Leszek  2016.12.05 17:40

Seminarium naukowe „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia”

W dniu 29 listopada 2016 r. w Instytucie Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, odbyło się seminarium naukowe nt. „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Agrobiznesu (SKNA) w ramach Dni Instytutu Nauk Rolniczych. Celem seminarium naukowego było poszerzenie współpracy i wykorzystanie badań naukowych w praktyce rolniczej.
Patronat honorowy nad seminarium objął JM Rektor PWSZ w Chełmie - dr inż. Arkadiusz Tofil. Seminarium otworzyła dr inż. Anna Kocira Opiekun SKNA, która powitała zaproszonych gości. W imieniu Władz Uczelni głos zabrała dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek, Dyrektor Instytutu Nauk Rolniczych PWSZ w Chełmie. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło ponad 100 osób, w tym pracowników naukowych, absolwentów, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Prelegentami podczas seminarium byli pracownicy naukowi Państwowej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, absolwenci kierunku Rolnictwo PWSZ w Chełmie oraz studenci należący do Studenckiego Koła Naukowego Agrobiznesu. Bogaty wachlarz tematów podczas sesji plenarnej oraz sesji referatowej zachęcał uczestników do licznych rozmów i dyskusji. Podczas seminarium odbył się konkurs z zakresu wiedzy rolniczej. Najlepsi zostali nagrodzeni.

Czytaj więcej:

 Leszek  2016.12.02 10:08

Dzień otwarty WIZZAIR w PWSZ w Chełmie

W murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbyło się spotkanie studentów specjalności Pilotaż z przedstawicielami działu rekrutacji linii lotniczej WizzAir.

Podczas spotkania studenci wysłuchali wypowiedzi czynnych pilotów linii WIZZAIR, którzy zaprezentowali proces rekrutacji na stanowisko pilota oraz specyfikę pracy w kokpicie Airbusa. Zorganizowano warsztaty symulujące rozmowę kwalifikacyjną podczas których studenci mieli szansę na sprawdzenie się w określonej sytuacji. 

Dla zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze pilota samolotu pasażerskiego była to wspaniała okazja do zebrania niezbędnych informacji o specyfice rekrutacji, wstępnego szkolenia oraz samego wykonywania zawodu.

Obie strony spotkanie uważają za udane, a linie WizzAir zaprosiły studentów oraz absolwentów PWSZ w Chełmie do współpracy.

 

 Leszek  2016.11.29 14:08

Wysoki wynik rekrutacji w PWSZ w Chełmie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło wyniki rekrutacji na studia na rok 2016/2017, według których chełmska PWSZ kolejny rok z rzędu bardzo dobrze poradziła sobie z problemem niżu demograficznego. W rankingu MNiSW zostaliśmy wymienieni jako jedyna uczelnia z Lubelszczyzny. 

W kategorii „Uczelnie publiczne najczęściej wybierane przez kandydatów” – wg ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie spośród 36 państwowych wyższych szkół zawodowych uplasowała się na drugim miejscu z wynikiem ponad 1100 zgłoszeń. Największą i rosnącą popularnością wśród kandydatów cieszyły się kierunki techniczne z mechaniką i budową maszyn jako kierunek najczęściej wybierany, a kolejnymi kierunkami z największą liczbą zgłoszeń były pielęgniarstwo i stosunki międzynarodowe. Tegoroczna rekrutacja dla PWSZ w Chełmie zakończyła się dużym sukcesem.

Informacja:  

 Leszek  2016.11.25 08:27

Kolejne spotkanie w ramach cyklu pt. ,,Spotkaj się z praktykiem”

21 listopada 2016 r. gościem cyklu pt. Spotkaj się z praktykiem, organizowanym przez Katedrę Pedagogiki PWSZ w Chełmie oraz Biuro Karier Żak, była Pani Monika Kalinowska – pedagog cyrku oraz trener stowarzyszenia KLANZA. Uczestnicy spotkania zapoznali się z koncepcją pedagogiki cyrku w znaczeniu edukacyjno-terapeutycznej metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadząca przybliżyła studentom kierunku pedagogika tajniki swojego warsztatu pracy oraz zachęciła do stosowana elementów sztuki cyrkowej w pracy zawodowej z najmłodszymi.  

Czytaj więcej:

 Mariusz  2016.11.23 14:00

Ruszają płatne praktyki dla studentów PWSZ w Chełmie

PWSZ w Chełmie rozpoczyna realizację projektu o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, który finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój.

Celem praktyk zawodowych jest nabycie przez studenta nowych lub pogłębienie posiadanych już (nabytych podczas studiów) umiejętności i zachowań, które są pożądane, potrzebne lub nawet niezbędne podczas wykonywania zawodu.

Wiele efektów kształcenia planowanych w uczelnianych programach kształcenia, szczególnie na profilach praktycznych, może powstać tylko podczas praktyki zawodowej, w takich typach instytucji, w których absolwenci będą podejmować pracę. Dlatego tak ważnym składnikiem programu kształcenia są praktyki zawodowe.

Należy podkreślić, że proponowany program jest rozwiązaniem systemowym, który umożliwi wypracowanie, przetestowanie oraz trwałe wdrożenie płatnych praktyk dla studentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Dzięki temu działaniu zostanie stworzony ogólnopolski, jednolity system praktyk zawodowych dla kierunków studiów o profilu praktycznym w PWSZ.

W myśl programu dzięki wprowadzonym zmianom studenci Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych zostaną lepiej przygotowani do wykonywania zawodu, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy. Ponadto na polskich uczelniach zostanie podniesiona, jakość kształcenia, a także zwiększy się znaczenie polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Wniosków i Projektów PWSZ w Chełmie

ul. Pocztowa 52,
pok. nr 210
tel. (82) 562 06 02

oraz na stronie internetowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego