Leszek  2017.04.25 09:08

Pozytywna ocena PKA dla kierunków studiów I stopnia - Elektrotechnika i Budownictwo

W dniu 6 kwietnia 2017 r. uchwałą PKA, PWSZ w Chełmie otrzymała ocenę pozytywną z adnotacją „w pełni” na kierunku Elektrotechnika, co oznacza spełnienie wszystkich kryteriów na poziomie najwyższym oraz ocenę pozytywną z adnotacją „wyróżniająco” na kierunku Budownictwo za kryteria związane z infrastrukturą dydaktyczną i naukową, umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim, osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia i prowadzenie badań naukowych.
 Uzyskanie wysokiej oceny pracy naszej Uczelni potwierdza ogromne do niej zaufanie, i motywuje do postawienia przed sobą nowych zadań, które PWSZ w Chełmie zamierza realizować na jeszcze wyższym jakościowo poziomie.
Ten niewątpliwy sukces, potwierdzający wysoki poziom kształcenia w PWSZ w Chełmie, jest wynikiem wspólnych starań i zaangażowania władz Uczelni, kadry naukowo-dydaktycznej i pracowników administracyjnych oraz studentów elektrotechniki i budownictwa.
Kierunki Elektrotechnika i Budownictwo uzyskały akredytację na pięć lat. To również bardzo ważna informacja przede wszystkim dla kandydatów na studia, bo ze strony Uczelni daje im pełną gwarancję możliwości podjęcia i ukończenia nauki.

 Mariusz  2017.04.24 14:41

Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu - NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.04.20 14:42

Warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych 

JM Rektor prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil wraz z Panem Michałem Witkowskim - p.o. Wiceprezesa ds. Standardów Lotniczych ULC w dniu dzisiejszym uroczyście otworzyli dwudniowe warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych, których organizatorem - we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego - jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Warsztaty odbywają się w obiektach Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich.

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.04.07 22:38

Warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych

Zapraszamy do udziału w warsztatach dla organizatorów pokazów lotniczych, których organizatorem - we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
Warsztaty odbędą się w dniach 20-21.04.2017 r. w Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Depułtycze Królewskie 55, Budynek J, hol I piętro.
Udział w warsztatach ma charakter otwarty i jest nieodpłatny.
Wśród tematów, które omawiane będą podczas warsztatów, znalazły się:

  • Pokazy Lotnicze – przepisy, tworzenie zespołu, wypełnianie dokumentacji, teren pokazu (strefa pokazu, strefa publiczności) – Dariusz Sarnociński, Tadeusz Grono (ULC),
  • Pokazy Lotnicze – współpraca z innymi podmiotami, zabezpieczenie terenu pokazu lotniczego – Dariusz Sarnociński, Tadeusz Grono (ULC),
  • System raportowania – zgłaszanie zdarzeń, wpływ jakości zdarzeń na analizę wybranych danych, prawo i przepisy – Konrad Kołodziej, Piotr Kaczmarczyk (ULC),
  • Współpraca organizatora pokazów i służb zabezpieczenia lotów z instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego – Dariusz Moćko, Edward Sokół (PAŻP),
  • Zoologiczne aspekty zarządzania ryzykiem podczas pokazów lotniczych – dr Ignacy Kitowski (PWSZ w Chełmie),
    Ograniczanie ryzyka kolizji ze zwierzętami – dr Michał Skakuj (Komitet ds. zderzeń ze zwierzętami ULC).

Podczas warsztatów przeprowadzone zostaną również ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej.
W programie jest także zwiedzanie Centrum Studiów Inżynierskich i Akademickiego Portu Lotniczego.
Potwierdzenie przybycia na warsztaty należy kierować pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel. (82) 564 00 28.

Plakat:  

 Leszek  2017.04.07 13:46

ZUS nie taki straszny!

Biuro Karier ,,Żak” oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapraszają studentów i absolwentów planujących uruchomienie działalności gospodarczej do udziału w wykładzie otwartym pt. ,,Własna firma – zobowiązana wobec ZUS”. Na spotkaniu omawiana będzie problematyka związana w prawnymi obowiązkami przedsiębiorców wobec ZUS oraz przysługującymi im ulgami. Na zainteresowanych słuchaczy oczekujemy 11 kwietnia br., o godz. 11.30,  w auli 302 Instytutu Matematyki i Informatyki.