Leszek  2017.11.17 10:34

Uczelnia Kanadyjska Partnerem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Uniwersytet WINDSOR w Kanadzie to kolejna zagraniczna uczelnia, z którą będzie współpracowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Umowę w tej sprawie sygnowali, w dniu 12 października 2017
roku w murach kanadyjskiej Uczelni, prof. Józef Zając – Prorektor ds. Studenckich chełmskiej Uczelni, oraz dr Alan Wildeman – Rektor Uniwersytetu Windsor. Współpraca, obok wymiany studentów i pracowników dydaktycznych, przewiduje również rozwój badań naukowych i kształcenia związanego z problematyką transgraniczną. Kluczową rolę w tym przedsięwzięciu odgrywa Cross-Border Institute, jednostka funkcjonująca w ramach Uniwersytetu Windsor, zajmująca się zagadnieniami transportu i wymiany międzynarodowej.

 Leszek  2017.11.14 12:27

Uroczyste podpisanie umowy na przebudowę budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na Akademik studencki

Rektor PWSZ w Chełmie prof. nzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil i Prezes firmy „Antro” Pan Andrzej Trociński w dniu 14 listopada 2017 r. podpisali umowę na przebudowę budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie przy ul. Nowy Świat 3 na Akademik studencki.

Pracę rozpoczną się już w grudniu tego roku. Planowany termin zakończenia inwestycji (łącznie z wyposażeniem budynku) to sierpień 2018 roku.

Czytaj więcej:

 Mariusz  2017.11.13 09:57

Wykład otwarty "Inteligentne Systemy Transportowe"

 

 Leszek  2017.11.13 09:03

IV Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej

Katedra Slawistyki
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie

zaprasza na
IV WOJEWÓDZKI KONKURS
PIEŚNI I POEZJI ROSYJSKIEJ


który odbędzie się 22 listopada 2017 r. godz. 10.00
w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie przy ul. Wojsławickiej 8b, sala 002

Regulamin:  

Ankieta zgłoszeniowa:  

 Leszek  2017.11.10 13:58

II Forum Polonijne

13 listopada 2017 r. o godz. 10.30 w Auli Instytutu Neofilologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbędzie  się II Forum Polonijne „Polacy na wschodzie: problemy i wyzwania”. Organizatorami tego wydarzenia są Katedra Stosunków Międzynarodowych PWSZ i Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego w Lublinie. W programie zaplanowane są wykłady przedstawicieli środowisk naukowych Chełma, Lublina, Warszawy oraz środowisk polonijnych Charkowa, Lwowa, Łucka, Równego i Lubomla.
Wydarzenie to uświetni wystąp chóru z Łucka reprezentującego Towarzystwo Kultury Polskiej im. T. Kościuszki w Łucku. Forum zakończy okrągły stół przedstawicieli środowisk polskich i polonijnych.

Agenda: