Leszek  2016.12.06 09:41

Rekrutacja instytucji w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ogłasza rekrutację instytucji / podmiotów chętnych podjąć współpracę w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 W ramach Projektu, studenci II i III roku studiów, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w okresie do czerwca 2018 roku.

 W rekrutacji mogą wziąć udział instytucje/podmioty, które spełniają wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe studentów PWSZ w Chemie .
Porozumienia / umowy zawarte z instytucjami / podmiotami wyłonionymi w trakcie tej rekrutacji będą dokumentowały gotowość podjęcia współpracy każdej ze stron, w zakresie oraz terminie wynikającym z potrzeb PWSZ w Chełmie, powstałych w związku z realizacją Projektu. Podjęcie współpracy wymagało będzie uregulowania obowiązków stron oddzielną umową.

 Instytucje / podmioty zainteresowane podjęciem współpracy w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych powinny złożyć stosowny wniosek () w Biurze Wniosków i Projektów (pokój 210, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm), w terminie do 13 grudnia 2016 r. do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja instytucji / podmiotów chętnych podjąć współpracę w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie, nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 82 5620602.

Uwaga! Termin składania wniosków został przedłużony do dnia 16 grudnia 2016r. do godz. 15:30

 Leszek  2016.12.05 17:40

Seminarium naukowe „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia”

W dniu 29 listopada 2016 r. w Instytucie Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, odbyło się seminarium naukowe nt. „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Agrobiznesu (SKNA) w ramach Dni Instytutu Nauk Rolniczych. Celem seminarium naukowego było poszerzenie współpracy i wykorzystanie badań naukowych w praktyce rolniczej.
Patronat honorowy nad seminarium objął JM Rektor PWSZ w Chełmie - dr inż. Arkadiusz Tofil. Seminarium otworzyła dr inż. Anna Kocira Opiekun SKNA, która powitała zaproszonych gości. W imieniu Władz Uczelni głos zabrała dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek, Dyrektor Instytutu Nauk Rolniczych PWSZ w Chełmie. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło ponad 100 osób, w tym pracowników naukowych, absolwentów, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Prelegentami podczas seminarium byli pracownicy naukowi Państwowej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, absolwenci kierunku Rolnictwo PWSZ w Chełmie oraz studenci należący do Studenckiego Koła Naukowego Agrobiznesu. Bogaty wachlarz tematów podczas sesji plenarnej oraz sesji referatowej zachęcał uczestników do licznych rozmów i dyskusji. Podczas seminarium odbył się konkurs z zakresu wiedzy rolniczej. Najlepsi zostali nagrodzeni.

Czytaj więcej:

 Leszek  2016.12.02 10:08

Dzień otwarty WIZZAIR w PWSZ w Chełmie

W murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbyło się spotkanie studentów specjalności Pilotaż z przedstawicielami działu rekrutacji linii lotniczej WizzAir.

Podczas spotkania studenci wysłuchali wypowiedzi czynnych pilotów linii WIZZAIR, którzy zaprezentowali proces rekrutacji na stanowisko pilota oraz specyfikę pracy w kokpicie Airbusa. Zorganizowano warsztaty symulujące rozmowę kwalifikacyjną podczas których studenci mieli szansę na sprawdzenie się w określonej sytuacji. 

Dla zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze pilota samolotu pasażerskiego była to wspaniała okazja do zebrania niezbędnych informacji o specyfice rekrutacji, wstępnego szkolenia oraz samego wykonywania zawodu.

Obie strony spotkanie uważają za udane, a linie WizzAir zaprosiły studentów oraz absolwentów PWSZ w Chełmie do współpracy.

 

 Leszek  2016.11.29 14:08

Wysoki wynik rekrutacji w PWSZ w Chełmie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło wyniki rekrutacji na studia na rok 2016/2017, według których chełmska PWSZ kolejny rok z rzędu bardzo dobrze poradziła sobie z problemem niżu demograficznego. W rankingu MNiSW zostaliśmy wymienieni jako jedyna uczelnia z Lubelszczyzny. 

W kategorii „Uczelnie publiczne najczęściej wybierane przez kandydatów” – wg ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie spośród 36 państwowych wyższych szkół zawodowych uplasowała się na drugim miejscu z wynikiem ponad 1100 zgłoszeń. Największą i rosnącą popularnością wśród kandydatów cieszyły się kierunki techniczne z mechaniką i budową maszyn jako kierunek najczęściej wybierany, a kolejnymi kierunkami z największą liczbą zgłoszeń były pielęgniarstwo i stosunki międzynarodowe. Tegoroczna rekrutacja dla PWSZ w Chełmie zakończyła się dużym sukcesem.

Informacja:  

 Leszek  2016.11.25 08:27

Kolejne spotkanie w ramach cyklu pt. ,,Spotkaj się z praktykiem”

21 listopada 2016 r. gościem cyklu pt. Spotkaj się z praktykiem, organizowanym przez Katedrę Pedagogiki PWSZ w Chełmie oraz Biuro Karier Żak, była Pani Monika Kalinowska – pedagog cyrku oraz trener stowarzyszenia KLANZA. Uczestnicy spotkania zapoznali się z koncepcją pedagogiki cyrku w znaczeniu edukacyjno-terapeutycznej metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadząca przybliżyła studentom kierunku pedagogika tajniki swojego warsztatu pracy oraz zachęciła do stosowana elementów sztuki cyrkowej w pracy zawodowej z najmłodszymi.  

Czytaj więcej: