Darek  2017.08.17 08:56

Zapraszamy na Seminarium Synergia Nauki i Przemysłu 2017

Strona Seminarium

 Leszek  2017.08.03 12:49

Kurs do matury poprawkowej z matematyki - Zapisz się już dziś

Nie zdałeś matury z matematyki?

Zapisz się na intensywny kurs przygotowujący do poprawkowej matury z matematyki.

Instytut Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Chełmie zaprasza wszystkich chętnych na intensywny 30-godzinny kurs przygotowujący do matury poprawkowej z matematyki (5 dni po 6 godz. każdego dnia).

Kurs odbędzie się w dniach 16 - 20 sierpnia 2017 r.

Całkowity koszt kursu to 100 zł, z możliwością zwrotu w przypadku podjęcia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chemie. Zajęcia odbędą się w budynku Instytutu Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie, ul. Pocztowa 54a

ZGŁOSZENIA NA KURS – do dnia 11 sierpnia 2017 r.:

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.07.26 15:13

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór wniosków stypendialnych za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018. Studenci mogą ubiegać się o to stypendium nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Może być ono przyznane przyznane osobie posiadającej wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się m.in. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych, udział w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, a także nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym. Do wybitnych osiągnięć artystycznych zalicza się autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym. W katalogu osiągnięć sportowych znalazły się wysokie miejsca w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich oraz w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe.

Stypendia ministra są przyznawane studentom na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni.

Na wnioski zainteresowanych studentów oczekujemy w terminie do 8 września br.. Osoba do kontaktu ws. stypendium: Iwona Lasek-Surowiec, budynek rektoratu, pokój 209. Zapraszamy również do Działu Pomocy Materialnej.

 Leszek  2017.07.25 13:56

Praktyki studentów Budownictwa

W dniach 3-6 lipca br. miały miejsce ćwiczenia terenowe z geotechniki studentów III roku budownictwa pod opieką doc. dr inż. Hipolita Glinko i mgr inż. Doroty Rybaczuk. Ćwiczenia terenowe odbywały się w pradolinie rzeki Uherka i obejmowały między innymi badania: wykonanie odwiertów i wykopów badawczych, analizę makroskopową gruntów, sondowanie, badanie płytą i georadarem podłoża gruntowego. Studenci dokonali oceny przydatności gruntów do posadowienia obiektów budowlanych. Ćwiczenia terenowe z geotechniki odbywają się co roku, w ramach kształcenia na kierunku budownictwo i są częścią praktyczną procesu dydaktycznego studentów.

 Leszek  2017.07.11 12:56

Sukces reprezentacji z Chełma w biało-niebieskich barwach Enter Air!

Reprezentacja studentów PWSZ Chełm wzięła udział w 46. Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostwach Polski Juniorów oraz 60. Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostwach Polski Seniorów.  Zawody trwające od 5 do 9 lipca, poprzedził trening, na którym uczestnicy doskonalili swoje umiejętności.

Plan mistrzostw zakładał trzy trasy, które do pokonania mieli uczestnicy. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, udało się zrealizować ten plan i oblecieć wszystkie z nich.

Pierwsza trasa wiodła na zachód od lotniska i składała się z 7 punktów zwrotnych. Drugiego dnia mistrzostw, trasa o 7 punktach zwrotnych wyłożona została w kierunku północno-zachodnim, gdzie drugi odcinek trasy przebiegał przez sady w rejonie Sandomierza. Ostatnia z tras, o pięciu punktach zwrotnych, została wyznaczona na wschód od lotniska i znaczna jej część przebiegała nad Lasami Janowskimi.

Czytaj więcej: