Leszek  2017.11.10 13:58

II Forum Polonijne

13 listopada 2017 r. o godz. 10.30 w Auli Instytutu Neofilologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbędzie  się II Forum Polonijne „Polacy na wschodzie: problemy i wyzwania”. Organizatorami tego wydarzenia są Katedra Stosunków Międzynarodowych PWSZ i Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego w Lublinie. W programie zaplanowane są wykłady przedstawicieli środowisk naukowych Chełma, Lublina, Warszawy oraz środowisk polonijnych Charkowa, Lwowa, Łucka, Równego i Lubomla.
Wydarzenie to uświetni wystąp chóru z Łucka reprezentującego Towarzystwo Kultury Polskiej im. T. Kościuszki w Łucku. Forum zakończy okrągły stół przedstawicieli środowisk polskich i polonijnych.

Agenda:  

 Leszek  2017.11.02 18:50

Chełm reprezentuje studentów całego kraju!

Marcin Różycki - Wiceprzewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PWSZ w Chełmie został powołany na Przewodniczącego Komisji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja PWSZ Parlamentu Studentów RP jest organem reprezentującym interesy ogółu studentów 33. działających obecnie w Polsce Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych wobec m.in. Parlamentu Studentów RP oraz administracji publicznej. Komisja jest także ciałem doradczym Przewodniczącego, Rady Studentów i Rady Wykonawczej PSRP w sprawach dotyczących PWSZ.
Wybory Przewodniczącego odbyły się podczas jubileuszowego XXX Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych PSRP, które odbyło się w dniach 26-29.10.2017 w murach Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej w Jarosławiu. Marcin, który jest studentem PWSZ w Chełmie na kierunku Pielęgniarstwo oraz Matematyka Ekonomiczna nie jest jedyną osobą, która reprezentuje Chełm na arenie ogólnoakademickiej. Zastępcą Przewodniczącego został bowiem student Mechaniki Lotniczej, Przewodniczący URSS PWSZ w Chełmie - Damian Wietrak, który już od roku pełni funkcję Pełnomocnika ds. kształcenia zawodowego Parlamentu Studentów RP. Ponadto Członkiem Komisji został także trzeci przedstawiciel Chełmskiej Alma Mater - Kamil Bańka.
Jak widać Uczelniana Rada Samorządu Studentów PWSZ w Chełmie niewątpliwie niezwykle aktywnie działa na rzecz chełmskich studentów, ale także braci studenckiej całego kraju, czego najlepszym dowodem jest mandat zaufania jaki otrzymali Przedstawiciele URSS.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! "

 Leszek  2017.10.25 13:51

„Legia Akademicka” w PWSZ w Chełmie

Chcesz zdobyć dodatkowe umiejętności? Interesujesz się problematyką obronności? Zastanawiasz się nad służbą w Wojsku Polskim lub innych formacjach mundurowych?
Możesz przystąpić do pilotażowego projektu szkoleń podoficerskich „Legia Akademicka” w PWSZ  w Chełmie. Legia Akademicka na wstępie rozpoczyna się szkoleniami teoretycznymi (trwają 30 godzin) prowadzonymi w formie wykładów przez oficerów Wojska Polskiego w salach wykładowych PWSZ Chełmie. Po ich ukończeniu studenci odbędą w okresie wakacji 22 dniowe szkolenie praktyczne w jednostkach wojskowych. W tracie tego szkolenia, za każdy dzień pobytu w jednostce wojskowej, uczestnik szkolenia praktycznego otrzyma 91,1 zł. Pozytywne zaliczenie pierwszego etap szkolenia, uprawnia do udziału w kursie podoficerskim.
Kurs podoficerski będzie odbywał się również w formie wykładów na Uczelni – 20 godzin dla dowódców drużyn i 15 godzin dla instruktorów. Po jego zaliczeniu, absolwent kursu otrzyma stopień podoficera. Legia Akademicka jest otwarta w równym stopniu dla studentów jak i studentek.
Wnioski o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach projektu pilotażowego edukacji wojskowej studentów „Legia Akademicka” prosimy składać w pokoju 201 (I piętro) budynku Rektoratu naszej Uczelni.

Pobierz wniosek:  

 Leszek  2017.10.25 12:53

Wystawa malarstwa w Bibliotece Głównej PWSZ w Chełmie

Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zaprasza na wystawę prac malarskich Ewy Król. Obrazy można obejrzeć w siedzibie biblioteki, przy ulicy Pocztowej 54, w dniach od 16.10.2017 r. do 31.12.2017 r. w godzinach jej otwarcia. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.10.20 10:07

Trzecia międzynarodowa konferencja poświęcona samorządowi terytorialnemu w konstytucji

W dniach 16-17 października 2017 r. odbywała się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie III międzynarodowa konferencja naukowa pt. ,,Samorząd terytorialny w konstytucjach państw Europy Środkowo-Wschodniej”. Było to przedsięwzięcie w ramach cyklu konferencjno-monograficznego: ,, Studia nad samorządem terytorialnym  Europy Środkowo-Wschodniej”. Obrady zgromadziły liczne grono prelegentów i słuchaczy. Konferencję uświetnili swoją obecnością m.in. JM Rektor PWSZ w Chełmie prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, Stanisław Mościcki - Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, dr Augustyn Okoński - Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm, przedstawiciele spółek miejskich oraz delegacje zagraniczne z: Prikarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stafanyka i Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza z Ukrainy. Wydarzeniu towarzyszyła inauguracja obchodów 20-lecia działalności Chełmskiego Towarzystwa Naukowego. Na kanwie konferencji powstanie recenzowana publikacja, której wydanie planowane jest na rok 2018.

Galeria: