Leszek  2016.10.28 08:36

Elektroniczny dostęp do słownika PWN Oxford w zasobach biblioteki

Biblioteka PWSZ w Chełmie informuje, że Uczelnia wykupiła elektroniczny pakiet 20 jednoczesnych dostępów do Słownika  PWN Oxford angielsko-polskiego i polsko-angielskiego  na platformie IBUK LIBRA. Wejście do zasobów słownika jest możliwe z sieci uczelnianej na stronie: libra.ibuk.pl, dostęp spoza sieci dla komputerów osobistych umożliwia kod PIN do zdalnego logowania (po odbiór kodu PIN zapraszamy do Wypożyczalni  Biblioteki Głównej, ul. Pocztowa 54).

Słownik zapewnia:

  • 1 000 000 ANGIELSKICH I POLSKICH JEDNOSTEK LEKSYKALNYCH
  • LICZNE TERMINY SPECJALISTYCZNE z około 100 różnych dziedzin
  • SŁOWNICTWO O RÓŻNYM ZABARWIENIU STYLISTYCZNYM I EMOCJONALNYM
  • BRYTYJSKĄ I AMERYKAŃSKĄ wymowę haseł
  • TRAFNE TŁUMACZENIA, doprecyzowane tzw. dyrektywami wyboru
  • ROZRÓŻNIENIE ANGIELSKICH ODPOWIEDNIKÓW ze względu na zakres stosowania
  • bardzo BOGATY MATERIAŁ PRZYKŁADOWY
  • ANGIELSKIE CZASOWNIKI ZŁOŻONE (tzw. phrasal verbs) wyodrębnione jako osobne, rozbudowane podhasła
  • • wyróżnione typograficznie liczne ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE I PRZYSŁOWIA

Słownik dostępny jest na platformie IBUK LIBRA pod adresem : http://libra.ibuk.pl

Zasady korzystania z  zasobów  Słownika przedstawia krótki film instruktażowy:

https://www.youtube.com/watch?v=0AdBCHKnLCg

 

 Leszek  2016.10.27 08:05

Międzynarodowa konferencja w PWSZ w Chełmie

W dniach 24-25.10.2016 roku w PWSZ w Chełmie odbywała się międzynarodowa konferencja pt. ,,Samorząd terytorialny Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwoju regionalnego”. Współorganizatorami tego wydarzenia były: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Samorząd Miasta Chełm, Uniwersytet Witolda Wielkiego (Litwa), Prikarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stafanyka (Ukraina), Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza (Ukraina) oraz Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie (Rumunia). Wydarzeniu towarzyszyło podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania w PWSZ w Chełmie Ośrodka Badań nad Samorządem Terytorialnym Europy Środkowo-Wschodniej oraz wręczenie nagród dla zwycięzców II Miejskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Patronat honorowy nad tymi przedsięwzięciami sprawowali: Senator RP - prof. dr hab. Józef Zając, Prezydent Miasta Chełm - Agata Fisz oraz JM Rektor PWSZ w Chełmie - dr inż. Arkadiusz Tofil. 

Czytaj więcej:

 Leszek  2016.10.25 08:01

Wojewoda Lubelski w Centrum Studiów Inżynierskich

Dr hab. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, w dniu 24 października br. odwiedził Centrum  Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich. Rektor PWSZ w Chełmie - dr inż. Arkadiusz Tofil  zaprezentował wysokiej klasy aparaturę badawczo-naukową, nowoczesny park maszynowy oraz obiekty laboratoryjne zapewniające zdobywanie wiedzy na najwyższym poziomie. Tematem spotkania było współczesne kształcenie inżynierów, otwartość Uczelni na współpracę naukowo-badawczą z przemysłem oraz potencjał PWSZ w Chełmie w kreowaniu rozwoju technologicznego firm Lubelszczyzny.

Czytaj więcej:

 Leszek  2016.10.24 18:04

Seminarium Studyjne w Centrum Studiów Inżynierskich

W dn. 21.10.2016r. w Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbyło się kolejne Seminarium Studyjne. Gośćmi honorowymi tego Seminarium było Stowarzyszenie Kreatywnych Inżynierów, skupionych przy firmie Sigma S.A. i Hajduk Group Sp. z o.o. Stowarzyszenie SKI działa od 2011r. i przyświeca mu idea promowania myśli technicznej, zachęcanie do kreatywnego myślenia, poznawanie oraz otwieranie się  na nowe osiągnięcia techniczne, w tym również naukowe. Seminarium było połączone ze zwiedzaniem nowoczesnych laboratoriów CSI PWSZ w Chełmie ale także sesjami i pokazami praktycznymi. Pozwoliło to uczestnikom na zapoznanie się możliwościami badawczymi, stanowiącymi podstawę współpracy pomiędzy Uczelnią a firmą Sigma S. A. i Hajduk Group Sp. z o.o.

Czytaj więcej:

 Leszek  2016.10.21 18:14

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

21 października br. w Akademickim Centrum Współpracy Transgranicznej w Depułtyczach Królewskich odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości”.
Podczas spotkania dr inż. Arkadiusz Tofil, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, podziękował wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie publikacji elektronicznej w postaci gry interaktywnej, która została opracowana przez młodzież polsko-ukraińską. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty oraz drobne upominki.
W projekcie uczestniczyli studenci z trzech uczelni partnerskich: Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Projekt w całości został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Czytaj więcej: