Leszek  2016.11.18 09:23

Dzień otwarty WIZZAIR w PWSZ w Chełmie

Linia lotnicza WIZZAIR zaprasza wszystkich studentów specjalności lotniczych PWSZ w Chełmie na spotkanie promujące firmę WIZZAIR jako przyszłego pracodawcę dla absolwentów posiadających licencje lotnicze.

Podczas spotkania studenci będą mieli okazję wysłuchania czynnych pilotów oraz przedstawicieli działu rekrutacji linii WIZZAIR, którzy przedstawią proces rekrutacji na stanowisko pilota, a także wymagania, jakie należy spełniać by przystąpić do rekrutacji, specyfikę pracy w kokpicie Airbusa oraz współczesne narzędzia pracy w zawodzie.

Spotkanie zakończy się panelem dyskusyjnym.

Spotkanie odbędzie się 01 grudnia 2016 r., w auli 113 budynek C ul. Pocztowa 54 Chełm, godz. 12.30 - 15.00

 Leszek  2016.11.14 14:18

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Interdyscyplinarna opieka nad człowiekiem w zdrowiu i chorobie

8 listopada 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: Interdyscyplinarna opieka nad człowiekiem w zdrowiu i chorobie. Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor PWSZ w Chełmie - dr inż. Arkadiusz Tofil. Konferencję otworzył i przywitał przybyłych gości dr n. med. Hubert Słodziński - Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych. Sympozjum cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i zgromadziło ponad 150 uczestników, w  tym: pracowników naukowych z polskich ośrodków akademickich, pracowników zakładów opieki zdrowotnej oraz pracowników i studentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie. Bogaty wachlarz tematów podczas sesji plenarnej oraz sesji tematycznych zachęcał uczestników do licznych rozmów i dyskusji.

Czytaj więcej:

 Leszek  2016.11.08 10:29

Studenci Katedry Stosunków Międzynarodowych z wizytą w Łucku

11 października 2016 r. na zaproszenie Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku z roboczą wizytą na Wołyniu przebywała grupa studentów Katedry Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie: Denys Vinnitskyi,  Denys Hryhoriev i  Nazar Vyshomirskyi. Okazją do spotkania był odbywający cykl spotkań dotyczących kształcenia specjalistów w zakresie nauk o państwach i stosunkach międzynarodowych.  

Studenci PWSZ w Chełmie między innymi uczestniczyli w tzw. okrągłym stole, którego tematem wiodącym były perspektywy rozwoju Wydziału  Stosunków Międzynarodowych WNU. W trakcie dyskusji studenci z PWSZ podzielili się ze swoimi kolegami z Łucka informacjami na temat możliwości podejmowania przez Ukraińców studiów w Chełmie, wykładanych przedmiotów, możliwości zakwaterowania itp.

Opiekun grupy dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. nadzw. PWSZ w Chełmie informując o szczegółach  studiów w Katedrze Stosunków Międzynarodowych zobowiązał się jednocześnie do przekazania kierownictwu Katedry i Instytutu Neofilologii planowanych przez stronę ukraińską zadań do ewentualnej wspólnej realizacji. 

Wyjazd był możliwy dzięki życzliwości władz PWSZ w Chełmie oraz Fundacji Partnerstwo i Współpraca, która w części wyjazd sfinansowała. 

Fundacja była też fundatorem specjalnego pucharu, który prof. Andrzej Wawryniuk, prezes Zarządu Fundacji wręczył doc. Siergiejowi Fedoniukowi, dziekanowi Wydziału Stosunków Międzynarodowych WNU w Łucku.

 Leszek  2016.11.03 09:59

Studia magisterskie w PWSZ w Chełmie

PWSZ w Chełmie otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywną decyzję w sprawie uruchomienia pierwszego kierunku magisterskiego. Uczelnia będzie kształcić na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika. Studia będą miały profil praktyczny, a program będzie skupiony na rozwijaniu kompetencji i umiejętności. 

Decyzja:  

 Leszek  2016.10.28 08:36

Elektroniczny dostęp do słownika PWN Oxford w zasobach biblioteki

Biblioteka PWSZ w Chełmie informuje, że Uczelnia wykupiła elektroniczny pakiet 20 jednoczesnych dostępów do Słownika  PWN Oxford angielsko-polskiego i polsko-angielskiego  na platformie IBUK LIBRA. Wejście do zasobów słownika jest możliwe z sieci uczelnianej na stronie: libra.ibuk.pl, dostęp spoza sieci dla komputerów osobistych umożliwia kod PIN do zdalnego logowania (po odbiór kodu PIN zapraszamy do Wypożyczalni  Biblioteki Głównej, ul. Pocztowa 54).

Słownik zapewnia:

  • 1 000 000 ANGIELSKICH I POLSKICH JEDNOSTEK LEKSYKALNYCH
  • LICZNE TERMINY SPECJALISTYCZNE z około 100 różnych dziedzin
  • SŁOWNICTWO O RÓŻNYM ZABARWIENIU STYLISTYCZNYM I EMOCJONALNYM
  • BRYTYJSKĄ I AMERYKAŃSKĄ wymowę haseł
  • TRAFNE TŁUMACZENIA, doprecyzowane tzw. dyrektywami wyboru
  • ROZRÓŻNIENIE ANGIELSKICH ODPOWIEDNIKÓW ze względu na zakres stosowania
  • bardzo BOGATY MATERIAŁ PRZYKŁADOWY
  • ANGIELSKIE CZASOWNIKI ZŁOŻONE (tzw. phrasal verbs) wyodrębnione jako osobne, rozbudowane podhasła
  • • wyróżnione typograficznie liczne ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE I PRZYSŁOWIA

Słownik dostępny jest na platformie IBUK LIBRA pod adresem : http://libra.ibuk.pl

Zasady korzystania z  zasobów  Słownika przedstawia krótki film instruktażowy:

https://www.youtube.com/watch?v=0AdBCHKnLCg