Leszek  2017.03.02 15:05

Ośrodek Kształcenia Lotniczego PWSZ w Chełmie liderem szkolenia lotniczego w Polsce

W dniu 1 marca 2017 r. Rektor PWSZ w Chełmie prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil podpisał aneks do umowy w sprawie realizacji zadań związanych z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.
Po wielu latach rywalizacji o najlepszą pozycję wśród akademickich ośrodków kształcenia lotniczego to pierwszy rok, kiedy OKL PWSZ w Chełmie wyszkolił największą liczbę pilotów cywilnych oraz mechaników lotniczych. Wynik ten przełożył się na pozyskanie najwyższej dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przeznaczonej na szkolenie personelu lotniczego w roku 2017. Pozyskane środki stanowią gwarancję zapewnienia właściwej ścieżki szkolenia dla wszystkich studentów na specjalnościach związanych z lotnictwem.

 Leszek  2017.02.22 07:41

PWSZ w Chełmie obejmuje patronatem ZS Nr 3 w Kraśniku

W dniu 20 lutego 2017 r. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil – Rektor PWSZ w Chełmie i mgr Aneta Jabłońska-Ośka - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku podpisali Umowę Patronatu. Celem niniejszej Umowy jest integracja środowiska ośrodków kształcenia PWSZ w Chełmie oraz ZS Nr 3 w Kraśniku, mająca na celu podniesienie poziomu kształcenia, pogłębianie i zacieśnianie stosunków między społecznością akademicką a społecznością uczniowską oraz rozszerzanie osiągnięć, rozwój badań naukowych, zapewnienie wymiany doświadczeń w dydaktyce i działalności naukowej pomiędzy Stronami niniejszej Umowy. Następnie delegacja szkoły odwiedziła Centrum Studiów Inżynierskich w celu zapoznania się z potencjałem laboratoryjno-dydaktycznym Uczelni.

Czytaj więcej:

 Mariusz  2017.02.14 10:29

Wykład otwarty - Architektura jako podstawowy element w rozwoju kultury i tożsamości narodowej

Zapraszamy studentów, nauczycieli akademickich oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w niecodziennym wydarzeniu, jakim będzie multimedialny wykład otwarty wybitnego architekta i pianisty - Pana Marka Krawczyńskiego, pt. ,,Architektura jako podstawowy element w rozwoju kultury i tożsamości narodowej”. Spotkanie zostało zaplanowane na 3 marca 2017 r., o godzinie 10.00,  w auli  C 113 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Podczas wykładu odbędzie się pokaz filmu ,,Out of the Ashes – Warsaw Story”. 

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.02.10 15:05

I etap Konkursu wiedzy o UE

7 lutego br. Katedra Stosunków Międzynarodowych organizowała Konkurs wiedzy o UE dla szkół ponadgimnazjalnych. Była to już czwarta edycja tego cyklicznego wydarzenia. Cieszy się ono od lat niesłabnącym zainteresowaniem. Do I etapu konkursu przystąpiło 91 osób. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące historii integracji europejskiej, prawa, systemu instytucjonalnego Wspólnoty oraz aktualnych wydarzeń i problemów UE. Do II etapu konkursu, zaplanowanego na 7 marca br., zakwalifikowało się 30 osób z najwyższą liczbą punktów. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Poseł do PE prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Senator RP prof. dr hab. Józef Zając, Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz oraz JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil.

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.02.07 14:25

Rekrutacja do projektu: „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

  • Lista rankingowa - Mechanika i Budowa Maszyn - III rok-
  • Lista rankingowa - Mechanika i Budowa Maszyn - III rok-lista uzupełniająca

Spotkanie informacyjne -

 

 

UWAGA !!! STUDENCI/STUDENTKI III ROKU NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

ostatnie wolne miejsca do udziału w projekcie

 „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START.
WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

w związku z rozpoczęciem realizacji ww. projektu, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -  zapraszamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych

Co należy zrobić aby zgłosić się do udziału w projekcie?

W załączniku „REKRUTACJA” znajdą Państwo Formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura Projektu: ul. Pocztowa 54, pokój 210, codziennie w godz. 07.30 – 15.30, w terminie do 08.02.2017r.dla Studentów/Studentek kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz do 28.02.2017r. – dla Studentów/Studentek kierunku Matematyka. 

W celu uzyskania wyższej punktacji na liście rankingowej Kandydatów, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dodatkowe oświadczenie oraz załączniki - dostępne w pakiecie rekrutacyjnym. Podpisanie wymaganych stosownych zaświadczeń będzie można uzyskać w dwóch działach Uczelni (Dziale Pomocy Materialnej Studentom oraz Biurze karier „Żak”). Siedziby obu Działów obok Biura Projektu.

W momencie składania formularza zgłoszeniowego, na miejscu w Biurze projektu, każda osoba będzie zobligowana do podpisania dodatkowo wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Listy zakwalifikowanych Uczestników/Uczestniczek opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu (weryfikacja uczestników na podstawie numerów albumów).

Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu przed rozpoczęciem wsparcia zobligowany/-a jest do wzięcia udziału w badaniu ankietowym celem stworzenia indywidualnych bilansów kompetencji/ścieżek kształcenia. Szczegóły na temat przeprowadzenia tego badania podane zostaną wraz z ogłoszeniem list zakwalifikowanych do udziału w projekcie Uczestników/Uczestniczek.

Harmonogram działań na najbliższy semestr letni (VI) dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn zostanie umieszczony na stronie internetowej projektu, po przeprowadzeniu bilansu kompetencji, przed rozpoczęciem wsparcia, tj. najpóźniej do 15.02.2017r.  Pierwszym planowanym szkoleniem w ramach projektu będzie kurs spawalniczy metodą MAG, który zostanie uruchomiony już pod koniec lutego 2017r. Pozostałe działania planowane są na miesiące marzec-czerwiec 2017r.

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z: Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego lub dodatkowych załączników służymy Państwu pomocą - osobą do kontaktów w sprawie rekrutacji jest:

  • kierownik projektu – mgr Elżbieta Czmielewska, Biuro Projektu, Pocztowa 54 (budynek Rektoratu), pokój 210, tel. 82 562 06 02,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego