I w końcu karmiłam – swoją ciekawość świata i potrzebę przeżywania przygód, lecz jak powszechnie wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia ;) Właśnie z tego powodu powstała ta wystawa, by choć w małym stopniu zobrazować moje niezapomniane przeżycia i doświadczenia, a przy okazji może również pobudzić czyjś apetyt na życie i zachęcić do wzięcia udziału w programie.

Więcej:  

 Leszek  2016.03.10 07:59

Konkurs na nowe programy kształcenia w ramach PO WER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na Nowe Programy Kształcenia w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju).

Konkurs dotyczy realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

  • tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
  • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
  • działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBR.

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie należy wypełnić załączoną tabelę i skontaktować się z Biurem Wniosków i Projektów PWSZ w Chełmie, tel. 82 562 06 02.

Do pobrania: