Mariusz  2017.01.30 14:00

Nowa strona czasopisma Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.01.26 11:28

"Polscy lotnicy na frontach Wielkiej Wojny"

W murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w dniu 25 stycznia 2017 r. odbył się pierwszy wykład z cyklu wykładów poświęconych historii lotnictwa, zorganizowanych z okazji zbliżającej się 100-tnej rocznicy lotnictwa polskiego. Wykład pt.: "Zanim powstała czerwono-biała szachownica. Polscy lotnicy na frontach Wielkiej Wojny" wygłosił prof. ndzw. dr hab. Andrzej Olejko - polski historyk. Gośćmi honorowymi byli prof. Józef Zając – Senator RP, prorektor ds. studenckich PWSZ oraz Damian Majsak - prezes KAGERO Publishing. Licznie zgromadzone grono studentów specjalności lotniczych i pasjonatów lotnictwa z Chełma owacją na stojąco podziękowało za przybliżenie w sposób bardzo ciekawy tematyki lotniczej.
Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych wykładach.

 Leszek  2017.01.25 09:10

Ostatnie wolne miejsca na atrakcyjnych kierunkach studiów podyplomowych

Centrum Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie prowadzi rekrutację na semestr letni roku akademickiego 2016/2017.
Nasza oferta obejmuje ponad 30 atrakcyjnych kierunków studiów podyplomowych oraz kursów. Oferta jest systematycznie aktualizowana w oparciu o analizy i zapotrzebowanie rynku pracy, a także propozycje słuchaczy i pracodawców. Co roku dużą popularnością cieszą się kierunki pedagogiczne, w tym Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną czy Studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego, ale także Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów oraz Oligofrenopedagogika. Na tych kierunkach mamy już ostatnie wolne miejsca. Szczegółowych informacji udziela Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ w Chełmie, ul. Pocztowa 52, pok. 25, tel. 82 565 64 72. Zapraszamy!
Człowiek uczy się przez całe życie.

 Leszek  2017.01.18 14:30

Zaproszenie na wykład o historii lotnictwa

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu wykładów poświęconych historii lotnictwa, zorganizowanych z okazji zbliżającej się 100 - tnej rocznicy lotnictwa polskiego.

Pierwszy wykład pt.: "Zanim powstała czerwono-biała szachownica. Polscy lotnicy na frontach Wielkiej Wojny", wygłosi polski historyk - prof. ndzw. dr hab. Andrzej Olejko.

Prelekcja odbędzie się o godz. 14.00 w dniu 25 stycznia 2017 r. (środa), w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, aula 113 budynek C, ul. Pocztowa 54.

Organizowane przedsięwzięcie ma charakter szczególny, głównym jego celem jest przybliżenie wszystkim zainteresowanym tematyki lotniczej. Będzie gratką dla studentów, pasjonatów lotnictwa i nie tylko.

Plakat:  

 Leszek  2017.01.03 09:54

Trzy projekty PWSZ w Chełmie z dofinansowaniem!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie uzyskała ponad 3 mln zł na realizację trzech projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), III Osi - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Dofinansowanie w konkursach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju otrzymały projekty: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, „Nowe kompetencje – lepszy start. Wsparcie studentów PWSZ w Chełmie” oraz  „Nie broda czyni filozofa”. Projekty umożliwią podniesienie kompetencji nie tylko studentów, ale również uczniów szkół, współpracujących w ramach tego ostatniego projektu.

Czytaj więcej: