Leszek  2016.01.15 08:01

Stypendium Marszałka Wojewódstwa Lubelskiego

Zachęcamy studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie do składania wniosków o stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego. O przyznanie stypendium może ubiegać się osoba, która jest studentem oraz spełnia kryteria podane na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Wnioski należy składać w: Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4 w terminie od 14 do 31 stycznia 2016 roku.

Stypendium jest wypłacane przez okres 9 miesięcy, natomiast maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 300 zł.

Więcej:  

 Leszek  2016.01.15 08:00

„SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM"

Z radością informujemy, że nasze uczelniane czasopismo naukowe „Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy”, zostało bardzo wysoko ocenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W opublikowanym w grudniu przez MNiSW wykazie czasopism naukowych, „Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy”, znajduje się na liście B czasopism punktowanych z przyznaną liczbą 8 punktów.

Czasopismo znajduje się w bazach: POL-index, Google Scholar.

Lista czasopism punktowanych:  

 Leszek  2016.01.15 07:58

KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ – TRZECIA EDYCJA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Katedra Stosunków Międzynarodowych, organizuje trzecią edycję Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej. Pierwszy etap odbędzie się już 2 lutego 2016 roku. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego oraz włodawskiego. Przedsięwzięciu po raz kolejny patronują: Krzysztof Hetman – Poseł do PE oraz prof. dr hab. Józef Zając – Senator RP, Rektor PWSZ w Chełmie. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 stycznia br. Szczegóły: http://pwsz.chelm.pl/konkursue/ oraz pod nr telefonu: 82 564 03 59. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Czekają wspaniałe nagrody: wyjazdy do Parlamentu RP, nagrody rzeczowe oraz książki.

Więcej

 Leszek  2016.01.15 07:57

Studenci Agrobiznesu dla wychowanków domu małych dzieci w Chełmie

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Agrobiznesu wraz z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów przeprowadzili na terenie PWSZ zbiórkę słodyczy i prezentów dla wychowanków Domu Małych Dzieci w Chełmie. Z okazji Mikołaja studenci wraz z opiekunką SKNA dr inż. Anną Kocira zorganizowali dla dzieci z DMD dzień zabaw połączony z wręczaniem prezentów przez Mikołaja i jego pomocników. Dyrektor Domu Małych Dzieci w Chełmie Dorota Protasiewicz w imieniu dzieci składa serdeczne podziękowania dla całej Społeczności Akademickiej za okazaną życzliwość i wspaniałe prezenty.

Czytaj więcej:

 Leszek  2015.12.23 10:24

Wyniki II Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Poezji

Dn. 16 grudnia 2015 roku odbył się konkurs pieśni i poezji rosyjskiej organizowany przez Katedrę Slawistyki Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie. Wzięło w nim udział 36 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jury konkursu w składzie: prof. Andriej Mielkow (z Moskwy), dr Mirosława Kawecka, dr Teresa Giedz-Topolewska, dr Olga Osadczy, studenci: Rafał Leśniak oraz Olena Dorofjejewa przyznało nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach:
w kategorii - śpiew w języku rosyjskim nagrodzono: miejsce I - Ola Nowosad (ZS nr 2 w Hrubieszowie – opiekun Neonila Pawlak); miejsce II ex aequo - Mateusz Kolasa (I LO we Włodawie – opiekun Anna Chorąży) oraz Magda i Martyna Koman (LO im. ONZ w Biłgoraju – opiekun Barbara Borowy); miejsce III - Urszula Rymarska (II LO w Chełmie – opiekun Bożena Czupryńska i Krzysztof Olejniczak); wyróżnienia: Klaudia Jukowska (III LO w Łukowie – opiekun Małgorzata Jurek), Małgorzata Walasek i Jakub Kalbarczyk (ZSZ nr 2 w Rykach – opiekun Małgorzata Sadura)
w kategorii - recytacja po polsku nagrodzono: miejsce I Kacper Kuśmirek (II LO we Włodawie – opiekun Urszula Kalenik); miejsce II Kamila Mazurek (II LO w Chełmie – opiekun Małgorzata Krasowska); miejsce III - Andżelika Król (ZS nr 3 w Łukowie – opiekun Małgorzata Jurek); wyróżnienie - Katarzyna Bąk (ZSE i III LO w Chełmie – opiekun Ewelina Śmigielska),
w kategorii - recytacja po rosyjsku nagrodzono: miejsce I Karolina Rafalska (I LO w Chełmie – opiekun Małgorzata Pośpiech); miejsce II Oleksij Skupenko (ZSE i III LO w Chełmie – opiekun Mariusz Adamiec); miejsce III Karolina Zając (I LO we Włodawie – opiekun Anna Chorąży); wyróżnienie - Anna Ksiądz (I LO im. ONZ w Biłgoraju – opiekun Barbara Borowy)
w kategorii - śpiew po polsku wyróżniono Dominika Leśniaka (ZS nr 3 w Łukowie – opiekun Edyta Rodak).
Laureatom gratulujemy, wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uczniów serdecznie dziękujemy! Zapraszamy za rok!

Galeria