Leszek  2016.11.25 08:27

Kolejne spotkanie w ramach cyklu pt. ,,Spotkaj się z praktykiem”

21 listopada 2016 r. gościem cyklu pt. Spotkaj się z praktykiem, organizowanym przez Katedrę Pedagogiki PWSZ w Chełmie oraz Biuro Karier Żak, była Pani Monika Kalinowska – pedagog cyrku oraz trener stowarzyszenia KLANZA. Uczestnicy spotkania zapoznali się z koncepcją pedagogiki cyrku w znaczeniu edukacyjno-terapeutycznej metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadząca przybliżyła studentom kierunku pedagogika tajniki swojego warsztatu pracy oraz zachęciła do stosowana elementów sztuki cyrkowej w pracy zawodowej z najmłodszymi.  

Czytaj więcej:

 Mariusz  2016.11.23 14:00

Ruszają płatne praktyki dla studentów PWSZ w Chełmie

PWSZ w Chełmie rozpoczyna realizację projektu o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, który finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój.

Celem praktyk zawodowych jest nabycie przez studenta nowych lub pogłębienie posiadanych już (nabytych podczas studiów) umiejętności i zachowań, które są pożądane, potrzebne lub nawet niezbędne podczas wykonywania zawodu.

Wiele efektów kształcenia planowanych w uczelnianych programach kształcenia, szczególnie na profilach praktycznych, może powstać tylko podczas praktyki zawodowej, w takich typach instytucji, w których absolwenci będą podejmować pracę. Dlatego tak ważnym składnikiem programu kształcenia są praktyki zawodowe.

Należy podkreślić, że proponowany program jest rozwiązaniem systemowym, który umożliwi wypracowanie, przetestowanie oraz trwałe wdrożenie płatnych praktyk dla studentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Dzięki temu działaniu zostanie stworzony ogólnopolski, jednolity system praktyk zawodowych dla kierunków studiów o profilu praktycznym w PWSZ.

W myśl programu dzięki wprowadzonym zmianom studenci Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych zostaną lepiej przygotowani do wykonywania zawodu, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy. Ponadto na polskich uczelniach zostanie podniesiona, jakość kształcenia, a także zwiększy się znaczenie polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Wniosków i Projektów PWSZ w Chełmie

ul. Pocztowa 52,
pok. nr 210
tel. (82) 562 06 02

oraz na stronie internetowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Leszek  2016.11.18 09:23

Dzień otwarty WIZZAIR w PWSZ w Chełmie

Linia lotnicza WIZZAIR zaprasza wszystkich studentów specjalności lotniczych PWSZ w Chełmie na spotkanie promujące firmę WIZZAIR jako przyszłego pracodawcę dla absolwentów posiadających licencje lotnicze.

Podczas spotkania studenci będą mieli okazję wysłuchania czynnych pilotów oraz przedstawicieli działu rekrutacji linii WIZZAIR, którzy przedstawią proces rekrutacji na stanowisko pilota, a także wymagania, jakie należy spełniać by przystąpić do rekrutacji, specyfikę pracy w kokpicie Airbusa oraz współczesne narzędzia pracy w zawodzie.

Spotkanie zakończy się panelem dyskusyjnym.

Spotkanie odbędzie się 01 grudnia 2016 r., w auli 113 budynek C ul. Pocztowa 54 Chełm, godz. 12.30 - 15.00

 Leszek  2016.11.14 14:18

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Interdyscyplinarna opieka nad człowiekiem w zdrowiu i chorobie

8 listopada 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: Interdyscyplinarna opieka nad człowiekiem w zdrowiu i chorobie. Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor PWSZ w Chełmie - dr inż. Arkadiusz Tofil. Konferencję otworzył i przywitał przybyłych gości dr n. med. Hubert Słodziński - Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych. Sympozjum cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i zgromadziło ponad 150 uczestników, w  tym: pracowników naukowych z polskich ośrodków akademickich, pracowników zakładów opieki zdrowotnej oraz pracowników i studentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie. Bogaty wachlarz tematów podczas sesji plenarnej oraz sesji tematycznych zachęcał uczestników do licznych rozmów i dyskusji.

Czytaj więcej:

 Leszek  2016.11.08 10:29

Studenci Katedry Stosunków Międzynarodowych z wizytą w Łucku

11 października 2016 r. na zaproszenie Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku z roboczą wizytą na Wołyniu przebywała grupa studentów Katedry Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie: Denys Vinnitskyi,  Denys Hryhoriev i  Nazar Vyshomirskyi. Okazją do spotkania był odbywający cykl spotkań dotyczących kształcenia specjalistów w zakresie nauk o państwach i stosunkach międzynarodowych.  

Studenci PWSZ w Chełmie między innymi uczestniczyli w tzw. okrągłym stole, którego tematem wiodącym były perspektywy rozwoju Wydziału  Stosunków Międzynarodowych WNU. W trakcie dyskusji studenci z PWSZ podzielili się ze swoimi kolegami z Łucka informacjami na temat możliwości podejmowania przez Ukraińców studiów w Chełmie, wykładanych przedmiotów, możliwości zakwaterowania itp.

Opiekun grupy dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. nadzw. PWSZ w Chełmie informując o szczegółach  studiów w Katedrze Stosunków Międzynarodowych zobowiązał się jednocześnie do przekazania kierownictwu Katedry i Instytutu Neofilologii planowanych przez stronę ukraińską zadań do ewentualnej wspólnej realizacji. 

Wyjazd był możliwy dzięki życzliwości władz PWSZ w Chełmie oraz Fundacji Partnerstwo i Współpraca, która w części wyjazd sfinansowała. 

Fundacja była też fundatorem specjalnego pucharu, który prof. Andrzej Wawryniuk, prezes Zarządu Fundacji wręczył doc. Siergiejowi Fedoniukowi, dziekanowi Wydziału Stosunków Międzynarodowych WNU w Łucku.