Leszek  2016.10.27 08:05

Międzynarodowa konferencja w PWSZ w Chełmie

W dniach 24-25.10.2016 roku w PWSZ w Chełmie odbywała się międzynarodowa konferencja pt. ,,Samorząd terytorialny Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwoju regionalnego”. Współorganizatorami tego wydarzenia były: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Samorząd Miasta Chełm, Uniwersytet Witolda Wielkiego (Litwa), Prikarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stafanyka (Ukraina), Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza (Ukraina) oraz Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie (Rumunia). Wydarzeniu towarzyszyło podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania w PWSZ w Chełmie Ośrodka Badań nad Samorządem Terytorialnym Europy Środkowo-Wschodniej oraz wręczenie nagród dla zwycięzców II Miejskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Patronat honorowy nad tymi przedsięwzięciami sprawowali: Senator RP - prof. dr hab. Józef Zając, Prezydent Miasta Chełm - Agata Fisz oraz JM Rektor PWSZ w Chełmie - dr inż. Arkadiusz Tofil. 

Czytaj więcej:

 Leszek  2016.10.25 08:01

Wojewoda Lubelski w Centrum Studiów Inżynierskich

Dr hab. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, w dniu 24 października br. odwiedził Centrum  Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich. Rektor PWSZ w Chełmie - dr inż. Arkadiusz Tofil  zaprezentował wysokiej klasy aparaturę badawczo-naukową, nowoczesny park maszynowy oraz obiekty laboratoryjne zapewniające zdobywanie wiedzy na najwyższym poziomie. Tematem spotkania było współczesne kształcenie inżynierów, otwartość Uczelni na współpracę naukowo-badawczą z przemysłem oraz potencjał PWSZ w Chełmie w kreowaniu rozwoju technologicznego firm Lubelszczyzny.

Czytaj więcej:

 Leszek  2016.10.24 18:04

Seminarium Studyjne w Centrum Studiów Inżynierskich

W dn. 21.10.2016r. w Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbyło się kolejne Seminarium Studyjne. Gośćmi honorowymi tego Seminarium było Stowarzyszenie Kreatywnych Inżynierów, skupionych przy firmie Sigma S.A. i Hajduk Group Sp. z o.o. Stowarzyszenie SKI działa od 2011r. i przyświeca mu idea promowania myśli technicznej, zachęcanie do kreatywnego myślenia, poznawanie oraz otwieranie się  na nowe osiągnięcia techniczne, w tym również naukowe. Seminarium było połączone ze zwiedzaniem nowoczesnych laboratoriów CSI PWSZ w Chełmie ale także sesjami i pokazami praktycznymi. Pozwoliło to uczestnikom na zapoznanie się możliwościami badawczymi, stanowiącymi podstawę współpracy pomiędzy Uczelnią a firmą Sigma S. A. i Hajduk Group Sp. z o.o.

Czytaj więcej:

 Leszek  2016.10.21 18:14

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

21 października br. w Akademickim Centrum Współpracy Transgranicznej w Depułtyczach Królewskich odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości”.
Podczas spotkania dr inż. Arkadiusz Tofil, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, podziękował wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie publikacji elektronicznej w postaci gry interaktywnej, która została opracowana przez młodzież polsko-ukraińską. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty oraz drobne upominki.
W projekcie uczestniczyli studenci z trzech uczelni partnerskich: Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Projekt w całości został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Czytaj więcej:

 Leszek  2016.10.21 18:08

VIII Festiwal Kultury Polskiej w Lubomlu z udziałem PWSZ w Chełmie

Przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie uczestniczyli w Festiwalu Kultury Polskiej, który odbył się 20 października b. w Rejonowym Domu Kultury w Lubomlu. Festiwal ten zorganizowany został już po raz ósmy przez Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. M.K. Ogińskiego na Wołyniu z siedzibą w Lubomlu. Podstawowym celem festiwalu jest  propagowanie języka polskiego i kultury polskiej wśród Polaków zamieszkałych na Ukrainie, a także integracja i aktywizacja środowiska polskiego. Na zakończenie prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej, Pan Włodzimierz Pedycz, wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz słodycze. Dzieci i młodzież otrzymały także upominki, ufundowane przez PWSZ w Chełmie, które przekazała dr Lucyna Sikorska.
Warto podkreślić, że nasza Uczelnia już kilka lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Kultury Polskiej w Lubomlu, którego członkowie wielokrotnie gościli w PWSZ w Chełmie. Współpraca  ta dotyczy także realizacji projektów w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”. Obecnie PWSZ w Chełmie jest w trakcie realizacji projektu „Bliżej Polski. Spotkania z językiem polskim i kulturą polską”, współfinansowanego ze środków Senatu RP.

Czytaj więcej: